Echivalarea calităţii de expert contabil în baza titlului de doctor în domeniile finanţe/contabilitate

La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi conferenţiarii universitari, doctorii în economie şi doctorii docenţi, cu specialitatea finanţe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) din O.G. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare  şi susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.

Participarea la interviul privind obţinerea calităţii de expert contabil în baza titlului de doctor în domeniile finanţe/contabilitate este condiţionată de depunerea şi aprobarea unui dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente justificative:

  • cererea de înscriere (Anexa);
  • act de identitate (BI / CI/ pasaport);
  • actul de studii superioare economice (copie, conformitatea documentelor se realizeaza in filiala);
  • diploma de doctor, eliberată de facultăţile care au profilul de finanţe şi contabilitate (copie, conformitatea documentelor se realizeaza in filiala);
  • cuprinsul tezei de doctorat, care trebuie să se refere la unul din subi­ec­tele privind specialitatea finanţe şi/sau contabilitate,
  • rezumatul tezei de doctorat;
  • curriculum vitae;
  • certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate;
  • adeverinţa medicală care atestă capacitatea de exerciţiu deplină;
  • taxa de înscriere la interviu în cuantum de 250 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată în contul CECCAR nr. RO59BTRLRONCRT0V25815601 BANCA TRANSILVANIA sau în contul filialelor teritoriale.

Interviul vizează cunoaşterea legislaţiei româneşti în vigoare, în domeniul organizării şi funcţionării societăţilor comerciale, în domeniul contabil şi fiscal şi constă în prezentarea aspectelor relevante din teza de doctorat susţinută.

Dosarul de înscriere se poate depune la sediul CECCAR din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00) sau în cadrul filialelor CECCAR de domiciliu.