Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar contabil

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie 3.2Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
Titlul proiectului: „Utilizarea TIC pentru servicii de calitate in domeniul financiar contabil
Cod contract: POSDRU/81/3.2/S/59664
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „Investeşte în oameni”

Bucureşti  septembrie 2013

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), în calitate de solicitant, şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R.) în calitate de partener implementează proiectul  „Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar contabil”.

Proiectul are ca obiectiv general promovarea unui standard şi a unui program de formare profesională în domeniul TIC pentru contabili în concordanţă cu nevoile în continuă schimbare ale pieţei muncii. S-a creat un cadru inovativ de învăţare şi formare profesională care să dezvolte şi să menţină competenţele profesionale ale contabililor legate de tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei necesare creşterii competitivităţii şi furnizării de servicii de calitate. Instrumentul suport pentru procesul de învăţare se poate accesa  pe baza de: nume utilizator şi parolă la adresa formare.contatic.ase.ro. Numele de utilizator şi parolă se vor obţine după depunerea documentelor pentru înregistrare în grupul ţintă şi în cadrul programelor postuniversitare dezvoltate în cadrul proiectelor. Programele postuniversitare se vor finaliza cu Certificate de competenţe profesionale eliberate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi beneficiază de puncte credit. In cadrul proiectului s-au dezvoltat următoarele cursuri postuniversitare:

  • ARHITECTURA  IT  ŞI  TEHNOLOGIA  INFORMAŢIEI  ŞI COMUNICAŢIEI  ORIENTATE  WEB
  • TEHNOLOGIA  INFORMAŢIEI  ŞI  COMUNICAŢIEI – APLICAŢII OFFICE
  • TEHNOLOGIA  INFORMAŢIEI  ŞI  COMUNICAŢIEI PENTRU MEDIUL DE AFACERI
  • TEHNOLOGIA  INFORMAŢIEI  ŞI COMUNICAŢIEI  PENTRU MANAGEMENTUL PROCESELOR DE AFACERI

Programul vine in întâmpinarea membrilor grupului ţinta de a-si îndeplinii obligaţiile de formare şi dezvoltare profesionala, ce decurg din standardele internaţionale şi naţionale de educaţie pentru contabili, ca o condiţie esenţială a procesului de creştere a productivităţii şi calităţii serviciilor oferite.

Accesul la cursurile de formare este GRATUIT datorită cofinanţării oferite de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin programul POSDRU.

În vederea îndeplinirii obligaţiilor dumneavoastră de formare profesională, ce decurg din standardele internaţionale şi naţionale de educaţie pentru profesioniştii contabili, vă rugăm completaţi şi să depuneţi la sediul filialei de domiciliu a CECCAR,  documentele ataşate, necesare înregistrării în grupul ţintă. Termenul limită de depunere al acestor documente este 15.10.2013.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, contactaţi:

prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE, Manager proiect, Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, tel: 021-319.20.24, email contact@contatic.ase.ro  

ec. Vulcan Daniela, Coordonator activităţi administrative partener CECCAR, director general CECCAR, tel: 021-330.88.69

Utilizarea TIC pentru servicii de calitate in domeniul financiar contabil 
POSDRU/81/3.2/S/59664
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013