Regulamente europene de adoptare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (UE) nr. 475/2012 al Comisiei din 5 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 1 şi Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 19 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 146 , 06/06/2012 p. 0001 – 0041

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:146:0001:01:RO:HTML

01.07.2012 / 01.01.2013

IFRS1, 5, 7, 8, 13

IAS1, 12, 20, 21, 24, 32, 33, 34

IFRIC14

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (UE) nr. 1205/2011 al Comisiei din 22 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 7 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 305 , 23/11/2011 p. 0016 – 0022

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:305:0016:01:RO:HTML

30.06.2011

IFRS1

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (UE) nr. 149/2011 al Comisiei din 18 februarie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte îmbunătăţirile aduse Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) (1)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:046:0001:0013:RO:PHYPERLINK “http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:046:0001:0013:RO:PDF”DF

30.06.2010 / 31.12.2010

IAS 1, 21, 27, 28, 31, 32, 34, 39

IFRS 1, 3, 7

IFRIC 13

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (UE) nr. 662/2010 al Comisiei din 23 iulie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea IFRIC 19 a Comitetului pentru interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 1 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 193 , 24/07/2010 p. 0001 – 0005

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:193:0001:01:RO:HTML

01.07.2010

IFRIC19

Amendament la:
IFRS
1

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (UE) nr. 633/2010 al Comisiei din 19 iulie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea (IFRIC) 14 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 186 , 20/07/2010 p. 0010 – 0013

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:186:0010:01:RO:HTML

01.01.2011

IFRIC14

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (UE) nr. 632/2010 al Comisiei din 19 iulie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 24 şi Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 8 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 186 , 20/07/2010 p. 0001 – 0009

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:186:0001:01:RO:HTMHYPERLINK “http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:186:0001:01:RO:HTML”L

01.01.2011

IAS24

Amendament la:
IFRS8

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (UE) nr. 574/2010 al Comisiei din 30 iunie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardele Internaţionale de Raportare Financiară IFRS 1 şi IFRS 7 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 166 , 01/07/2010 p. 0006 – 0008

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0006:01:RO:HTML

01.07.2010

IFRS1, 7

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (UE) nr. 550/2010 al Comisiei din 23 iunie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară IFRS 1 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 157 , 24/06/2010 p. 0003 – 0006

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:157:0003:01:RO:HTML

01.01.2010

IFRS1

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (UE) nr. 244/2010 al Comisiei din 23 martie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară IFRS 2 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 077 , 24/03/2010 p. 0042 – 0049

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:077:0042:01:RO:HTML

01.01.2010

IFRS2

Retrase:

IFRIC8, 11

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (UE) nr. 243/2010 al Comisiei din 23 martie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte îmbunătăţirile aduse Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 077 , 24/03/2010 p. 0033 – 0041

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:077:0033:01:RO:HTML

01.01.2010

IFRS2, 5, 8

IAS 1, 7, 17, 36, 38, 39

IFRIC9, 16

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (UE) nr. 1293/2009 al Comisiei din 23 decembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 32 (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial L 347 , 24/12/2009 p. 0023 – 0025

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1293:RO:HTML

01.02.2010

IAS 32

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 1171/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte interpretarea IFRIC 9 a Comitetului pentru interpretarea standardelor internaţionale de raportare financiară şi Standardul internaţional de contabilitate IAS 39 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 314 , 01/12/2009 p. 0043 – 0046

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0043:01:RO:HTML

01.01.2009

IAS39
IFRIC9

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 1165/2009 al comisiei din 27 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardele Internaţionale de Raportare Financiară IFRS 4 şi IFRS 7 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 314 , 01/12/2009 p. 0021 – 0026

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0021:01:RO:HTML

01.01.2009

IFRS4, 7

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 1164/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRIC) 18 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 314 , 01/12/2009 p. 0015 – 0020

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0015:01:RO:HTML

01.11.2009

IFRIC18

Amendament la:
IFRS
1

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 1142/2009 al Comisiei din 26 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRIC) 17 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 312 , 27/11/2009 p. 0008 – 0013

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0008:01:RO:HTML

01.11.2009

IFRIC17

Amendamente la
IAS10
IFRS5

 

 

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 1136/2009 al Comisiei din 25 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară IFRS 1 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 311 , 26/11/2009 p. 0006 – 0020

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:311:0006:01:RO:HTML

01.01.2010

IFRS1

 

 

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 839/2009 al Comisiei din 15 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 39 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 244 , 16/09/2009 p. 0006 – 0009

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:244:0006:01:RO:HTML

01.07.2009

IAS 39

 

Regulament

Aplicabil de la

Se refera la

Regulamentul (CE) nr. 824/2009 al Comisiei din 9 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 39 şi Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 7 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 239 , 10/09/2009 p. 0048 – 0050

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:239:0048:01:RO:HTML

13.09.2009

IFRS 7
IAS
39

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 636/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte interpretarea Comitetului pentru interpretări internaţionale de raportare financiară IFRIC 15 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 191 , 23/07/2009 p. 0005 – 0009

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0005:01:RO:HTML

01.01.2010

IFRIC15

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 495/2009 al Comisiei din 3 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară IFRS 3 (1)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0022:0059:RO:PDF

01.07.2009

IFRS1, 2, 3, 7

IAS12, 16, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39

IFRIC9

 

 

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 494/2009 al Comisiei din 3 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 27 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 149 , 12/06/2009 p. 0006 – 0021

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0006:01:RO:HTML

01.07.2009

IFRS1, 5

IAS1, 7, 21, 27, 28, 31, 32, 33, 39

SIC7

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 460/2009 al Comisiei din 4 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea IFRIC 16 a Comitetului pentru interpretarea standardelor internaţionale de raportare financiară Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 139 , 05/06/2009 p. 0006 – 0014

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:139:0006:01:RO:HTML

01.07.2009

IFRIC16

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 254/2009 al Comisiei din 25 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRIC) 12 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 080 , 26/03/2009 p. 0005 – 0013

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:080:0005:01:RO:HTML

2009/2010

IFRIC12

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 70/2009 al Comisiei din 23 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Îmbunătăţirile aduse Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 021 , 24/01/2009 p. 0016 – 0037

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0016:01:RO:HTML

01.01.2009 / 01.07.2009

Amendamente la
IAS1, 2, 7, 8, 10, 16, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41

IFRS1, 5, 7

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 69/2009 al Comisiei din 23 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 1 şi Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 27 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 021 , 24/01/2009 p. 0010 – 0015

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0010:01:RO:HTML

01.01.2009

IAS18, 21, 27, 36

IFRS1

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 53/2009 al Comisiei din 21 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 32 şi Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 1 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 017 , 22/01/2009 p. 0023 – 0036

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:017:0023:01:RO:HTML

01.01.2009

Amendamente la
IAS1, 32, 39

IFRS 7

IFRIC 2

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 1274/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate (IAS) 1 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 339 , 18/12/2008 p. 0003 – 0044

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0003:01:RO:HTML

01.01.2009

IAS 1 (revizuit în 2007)

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 1263/2008 al Comisiei din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea nr. 14 a Comitetului pentru interpretarea standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRIC) Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 338 , 17/12/2008 p. 0025 – 0030

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0025:01:RO:HTML

01.01.2009

IFRIC 14

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 1262/2008 al Comisiei din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea 13 a Comitetului pentru interpretarea standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRIC) Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 338 , 17/12/2008 p. 0021 – 0024

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0021:01:RO:HTML

01.01.2009

IFRIC 13

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 1261/2008 al Comisiei din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul internaţional de raportare financiară (IFRS) 2 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 338 , 17/12/2008 p. 0017 – 0020

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0017:01:RO:HTML

01.01.2009

Amendament la:
IFRS
2

 

Regulament

Aplicabil de la

Se referă la

Regulamentul (CE) nr. 1260/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate (IAS) 23 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 338 , 17/12/2008 p. 0010 – 0016

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0010:01:RO:HTMHYPERLINK “http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0010:01:RO:HTML”L

01.01.2009

IAS 23 (revizuit în 2007)

 

Textul consolidat al standardelor IFRS aplicabile în UEla 17.10.2008

Regulament

Aplicabil de la

Include

Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 320 , 29/11/2008 p. 0001 – 0481

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:01:RO:HTML

02.12.2008

IAS 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41

IFRS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

SIC 7, 10, 12, 13, 15, 21, 25, 27, 29, 31, 32

IFRIC 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Uniunea Europeană a publicat Regulamentele Comisiei prin care este aprobat pachetul “celor cinci standarde” legate de consolidare (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 (2011), IAS 28 (2011)), IFRS 13, IFRIC 20 şi amendamentele la IFRS 1, IAS 12 şi IFRS 7/IAS 32. Data aplicării efective a pachetului celor cinci standarde este 1 ianuarie 2014. Totuşi aplicarea voluntară la o data anterioară este permisă.

 

Standard

Publicare în Jurnalul oficial

Data aplicării in UE

IFRS 10 Situaţii financiare consolidate

Regulamentul CEE  No 1254/2012http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0001:0077:RO:PDF

1 ianuarie 2014 (aplicarea anticipată permisă)

IFRS 11 Acorduri comune

 Regulamentul CEE No 1254/2012 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0001:0077:RO:PDF

1 ianuarie 2014 (aplicarea anticipată permisă)

IFRS 12 Prezentarea informaţiilor privind interesele în alte entităţi

 Regulamentul CEE  No 1254/2012http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0001:0077:RO:PDF

1 ianuarie 2014 (aplicarea anticipată permisă)

IAS 27 Situaţii financiare individuale  (2011)

 Regulamentul CEE  No 1254/2012http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0001:0077:RO:PDF

1 ianuarie 2014 (aplicarea anticipată pemisă)

IAS 28 Investiţii în societăţi asociate şi asocieri în participaţie (2011)

 Regulamentul CEE  No 1254/2012http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0001:0077:RO:PDF

1 ianuarie 2014 (aplicarea anticipată permisă)

IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă

 Regulamentul CEE  No 1255/2012http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0078:0144:RO:PDF

1 ianuarie 2013 (aplicarea anticipată permisă)

IFRIC 20 Costuri de descopertă în etapa de producție a unei mine de suprafață

 Regulamentul CEE  No 1255/2012http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0078:0144:RO:PDF

1 ianuarie 2013 (aplicarea anticipată permisă)

IFRS 1 Adoptare pentru prima dată – Hiperinflaţie gravă şi eliminarea datelor fixe pentru entităţile care adoptă pentru prima dată IFRS-urile

 (amendamente la IFRS 1)

 Regulamentul CEE  No 1255/2012http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0078:0144:RO:PDF

Cel puţin de la data debutului primului execiţiu financiar care începe la data intrării în vigoare a Regulamentului sau la o dată ulterioară(a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial)

IAS 12 Impozitul pe profit – impozitul amânat: Recuperarea activelor de bază (amendamente la IAS 12)

Regulamentul CEE  No 1255/2012http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0078:0144:RO:PDF

 

Cel puţin de la data debutului primului execiţiu financiar care începe la data intrării în vigoare a Regulamentului sau la o dată ulterioară(a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial)

IFRS 7 Instrumente financiare: Informaţii de furnizat – Compensarea activelor financiare şi a datoriilor financiare (amendamente la  IFRS 7)

 Regulamentul CEE  No 1256/2012http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0145:0152:RO:PDF

1 ianuarie 2013

IAS 32 Instrumente financiare: Prezentare – Compensarea activelor financiare şi a datoriilor financiare (amendamente la  IAS 32)

 Regulamentul CEE  No 1256/2012http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0145:0152:RO:PDF

1 ianuarie 2014 (aplicarea anticipată permisă)

EFRAG revizuieşte periodic situaţia adoptării modificărilor produse în referenţialul internaţional la nivelul Uniunii Europene.

Regăsiţi această situaţie la adresa:

http://www.efrag.org/Front/c1-306/Endorsement-Status-Report_EN.aspx