Actualitatea internaţională

Iată câteva informaţii pe care dorim să le împărtăşim cu dvs. şi care pot fi accesate prin intermediul link-urilor de mai jos. Sperăm că aceste informaţii vă interesează şi vă urăm lectură plăcută.

 • Septembrie 2014
– Bilanţul a 40 ani de funcţionare a asociaţiilor autorizate
– Notă de informare a OECD pe tema eroziunii fiscale
– Punerea în practică a diversităţii lingvistice
– Lucrări recomandate de Asociaţia Francofonă de Contabilitate
– Site dedicat MOSAIC
– Consultarea PCAOB privind auditul valorii juste
– Comunicare «întrebări/răspunsuri» ale Uniunii Europene la reforma de audit
Sinteza anchetei privind rolul modelului economic în situaţiile financiare
Ghidul privind inteligenţa economică publicat de CPCCAF
Următoarea întâlnire a grupului ISAR la Naţiunile Unite
 
 • August 2014
– Noul regulament european de contabilitate naţională
– Reguli europene de identificare electronică
– Standarde mondiale de schimb automat de informaţii fiscale publicate de OECD
– Invitaţie să consultaţi site-ul IFAC Reţeaua de Informaţii Globală
– Primul Forum internaţional francofon de evaluare 27 – 30 octombrie 2014 la Dakar
 
 • Iulie 2014
– Ghid pentru identificarea operaţiunilor financiare susceptibile de a fi asociate cu acte de corupţie
– Ziua prevenţiei organizată de către CNCC Franţa
– Caietul nr.27 al Academiei de Ştiinţe Contabile, pe tema gestionării prin proceduri
– Educaţie de calitate în spaţiul francofon după anul 2015
– Publicaţie europeană despre i-cloud
– Acceptarea/menţinerea misiunilor, mini-ghid al CSOEC (Franţa)
– Aplicarea standardelor privind consolidarea (IFRS 10 – 11 – 12) în comunicarea financiară
Structuri de susţinere a creării de întreprinderi în Franţa
Standarde tehnice europene cu privire la informaţia prudenţială
– Al doilea studiu IFIAR privind controlul auditorilor
 
 • Iunie 2014
– Instrumentele disponibile în biblioteca virtuală a Ordinului (CSOEC Franţa)
– Anchetă cu privire la sistemele CRM (CPA Canada)
– Raportul de activitate ESMA
– Concluzii de urmărit: geopolitica resurselor naturale
Reglementarea UE privind adoptarea standardelor internaţionale de contabilitate: IFRIC 21 
Înfiinţarea Ordinului Experţilor Contabili din Congo.
– FEE anunţă modificările introduse prin Directiva şi Regulamentul European 2014 cu privire la audit
http://www.fee.be/images/publications/auditing/Factsheet_Audit_Policy_SMEs_1404.pdf http://www.fee.be/images/publications/auditing/Factsheet_Audit_Policy_1404.pdf
textele de referinţă pot fi consultate pe link-urile de mai jos
http://www.bibliovigie.com/attachments/299744_Directive.pdf http://www.bibliovigie.com/attachments/299744_Règlement.pdf
– Declaraţia de la Dakar la finalul celei de-a 9-a conferinţe a OING şi OSC ale francofoniei
– Academia iniţiază noi grupe de lucru şi publică pe website noile caiete
– Buletin PAFA, 3 numere disponibile (în franceză)
 
 •  Mai 2014

– Declaraţie privind schimbul automat de informaţii fiscale adoptat de OECD pe 6/05/2014
– Publicarea modificărilor la standardele IAS 16 şi IAS 38 precizând metodele acceptabile de depreciere şi amortizare a unui activ
– Controlul informaţiei privind responsabilitatea societală a întreprinderilor (RSE) de către auditori
– Evaluarea companiilor, cum privesc pieţele financiare
– 7 reglementări ale UE publicate pe 20/05/2014 precizând standardele tehnice privind cerinţele prudenţiale aplicabile instituţiilor de creditare şi societăţiilor de investiţii: nr. 523/2014, 525/2014, 526/2014, 527/2014, 528/2014/, 529/2014
 • Aprilie 2014
 Conferinţele Băncii Mondiale de văzut pe site ce urmează şi ce a fost: «Banca mondială Live»
– Madagascar se alătură Francofoniei
– Întâlnirea miniştrilor de finanţe ai ţărilor francofone cu venituri reduse
– După un expert contabil Preşedinte al Republicii Madagascar, un expert contabil Prim Ministru în Mali
– Câteva lucrări identificate pe site-ul AFC 
– Adoptarea de către Uniunea Europeană a standardelor tehnice pentru sectorul bancar
– Dezbatere iniţiată de către FEE referitoare la audit şi exprimarea certificării
Seminarul cu tema „Săptămâna juridică a bancherului – spaţiul OHADA (Organizaţia pentru Armonizarea Dreptului Comercial în Africa) (02/2014)
Noua traducere în limba franceză a standardului IFRS 14
Folosirea limbii franceze la nivel mondial în anul 2050
Publicat: 01 aprilie 2014
Actulaizat: 16 aprilie 2014
 • Martie 2014
– 20/03, ziua francofoniei
– De urmărit: interviurile academiei de ştiinţe contabile şi prezentarea concluziilor grupului de lucru pe tema recuperării creanţelor la nivel internaţional pe 17/03
– RSE: ordinul experţilor contabili francezi pune la dispoziţie on line instrumente
– Revista CPA: cum să-ţi pierzi reputaţia în 13 lecţii: erori de evaluare expuse în jurisprudenţă
– Rezultatele alegerilor OEC Maroc
– Complexitatea standardelor contabile internaţionale, un articol în revista EFRAG
– Schimb de informaţii fiscale între state, noua normă a OECD
– Reforma Actului uniform OHADA cu privire la societăţile comerciale adoptată la 30 ianuarie 2014
– Creşterea fraudei în întreprinderi
– Site dedicat reformei auditului a UE deschis de către CNCC
Publicat: 04 martie 2014
Actulaizat: 17 martie 2014 
 • Februarie 2014

– IFAC lansează un nou spaţiu virtual pe site : « IFAC Global Knowledge Gateway »
– Standarde de formare revizuite emie de IFAC : IES 2 la 4 
– Proiect de reformă structurală a sectorului bancar european
– Reforma EFRAG, reacţia autorităţilor de supraveghere europene
– SUA şi IFRS
– Reforma auditului, comunicat al Parlamentului European
– Caietele Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare
Negocieri francofone pe marginea obiectivelor de dezvoltare durabilă (12/2013)
Revista Contabililor Publici Autorizaţi (Canada): putem redefini auditul?
Următorul congres al Asociaţiei Francofone a Contabilităţii
 
 • Ianuarie 2014
– Un expert-comptabil Preşedinte al Republicii: confratele nostru, fostul preşedinte al OECFM şi fost administrator al FIDEF, a fost declarat câştigător al alegerilor prezidenţiale din Madagascar
– O publicaţie despre rolul modelului economic în situaţiile financiare (ANC/EFRAG)
Ghid pentru controlul calităţii în micile cabinete, o nouă apariţie
Lansarea unei baze de date europene a controalelor cabinetelor de audit de către autorităţile de reglementare a auditului
Ghidul de întocmire a documentelor de referinţă publicat de autoritatea pentru pieţe financiare din Franţa

 

 • Decembrie 2013
– Ghid despre analiza financiară publicat de Autoritatea franceză pentru pieţe financiare
– Raportul PCAOB despre conformitatea cabinetelor din punct de vedere al calităţii misiunilor de audit
Decizia de acordare a statutului de membru observator al CNUCED (Naţiunile Unite) pentru FIDEF 
 
 • Noiembrie 2013
– Recomandări pentru întărirea rolul UE în standardizarea contabilă internaţională
– Câteva publicaţii semnalate pe site-ul AFC
– Câteva lucrări semnalate pe site-ul Federaţiei franceze de experţi în evaluare
– Date statistice – Banca mondială îşi deschide baza de date şi site-ul de informaţii financiare devine multilingv 
– Buletinul de ştiri al OIF octombrie 2013
 
 • Octombrie 2013
– Contribuţii din partea FEE la selectarea auditorilor
– Noua versiune a COSO – link 1 – link 2
– 20 de ani de la înfiinţarea OHADA
– Grupe de lucru în acţiune la Academia de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare
– Publicaţii anunţate pe site-ul AFC 
– Teorie şi practică în auditul intern: o nouă lucrare premiată a IFACI
– Federaţia franceză a experţilor evaluatori pune la dispoziţie traducerea în franceză a standardelor internaţionale de evaluare 2013
– Comisia Europeană se interesează de accesul la profesiile reglementate – (reminder al Directivei 2005/36/CE cu privire la recunoaşterea calificărilor profesionale)
– Un ajutor european pentru a ajuta IMM-urile să treacă la tehnologia informatică
– Solicitări de comentarii lansate de IASB: IFRS pentru IMM – link 1link 2
– CD-rom  cu informaţii despre dreptul comercial uniformizat al OHADA – ediţia 2013 disponibilă spre vânzare
– Poziţie comună AMRAE (Asociaţia pentru gestionarea riscurilor şi a asigurărilor întreprinderilor) şi IFACI (Institutul francez pentru audit şi control interne) faţă de controlul riscurilor
Noi interviuri online pe website-ul Academiei de Ştiinţe Contabile şi Financiare
Noua Directivă Europeană 2013/34/UE din 26/06/2013 cu privire la situaţiile financiare anuale şi consolidate ale anumitor clase de entităţi: rezumat pe website-ul Focusifrs
Eveniment pe 04/12/2013 ce poate fi urmărit online: seminar organizat de Reţeaua Asociaţiilor Profesionale Francofone: „Gestionarea dezvoltării şi competitivitatea în întreprinderile din spaţiul francofon: valoarea adăugată adusă de formarea profesională francofonă” 
 
 • Septembrie 2013
 
 • August 2013
– Noua versiune a IFRS Cartea roşie este disponibilă accesând link-ul
– Primul bilanţ al politicii ANC(Agenţia Naţională de Contabilitate)  în favoarea cercetării contabile: un document de avut în vedere pentru dezvoltarea proiectelor noastre în contextul concluziilor rezultate cu ocazia Conferinţiei FIDEF pe tema cooperării dintre mediul profesional şi cel academic
– O bibliotecă online pe site-ul IFACI (Institutul francez de audit şi control intern
– Reminder : lucrări recomandate de către asociaţia fraconfonă de contabilitate
– Deschiderea înscrierilor la INTEC pentru sesiunea 2013-2014
Publicarea raportului 2012 al justiției franceze în acțiunea contra spălării capitalurilor
– Publicarea raportului 2012 al Autorității Franceze pentru Standarde Contabile
– Răspunsul Canadei cu privire la propunerile internaționale referitoare la audit
– Nr.48 al revistei « Evaluare și capitalizare » publicată de AFD (Agenția Franceză pentru Dezvoltare) pe tema facilitării inovației sectoriale pentru ONG-uri
– Banca Mondială: clasificarea țărilor, modificări din anul 2013
 
 • Iulie 2013
– Decizia Comisiei Europene cu privire la echivalarea sistemelor de supraveghere a cabinetelor de audit din anumite terţe ţări în perioadă de probă
– Raportul ce preconizează 20 de propuneri pentru întărirea demersului RSE(Responsabilitatea socială) a întreprinderilor
– Documentaţie IFRSPME în franceză
– Deschiderea înregistrării la Congresul ordinului experţilor francezi: (2-4/10/2013 Dijon)

– Deschiderea înregistrării la Congresul mondial (10-13/11/2014 la Roma)

 • Iunie 2013

– Bilanţul aplicării IFRS-urilor
– Chestionar rapid IFAC adresat PMM-urilor
– Raportul IAASB 2012
– Instrumente de pregătire IFRS publicate în franceză
– OIF îşi schimbă site-ul interent
 
 • Mai 2013
– Perenitatea întreprinderilor – factori determinanți
– Gestionarea talentelor într-o întreprindere
– Dialogurile Academiei: normalizarea contabilă internațională și contabilitatea publică
– Proiect de expunere al IASB la IAS 19, emis în limba franceză
– Proiect de expunere elaborat de IPSASB pe tema cadrului conceptul pentru situațiile financiare ale entităților din sectorul public
– A fost inaugurat un momument al francofoniei la București
Poziția organelor naționale de reglementare a burselor europene cu privire la aplicare IFRS în situațiile financiare 
Măsurile luate de Comisia Europeană pentru creșterea transparenței societăților în domeniul social și al mediului

– Publicații de interes:

– Date importante: 5 și 6 decembrie 2013-Adunarea Națională a CNCC la Paris (sediul CNIT).

 •  Aprilie 2013
Consiliul Superior al Ordinului experţilor contabili francezi creează un nou serviciu
– Fundaţia IFRS publică volumul complet al IFRS 2013
– Federaţia europeană a experţilor contabili comentează proiectul Directivei a 4-a împotriva spălării banilor elaborată de UE
– IAASB întăreşte dispozitivele normei sale cu privire la utilizarea activităţii auditorilor interni şi publică standardul 610 revizuit
– Reţeaua Asociaţiilor Profesionale Francofone îşi prezintă logo-ul
 
 •  Martie 2013
 
 • Februarie 2013