Economist în relații economice internaționale – Sediul central al CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Aparatului Central din Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București în vederea ocupării unui post de economist în relații economice internaționale pe perioada nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

  • studii superioare economice;
  • limbi străine: nivel avansat;
  • capacitate de analiză şi sinteză;
  • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
  • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
  • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
  • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Aparatului Central din Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, după cum urmează:

– dosarele de înscriere se vor depune până la data 30.08.2022, ora 14:00 la sediul Aparatului Central.

– proba scrisă, proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului si interviul vor avea loc în data de 31.08.2022 orele 10:00, la sediul Aparatului Central;

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. CV-ul semnat pe fiecare pagină;

3. Copia actului de identitate;

4. Copie după diploma de licență/master sau adeverință de finalizare a studiilor superioare;

BIBLIOGRAFIE

  1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
  2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat.