Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

A. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA (CECCAR), procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul website-ului ceccar.ro atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică de confidențialitate. Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la entitatea noastră folosind termenii: „CECCAR”, „Corpul”, „noi”, „nostru”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii: „utilizator”, „vizitator” ”membru”.

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA, cu sediul social în București, Intrarea Pielari, nr. 1, sector 4, Cod Unic de Înregistrare RO7426179, este persoană juridică de utilitate publică și autonomă, înființat în baza O.G. nr. 95/1994 republicată, și este responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectează direct de la dumneavoastră sau din alte surse.

În colectarea acestor date, CECCAR  acționează în calitate de operator de date cu caracter personal și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja datele dumneavoastră personale, iar prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

www.ceccar.ro este website-ul oficial al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, creat pentru o mai bună informare a utilizatorilor website-ului cu privire la activitatea și serviciile pe care le furnizăm, precum și pentru asigurarea unei comunicări eficiente cu membrii Corpului precum și cu orice persoană interesată de activitatea noastră.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind activitățile/serviciile oferite de instituția noastră, sau pentru înscriere pe forumul CECCAR.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau membru al website-ului CECCAR  (www.ceccar.ro) .

CECCAR se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea transmiterii mesajelor/ solicitărilor/ sesizărilor dumneavoastră sau pentru a avea acces la forumul nostru, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin:

 1. Utilizarea formularului de contact din cadrul website-ului pe care îl regăsiți la secțiunea ”CONTACT

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii mesajelor, solicitărilor, sesizărilor formulate de dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru.

Datele solicitate cu ocazia utilizării acestui mijloc de comunicare sunt: numele complet, adresa de e-mail și numărul de telefon.

 1. Utilizarea forumului nostru, în cadrul secțiunii ”Forum membri”, caz în care sunt necesare: numele utilizatorului.

Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularelor noastre de contact nu este o cerință contractuală sau legală, dar totuși rețineți că rubricile marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a respecta sau a răspunde solicitărilor primite. Alte date sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularelor de contact sunt la alegerea dumneavoastră.

De asemenea, este posibil să colectăm informații tehnice despre utilizatorii website-ului prin mijloace automate – module cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a), informații precum: adresa IP, sistemul de operare, navigatorul de internet, anunțurile pe care ați dat click, locația, paginile web pe care le accesați pe website-ul nostru, în vederea administrării sistemului. Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu identifică direct o anumită persoană. Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie disponibilă pe website-ul nostru.

Pe website-ul www.ceccar.ro puteți întâlni legături către alte website-uri pentru informarea dumneavoastră (de ex.: www.mfinante.ro, www.accountancyeurope.eu , www.etaf.tax, www.ifac.org, www.iaaer.org, www.ecgi.global, s.a). Aceste website-uri funcționează independent de website-ul nostru și pot avea propriile note de informare, declarații sau politici de confidențialitate și cookie-uri. Vă recomandăm să le treceți în revistă înainte de a transmite orice date cu caracter personal către aceste website-uri și pentru a înțelege cum pot fi procesate datele personale în legătură cu aceste website-uri, întrucât nu suntem responsabili pentru conținutul website-urilor care nu ne aparțin sau care nu sunt gestionate de noi, sau pentru utilizarea sau practicile de confidențialitate ale acelor website-uri. CECCAR nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

C. SCOPURILE PRELUCRĂRII

 • Informarea utilizatorilor și relația cu membri, respectiv suportul oferit membrilor noștri sau persoanelor interesate cu privire la diversele mesaje și solicitări prin intermediul secțiunii dedicate (Contact) din cadrul website-ului.
 • Formularea răspunsurilor la solicitări, sesizări, reclamații primite online.
 • Reclamă și promovarea serviciilor, activităților desfășurate de Corp: pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (email) a informărilor privind activitatea Corpului.
 • Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor de consum ale utilizatorilor website-ului.
 • Pentru a diagnostica sau remedia probleme tehnice de funcționare a website-ului.
 • Pentru protejarea împotriva fraudei și a altor activități ilegale, pentru soluționarea oricăror petiții/plângeri/solicitări ale persoanelor vizate, precum și pentru constatarea sau revendicare unui drept în instanță, soluționarea litigiilor sau investigațiilor în care entitatea noastră este parte.
D. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți parte, sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, conform art. 6, lin. 1, lit. b) din Regulamentul UE 679/2016 ( în ceea ce privește trimiterea unui mesaj/ solicitare în legătură cu activitățile/serviciile promovate prin intermediul website-ului, efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii unui contract, comunicarea unor informații cu privire la solicitările dumneavoastră).
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016 (răspunsul la solicitările de acces la informațiile de interes public, efectuarea activităților de  arhivare, respectarea și aplicarea obligațiilor contractuale și a politicilor interne, etc).
 • Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor 6, alin. 1, lit. a) din Regulamentul UE nr. 679/2016, dat în scop de publicitate, în cazul în care l-ați furnizat. Aveți posibilitatea de a vă retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare email sau prin transmiterea opțiunii de dezabonare prin intermediul formularului de contact.
 • Prelucrarea este necesară în scopul interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei și a altor activități ilegale) și protejarea drepturilor și intereselor CECCAR  și ale terților săi colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

E. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTERPERSONAL

CECCAR  prelucrează datele cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor entității noastre. Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi șterse sau distruse.

 • În cazul prelucrării datelor în baza contului de utilizator forum sau a consimțământului privind transmiterea de informări, datele vor fi prelucrate până la momentul dezactivării contului, respectiv până la momentul dezabonării dumneavoastră.
 • Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de 30 zile, în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.
F. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CECCAR  poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității noastre prin intermediul site-ului, furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), furnizori de servicii de arhivare, de servicii juridice, ori la solicitarea organelor fiscale sau altor autorități competente de control ale statului, în baza și limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

G. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la CECCAR , la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către CECCAR  și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la CECCAR , la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către CECCAR  și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la CECCAR  rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la CECCAR , ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică și de utilizare a contului/forum. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care CECCAR  are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către Corp. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obtine de la CECCAR  restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:

(i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;

(ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;

(iii) CECCAR nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către CECCAR  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care CECCAR  are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a depune o plângerela autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către CECCAR 

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

H. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

CECCAR pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri.

I. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa depre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

J. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa: București, Intrarea Pielari, nr. 1, sector 4, sau prin e-mail la următoarea adresa de e-mail: contact@ceccar.ro.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul CECCAR

Email: dpo@ceccar.ro