Alte evenimente internaţionale

Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public

21-24 iunie 2016, Toronto

În perioada 21-24 iunie 2016, Federația Internațională a Contabililor a organizat la New York ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB), la care a participat și reprezentantul profesiei contabile din România, specialist în domeniul contabilității în sectorul public.

Prima zi de lucru a fost dedicată aspectelor legate de organizarea și activitatea Consiliului, noutăților legate de EPSAS și de activitatea IASB, precum și raportării cu privire la activitățile de comunicare ale IPSASB.

Principalele subiecte discutate pe parcursul celor patru zile de lucru au vizat proiectele în curs privind cheltuielile din alte tranzacții decât cele de schimb, activele de patrimoniu și contractele de leasing. De asemenea, au fost discutate și supuse aprobării documente de consultare legate de instrumentele financiare din sectorul public și deprecierea activelor reevaluate.


Conferința aniversară a Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova 

17 June 2016, Chișinău

Cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP RM), a fost organizată la Chișinău în data de 17 iunie a.c., o Conferință Internațională care a marcat pe plan național și regional acest moment istoric în activitatea organismului profesional moldovean.

Tema centrală a Conferinței a fost „Provocările și oportunitățile din profesia contabilă și de audit: experiența și soluțiile la nivel mondial”, subiect abordat în contextul actualelor evoluții ale profesiei la nivel global și european, reprezentantul CECCAR la acest eveniment fiind chiar unul din moderatorii sesiunilor de lucru și anume „Provocări și oportunități pentru profesia contabilă”.

Alte teme abordate în cadrul Conferinței de la Chișinău au fost: „Viitorul profesiei contabile și de audit: idei pentru creștere” și „Provocări și oportunități pentru profesia de audit”.


Ședința Grupei de lucru Sector public a FEE,

16 iunie 2016 – Bruxelles

În data de 16 iunie 2016, a avut loc, la sediul FEE, ședința Grupei de lucru Sector public, ședință la care a participat și reprezentantul CECCAR în Grupa de lucru.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au discutat următoarele aspecte: implementarea IPSAS-urilor, auditul financiar în sectorul public european, concluziile mesei rotunde pentru sectorul public care a precedat ședința, precum și aspecte legate de direcțiile strategice: bilanțul acțiunilor întreprinse, actuala situație la nivel european, evoluțiile viitoare la nivel național și european. 


Masa Rotundă pentru sectorul public: criza datoriei de stat – cum poate contabilitatea să fie o parte a soluției?

15 iunie 2016 

FEE organizează anual o serie de mese rotunde care abordează teme legate de armonizarea contabilității europene din sectorul public, un potențial cadru general conceptual și modelele de guvernare. Aceste evenimente reunesc factori politici europeni și naționali, contabili și auditori din întreaga Europă și de peste hotarele acesteia.

Cea de-a cincea ediție a acestei serii de mese rotunde care a avut loc în data de 15 iunie 2016 la Bruxelles a reprezentat o oportunitate unică de a afla mai multe despre contabilitatea din sectorul public și despre modul în care poate ajuta guvernele să își gestioneze mai bine resursele.

Evenimentul a cuprins 3 sesiuni (De ce contabilitatea de angajamente? Ce doresc Statele Membre? Care este contribuția Uniunii Europene?) la care au participat ca moderatori și specialiști reprezentanți ai Grupei de lucru Sector Public a FEE, reprezentanți ai mediului academic, specialiști din Big4, reprezentanți ai unor instituții publice naționale, precum și reprezentantul EUROSTAT.

La acest eveniment notabil, CECCAR a fost reprezentat de specialistul său în domeniul contabilității din sectorul public.


Bruxelles: Ședința Grupei de lucru Bănci 

13 iunie 2016               

În data de 13 iunie 2016, membrii Grupei de lucru Bănci din cadrul Federației Experților Contabili Europeni (FEE) au participat la o ședință de lucru ce a avut loc la sediul FEE din Bruxelles. La această reuniune de lucru CECCAR a fost reprezentat de specialistul său în domeniul bancar, membru al structurii de lucru FEE.

Dintre aspectele care s-au regăsit pe agenda ședinței amintim: discutarea IFRS 9 și a aspectelor legate de implementarea consecventă a dispozițiilor acestui standard, prezentarea a două studii recente elaborate de Federație, actualitatea din domeniul bancar.

Cu această ocazie, membrii Grupei de lucru au avut și o întâlnire cu președintele Grupului Contabilitate din cadrul Federației Bancare Europene (EBF), precum și cu Grupei de lucru Contabilitate a Autorității Bancare Europene (ABE) și un reprezentant al Grupului Contabilitate din cadrul Comitetului Basel pentru Supraveghere Bancară.


Paris, 31 mai – 1 iunie 2016: Forumul anual al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) a ales ca temă a Forumului său anual ce avut loc la Paris între 31 mai și 1 iunie 2016 „Economii productive, societăți inclusive”. Forumul din acest an, la care a fost reprezentat și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, a gravitat în jurul a trei teme transversale: creștere și productivitate inclusivă, inovația și economia digitală, cooperarea internațională pentru implementarea acordurilor internaționale și a standardelor.

Lideri și factori de influență din toate sectoarele societății civile, foști și actuali șefi de stat și de guvern, directori executivi din mari firme, lideri ai principalelor ONG-uri și sindicate, membri proeminenți ai mediului universitar și media s-au întâlnit la Paris pentru a dezbate, pe parcursul celor două zile, cele mai presante provocări sociale și economice cu care se confruntă societatea în prezent. Aceste dezbateri s-au cristalizat în mai multe sesiuni care au abordat diverse subteme printre care amintim: „De la economia pre-digitală la cea digitală”, „Economia digitală și viitorul afacerilor, al securității cibernetice și al confidențialității”, „O nouă agendă pentru dezvoltare: productivitate, incluziune și viitoarea revoluție a productivității”.


Ședința Consiliului administrativ al Federației Internaționale a Experților Contabili și Auditorilor Francofoni 

25 mai 2016, Tunis

Federația Internațională a Experților Contabili și Auditorilor Francofoni (FIDEF) a organizat prima ședință a Consiliului administrativ din acest an la Tunis (Tunisia) în data de 25 mai 2016, ședință la care a fost prezent și reprezentantul experților contabili din România, membru în Consiliu.

Membrii Consiliului au discutat și analizat proiectele în curs ale Federației și planul de activitate din acest an, au supus aprobării aspecte de organizare și guvernare, precum și viitoare evenimente ale Federației (Conferința anuală și alte evenimente internaționale).


Ședința Adunării Membrilor Federației Experților Contabili Europeni

Bruxelles, 13 aprilie 2016

Adunarea Membrilor FEE s-a reunit la Bruxelles, în data de 13 aprilie 2016, având ca direcție centrală de dezbatere impactul mega-tendințelor globale și o evaluare a punctelor de interes pentru profesie, prin identificarea sectoarelor unde profesia poate colabora cu structurile de decizie UE – terorismul financiar, tehnologia, finanțele publice.

Pe lângă aspectele legate de guvernarea și organizarea Federației, ședința a cuprins și o secțiune statutară unde s-au supus aprobării două aspecte de importanță pentru organismul european: adoptarea unei noi denumiri – Acountancy Europe – și o nouă structură de suport în procesul decizional – subcomitetul Boardului. La această sesiune a participat și CECCAR, prin vot la distanță, cu un aviz favorabil propunerilor supuse aprobării.


Seminarul internațional CILEA și Conferința internațională anuală FCM Consiliul CILEA:

8 – 9 aprilie 2016, Porto

În data de 8 aprilie 2016, profesia contabilă latino-americană și cea mediteraneană s-au reunit la Porto pentru un eveniment comun: seminarul internațional CILEA și conferința anuală FCM, care s-au desfășurat sub auspiciile aceleiași teme: Instrumente pentru creștere și investiții.

Lucrările au fost structurate în mai multe paneluri de discuții la care au participat figuri marcante din organismele profesionale membre ale celor două structuri regionale. Dintre temele discutate amintim: Rezultate, cifre și oportunități – opinia părților interesate; contabilitatea în sectorul public; Motorul de creștere profesională pentru IMM-uri și firmele medii în regiunea mediteraneană și în America Latină.

Conferințele au fost urmate, în data de 9 aprilie 2016, de Consiliul CILEA, la ambele evenimente fiind prezent și reprezentantul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. În cadrul ședinței Consiliului s-au discutat: planul strategie și planul de acțiune CILEA, proiectele în curs (Model de responsabilitate socială și de mediu pentru IMM-uri, Ghidul de bune-practici de guvernare corporativă pentru IMM-uri, Fiscalitatea IMM-urilor în țările latine), precum și aspecte de organizare și administrare internă și relația cu alte organisme internaționale.


Conferința Științifică Internațională „Paradigma contabilității și auditului: realități naționale, tendințe regionale și internaționale” 

Chișinău, 1 Aprilie 2016

Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica a găzduit, în parteneriat cu Catedra „Contabilitate și Analiză Economică” a Academiei de Studii Economice din Moldova, ACCA și KPMG Moldova, Conferința Științifică Internațională „Paradigma contabilității şi auditului: realități naționale, tendințe regionale şi internaționale”, ca parte a evenimentelor dedicate celebrării Zilei Profesionale a Contabilului în Republica Moldova.

Direcțiile de cercetare abordate în cadrul Conferinței au fost următoarele: teoria și practica contabilității: situația Republicii Moldova şi direcții de modernizare; înțelegerea și aplicarea IFRS. Guvernanța corporativă; educația contabilă şi conformitatea cu bunele practici internaționale; oportunitățile de dezvoltare a activității de audit în Republica Moldova; analiza economică‐financiară în evaluarea performanței de afaceri şi stabilirii tendințelor de dezvoltare ale entității; etica în profesia contabilă.

La Conferință au participat reprezentanți ai organismelor profesionale şi ai mediului universitar din țările CSI şi din Europa de Sud‐est, printre care s-a numărat și Președintele CECCAR care a fost invitat să se adreseze profesioniștilor prezenți în deschiderea evenimentului.


Ședința Grupului pentru Sectorul Public din cadrul FEE,

18 martie 2016, Bruxelles

Federația Experților Contabili Europeni a organizat la Bruxelles, în data de 18 martie 2016, ședința Grupului pentru Sectorul Public, la care a participat și reprezentantul CECCAR în această structură.

Unul dintre principalele subiecte analizate a fost modul în care contabilitatea de angajamente ar putea constitui o parte a soluției la criza datoriilor de stat, FEE urmând să publice un document pe această temă.

Alte aspecte discutate au vizat proiectele în curs ale Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB), în special proiectele de expunere privind beneficiile angajaților și combinările de întreprinderi din sectorul public.

De asemenea, au fost discutate evoluțiile înregistrate la nivel național în domeniul contabilității din sectorul public, precum și evenimentele de la nivel național organizate în perioada următoare.


Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public

din 8-11 martie 2016, New York

În perioada 8-11 martie 2016, Federația Internațională a Contabililor a organizat la New York ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB), la care CECCAR a participat prin intermediul reprezentantului său.

Prima parte a ședinței a fost dedicată aspectelor organizatorice, noutăților legate de EPSAS și activitatea IASB, progreselor înregistrate în raport cu planul de activitate al IPSASB și discutării și aprobării îmbunătățirilor la IPSAS.

Principalele subiecte discutate în cadrul ședinței au vizat proiectele în curs privind activele de patrimoniu, deprecierea activelor reevaluate, instrumentele financiare din sectorul public, beneficiile sociale, veniturile și cheltuielile aferente altor tranzacții decât cele de schimb și schemele de tranzacționare a emisiilor de carbon.

De asemenea, au fost discutate aspecte legate de guvernarea IPSASB, a fost aprobată demararea unui proiect privind contractele de leasing și s-a analizat revizuirea planului de activitate al IPSASB.


Conferința Anuală a Companiei Naționale a Auditorilor din Franța,

Paris 8 martie 2016

Compania Națională a Auditorilor din Franța (CNCC) a organizat în data de 8 martie 2016 a 28-a Conferință Anuală – amânată ca urmare a tragicelor evenimente care au avut loc la Paris în luna noiembrie a anului trecut – cu tema generală „Reforma europeană a auditului”.

Conferința, la care a participat și CECCAR la cel mai înalt nivel, a urmat câteva linii  directoare foarte clare: noile perspective și responsabilități ale auditorilor și ale firmelor de audit la momentul implementării în legislația franceză a reformei europene a auditului, concretizate în mesele rotunde care s-au desfășurat pe parcursul întregii zile: „Pe ultima linie dreaptă înainte de reforma europeană din 16 iunie”, „Aplicarea reformei europene în Franța”, „Noi tehnici și instrumente pentru auditori”.


Forumul PMM al FEE din 17 februarie 2016 de la Bruxelles

În data de 17 februarie 2016, Federația Experților Contabili Europeni a organizat la Bruxelles Forumul PMM la care CECCAR a participat prin reprezentantul său.

Principalele subiecte dezbătute s-au concentrat pe pachetul de informații pentru PMM-uri privind trecerea la tehnologia cloud, evoluții în domeniul IMM/PMM și viitorul raportării de către IMM-uri. Au fost prezentate studii de caz privind evoluțiile la nivel național și anume Federația Nordică a expus noutățile privind standardul de audit pentru IMM, iar Olanda a prezentat inițiativa profesiei pentru îmbunătățirea calității și independenței auditorilor (PIE). În ultima parte a evenimentului, au fost generate discuții privind strategia Federației pentru IMM/PMM în anul 2016. De asemenea, au fost organizate o serie de sesiuni paralele cu scopul de a examina modul în care contabilii pot ajuta IMM-urile să se dezvolte și au fost tratate teme privind înființarea unei companii, asigurarea finanțării acesteia, angajarea personalului, deschiderea companiei și transferarea dreptului de proprietate. 


Adunarea Membrilor Federației Experților Contabili Europeni

16 decembrie 2015 – Bruxelles    

În data de 16 decembrie 2015, Federația Experților Contabili Europeni (FEE) a organizat la Bruxelles Adunarea statutară a organismelor membre ce are loc în fiecare an în luna decembrie, în capitala europeană.

Cu această ocazie, reprezentații organismelor profesionale europene s-au reunit pentru o ședință de evaluare și raportare la final de an, dar și pentru a decide cu privire la aspecte legate de strategia FEE și structurile de guvernare ale Federației.

Trei noi candidaturi au fost supuse votului Adunării și anume: Uniunea Contabililor, Auditorilor și Funcționarilor din Finanțe din Federația Bosnia și Herțegovina și Asociația Contabililor și Auditorilor din Republica Srpska (ca membri deplini), Asociația Contabililor din Republica Letonă (ca membru corespondent FEE) și EGIAN.

La Adunarea Membrilor FEE de la Bruxelles, votul CECCAR a fost mandatat vice-președintelui FEE care reprezintă profesia contabilă din România în cadrul Federației.


Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public

din 8-11 decembrie 2015, Toronto

Federația Internațională a Contabililor a organizat la Toronto, în perioada 8-11 decembrie 2015, ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, la ședința luând parte și reprezentantul CECCAR în IPSASB.

Prima parte a ședinței a fost dedicată aspectelor administrative și de guvernare, rapoartelor privind activitățile membrilor în ultimul trimestru al anului 2015 și trecerii în revistă a programul de activitate al IASB și a noutăților referitoare la EPSAS.

Subiectele principale dezbătute în cadrul ședinței s-au concentrat pe proiectele IPSASB privind combinările de întreprinderi din sectorul public, instrumentele financiare din sectorul public și actualizarea IPSAS 28-30, beneficiile angajaților, revizuirea normelor privind contabilitatea de casă, schemele de tranzacționare a emisiilor de carbon și activele de patrimoniu.

De asemenea, au fost discutate evoluțiile Comitetului pentru Interesul Public și Grupului consultativ în ceea ce privește procedurile de lucru, precum și aspecte legate de Forumul normalizatorilor de standarde pentru sectorul public ce va avea loc în 2016.


Ședința Consiliului IFAC și Convenția de Contabilitate de la Singapore

11-12 noiembrie 2015

CECCAR a participat în data de 11 noiembrie 2015 la ședința ordinară a Consiliului IFAC, organizată la Singapore de către Federația Internațională a Contabililor. În cadrul acestui eveniment, conducerea IFAC, membrii executivului și președinții consiliilor și comitetelor IFAC au raportat organismelor membre activitățile desfășurate de Federație în decursul anului 2015.

De asemenea, au fost prezentate organismelor membre strategia IFAC pentru perioada 2016-2018 și planul de activitate pentru 2016 și a fost aprobată includerea a două noi organisme asociate (ONECCA Burkina Faso și VACPA Uzbekistan).

Ședința Consiliului IFAC a fost urmată de Convenția de Contabilitate de la Singapore, eveniment internațional organizat de IFAC în parteneriat cu Institutul Contabililor Autorizați din Singapore (ISCA), pe tema „Direcționarea schimbării, pe modelul asiatic”.

Experții reuniți cu ocazia acestui eveniment au discutat despre schimbările tehnologice, despre oportunitățile create de revoluția digitală pentru profesioniștii contabili și despre schimbările din rolurile acestora în cadrul organizațiilor lor. De asemenea, au fost discutate amenințările digitalizării, cu accent pe securitatea informatică și pe motivele pentru care contabilii trebuie să ia măsuri pentru a asigura siguranța informațiilor financiare și a proprietății intelectuale.

De asemenea, dezbaterile au abordat și alte teme relevante în mediul dinamic actual, cum ar fi gestionarea riscurilor și combaterea spălării banilor, contabilizarea veniturilor în contextul noului standard pentru venituri sau proiectul OECD privind Erodarea Bazei de Impozitare și Transferul Profiturilor (BEPS).


Adunarea Generală Anuală și ședința Grupului Edinburgh

Singapore, 10 noiembrie 2015

În data de 10 noiembrie 2015 au avut loc la Singapore Adunarea Generală Anuală și ședința Grupului Edinburgh, evenimente la care CECCAR a participat prin intermediul reprezentantului său în această structură.

Dezbaterile s-au concentrat în special pe întreprinderile și practicile mici și mijlocii, în contextul cercetării în curs de desfășurare a Grupului cu privire la „Accesul IMM-urilor la finanțare”. Participanții au discutat despre situația actuală a PMM-urilor și IMM-urilor în Europa, dar și despre preocupările existente la nivel mondial și despre activitățile Comitetului PMM din cadrul IFAC.

De asemenea, au fost analizate materialele de pe agendele Consiliului IFAC, respectiv Consiliului de Administrație al IFAC și s-au discutat preocupările relevante cu Grupul de conducere al IFAC.


Atelierul tehnic UNCTAD-ISAR și a 32-a sesiune a Grupului de lucru interguvernamental al specialiștilor în Standarde Internaționale de Contabilitate și Raportare (ISAR), Geneva, Elveţia

Ca în anii precedenți, CECCAR a fost reprezentat atât în cadrul lucrărilor atelierului tehnic UNCTAD-ISAR pe tema „IPSAS-urile și provocările întâlnite în implementarea acestora” cât și la a 32-a sesiune ISAR-UNCTAD, evenimente care au avut loc în perioada 3-6 noiembrie a.c. la Palatul Națiunilor Unite din Geneva.

Atelierul tehnic UNCTAD-ISAR pe tema IPSAS-urilor și a provocărilor întâlnite în implementarea acestora a dezbătut experiențele practice a țărilor pe marginea unor aspecte specifice precum stabilirea cadrului temporal de tranziție la IPSAS-uri, prevederile tranzitorii privind acestea, trecerea de la contabilitatea de casă la contabilitatea pe bază de angajamente și implicațiile privind implementarea lor,  abordările folosite pentru evaluarea imobilizărilor corporale, aspecte legate de implementarea sistemelor informatice, provocările și beneficiile aferente implementării IPSAS-urilor.

Cea de-a 32-a sesiune a Grupului de lucru interguvernamental al specialiștilor în Standarde Internaționale de Contabilitate și Raportare (ISAR) a abordat două teme principiale, și anume: „Fundamentele unei raportări de înaltă calitate: dispoziții internaționale de audit și certificare și bune practici privind implementarea acestora” și „Examinarea bunelor-practici privind îmbunătățirea rolului raportării corporative în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă”.


Cel de-al 70-lea Congres al profesiei contabile franceze Paris,

30 septembrie – 2 octombrie 2015 

Ordinul Experților Contabili din Franța a organizat în perioada 30 septembrie-2 octombrie 2015 ediția aniversară cu numărul 70 a Congresului profesiei contabile franceze, găzduită de Palatul Congreselor din Paris și având ca temă centrală „Expertul contabil digital – cabinete, clienți, parteneri”.

Așa cum a declarat și președintele Ordinului francez, domnul Philippe Arraou în cuvântul de deschidere, ,,2015 este anul în care profesia trebuie să profite de noile oportunități care i se oferă, să se organizeze pentru a-și face intrarea în economia digitală și pentru a deveni un actor esențial al acesteia”.

În acest an, conferințele și atelierele Congresului profesiei contabile franceze s-au desfășurat în jurul a trei axe: adaptarea misiunilor tradiționale cu ajutorul sistemelor digitale pentru ca experții contabili să fie moderni: dezvoltarea de noi segmente de activitate și de noi misiuni grație sistemelor digitale pentru ca experții contabili să fie inovatori; eficiență și performanță a organizării cabinetului prin sistemele digitale pentru ca experții contabili să se transforme în adevărați antreprenori.

Ca în fiecare an, Congresul Ordinului Experților Contabili din Franța a reprezentant un eveniment de referință pentru profesia europeană și internațională, reunind un număr impresionant de profesioniști din întreaga Europă, CECCAR fiind și de aceasta dată reprezentat la cel mai înalt nivel.


Adunarea Generala și Consiliul de Administrație al Federației Internaționale a Experților Contabili Francofoni

În data de 29 septembrie 2015, Federația Internațională a Experților Contabili Francofoni (FIDEF) a organizat la Paris ședința Consiliului de Administrație și Adunarea Generală, ședințe la care CECCAR a fost prezent prin intermediul reprezentantului sau în aceste foruri de decizie ale Federației.

Cele doua ședințe, în cadrul cărora s-au discutat și aprobat aspecte legate de organizare, de planificare și de finanțare, au fost urmate, în data de 30 septembrie a.c., de o reuniune tehnică a membrilor.


Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public din 22-25 septembrie 2015, Toronto

În perioada 22-25 septembrie 2015 a avut loc la Toronto ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, la ședința luând parte și reprezentantul CECCAR în IPSASB.

Prima parte a reuniunii de lucru a fost consacrată aspectelor administrative și de guvernare, dar și trecerii în revistă a problemelor relevante pentru contabilitatea din sectorul public, cum ar fi programul de activitate al IASB și ultimele evoluții în ceea ce privește EPSAS.

Cele mai importante aspecte dezbătute în cadrul ședinței au vizat proiectele în curs ale IPSASB, între care revizuirea proiectului de expunere privind contabilitatea de angajamente, revizuirea proiectului de consultare privind instrumentele financiare în sectorul public, aprobarea proiectului privind deprecierea activelor reevaluate și revizuirea proiectului privind combinările de întreprinderi.

De asemenea, au fost discutate o serie de alte proiecte printre care probleme legate de venituri, schemele de comercializare a emisiilor de gaze, beneficiile angajaților, activele de patrimoniu, dar și aspecte privind organizarea unor evenimente viitoare, cum ar fi Forumul normalizatorilor de standarde pentru sectorul public din 2016.


Adunarea membrilor Federației Experților Contabili Europeni și Atelierele strategice ale FEE,

22-23 septembrie 2015

Federația Experților Contabili Europeni (FEE) a organizat in zilele de 22 și 23 septembrie 2015, la Amsterdam, mai multe ateliere strategice ale Adunării Membrilor dedicate atât aspectelor de guvernare, cât și viitorului profesiei contabile europene. La aceste evenimente a participat și reprezentantul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania.

Primul atelier strategic a avut ca tema direcțiile viitoare de implicare a FEE, mai exact „Viitorul raportării corporative”, iar cel de-al doilea atelier a fost dedicat finanțelor publice și fiscalității. Atelierele strategice care au avut loc în cea de-a doua zi a lucrărilor au dezbătut aspecte legate de guvernare și de viitorul profesiei, mai exact: viitorul serviciilor de consultanță, de contabilitate și audit, perspectivele viitoare asupra profesiei de audit, precum și modul în care profesia trebuie să se reinventeze.

Cu aceasta ocazie au fost prezentate Adunării Membrilor și rapoartele organismelor membre, iar participanții au avut ocazia să intre în dialog cu invitați din partea Comisiei Europene cu privire la structura și organizarea profesiei in viitor.


Ședința Forumului Strategic al Profesiei Contabile din Europa Centrală și de Est

11 septembrie 2015, Londra

În data de 11 septembrie a.c., a avut loc la Londra ședința Forumului Strategic al Profesiei Contabile (APSF), ședința la care a participat și reprezentantul CECCAR în acest forum de lucru.

Dezbaterile au tratat aspecte legate de provocările actuale privind monitorizarea certificării calității și etapele dezvoltării rețelei de certificare a calității. Aceasta rețea permanentă, proiect facilitat de Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Tara Galilor (ICAEW), va fi susținută printr-o platformă de socializare care permite schimbul informațional, printr-o serie de ateliere tehnice ce se vor desfășura pe parcursul a doi ani, precum și prin organizarea unor vizite de lucru ale membrilor Forumului APSF.

Principalele rezultate vizate de rețeaua de certificare a calității, așa cum au reieșit în urma discuțiilor de la Londra, sunt următoarele: un schimb structurat și periodic de experiență, asistență practică în vederea unei alinieri a organismelor participante față de cele mai bune practici, elaborarea unor materiale cheie comune de referință și suport, îndrumări informale pe probleme strategice și un forum de comunicare periodică.


Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public din 23-26 iunie 2015, Toronto

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public s-a reunit în zilele de 23-26 iunie 2015 la Toronto în ședință de lucru pentru a discuta și aproba proiecte în curs legate de contabilitatea în sectorul public, la ședință luând parte și reprezentantul CECCAR în IPSASB.

Prima parte a reuniunii de lucru a fost consacrată aspectelor administrative și de guvernare (aprobarea Minutelor și a Raportului ședinței din martie 2015, prezentarea Rapoartelor de activitate și Comunicări, sumar al planului de acțiune al IASB și actualitatea EPSAS), dar și aprobării documentului de consultare Beneficii sociale.

Pe parcursul următoarelor trei zile de lucru, a fost aprobat proiectul de expunere Modificări ce rezultă din capitolele 1-4 ale Cadrului general conceptual, au fost discutate mai multe proiecte în curs (referitoare la Venituri, Combinări de întreprinderi în sectorul public, Planuri pentru certificate verzi, Instrumente financiare în sectorul public) și au fost trasate direcțiile de lucru ale grupelor operative ale IPSASB.


Forumul OECD 2015: Investim în viitor: Populație, Planetă, Prosperitate

Desfășurat în fiecare an la Paris pentru a coincide cu Ședința Consiliului Ministerial al OECD, Forumul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) s-a impus ca eveniment internațional de marcă. Lideri din toate sectoarele societății civile (actuali și foști șefi de stat și de guvern, directori executivi, lideri din mari ONG-uri și sindicate, membri proeminenți din media și universități de renume) se reunesc pentru a dezbate cele mai presante provocări economice și sociale cu care se confruntă membrii OECD și nu numai.

Aproape 1.900 de participanți din toate colțurile lumii, inclusiv reprezentantul CECCAR, au avut ocazia de a cunoaște tendințele și oportunitățile care dau contur societății actuale, au putut face schimb de idei și experiențe în cadrul celor aproape 50 de sesiuni de dezbateri plenare, sesiuni paralele, „fabrici de idei”, laboratoare, prânzuri de lucru și ateliere de discuții.

Dezbaterile Forumului OECD 2015 au urmărit cinci mari teme: Investiții, Creștere inclusivă, Inovație, Climă și Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă. Fără îndoială, tema predominantă au fost Investițiile care reprezintă, de altfel, și prioritatea nr. 1 pe agenda Primului Ministru olandez, dl. Mark Rutte, care a prezidat Ședința Ministerială a OECD din acest an, care s-a desfășurat în data de 3 iunie, în paralel cu dezbaterile Forumului, ședință unde s-a reiterat angajamentul guvernelor de îmbunătățire a calității și eficienței investițiilor pentru a răspunde noilor provocări economice.

Printre vorbitorii de marcă la Forumul din acest an, trebuie amintiți Președintele Republicii Franceze, François Hollande, Ministrul Ecologiei, Dezvoltării Sustenabile și Energiei din Franța, dna Segolene Royal, Arancha Gonzalez, Director Executiv al Centrului Internațional pentru Comerț, Helen Clark, Administrator al Programului pentru Dezvoltare al Națiunilor Unite și, nu în ultimul rând, Primarul orașului Rotterdam, domnul Ahmed Aboutaleb.


Consiliul de Administrație al Federației Internaționale a Experților Contabili Francofoni

21-22 mai 2015

În data de 22 mai 2015, a avut loc la Montreal ședința Consiliului de administrație al Federației Internaționale a Experților Contabili Francofoni (FIDEF), la care a participat și reprezentantul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România în Consiliul FIDEF.

Cu această ocazie, Institutul Profesioniștilor Contabili Autorizați din Canada – gazda evenimentului FIDEF – a organizat, în data de 21 mai a.c., o vizită la serviciul de traduceri al institutului canadian, precum și o un tur al institutului în cadrul căreia a fost prezentată funcţionarea marilor sectoare ale profesiei canadiene.

Ședința Consiliului FIDEF a fost urmată în după-amiaza zilei de 22 mai a.c. de un atelier cu responsabilii CPA Canada pe tema experienţei canadiene şi evoluţia profesiei în contextul unei organizaţii care regrupează toate categoriile de profesionişti.


Grupul de lucru Politici de audit și certificare al Federației Experților Contabili Europeni –

ședința de lucru din data de 20 mai 2015

În data de 20 mai a.c., membrii Grupului de lucru Politici de audit și certificare al FEE au susținut o ședință de lucru ordinară, la sediul Federației din Bruxelles, la aceasta participând și specialistul CECCAR în domeniul auditului și certificării.

Agenda ședinței a fost una ambițioasă, atacând o diversitate de aspecte de mare interes pentru profesie. Astfel, în prima parte a zilei, s-a discutat despre politica de audit a FEE (proiectele în lucru, studiul privind adoptarea ISA, diverse reacții privind reforma auditului la nivelul Uniunii Europene, precum și supravegherea publică în Europa). O altă temă de mare interes a fost un potențial proiect referitor la calitatea auditului și indicatorii de calitate a auditului.

Alte aspecte discutate în cadrul ședinței au fost viitorul auditului și certificării (care sunt proiectele în lucru și organizarea conferinței de audit din 22-23 iunie a.c.), certificarea în sectorul public (rezultatele studiului privind performanța auditului și documentul de informare privind auditul de conformitate), reuniunea fiind încheiată cu raportări din partea membrilor cu privire la evoluțiile naționale din punct de vedere al politicilor de audit și cu aprobarea datelor următoarelor ședințe și teleconferințe ale Grupei de lucru.


Ședința Grupului de lucru pentru politici de raportare financiară al FEE,

Bruxelles, 18 mai 2015

Grupul de lucru pentru politici de raportare financiară (CRPG) al Federației Experților Contabili Europeni (FEE) s-a reunit în ședință de lucru în data de 18 mai a.c., la birourile FEE din Bruxelles, având ca principal punct pe agendă finalizarea Documentului de discuții „Viitorul raportării corporative – crearea unei dinamici a schimbării”.

Discuțiile pe marginea acestui Proiectul de document, discuții la care a luat parte și reprezentantul CECCAR, s-au axat pe acele domenii care vor influența, cel mai probabil, evoluțiile din raportarea corporativă. La această ședință au fost identificate, de asemenea, diverse moduri de soluționare a principalelor provocări din domeniu și de stimulare a discuțiilor între membrii Federației.


Ziua Fiscalității – 29 aprilie 2015 – Bruxelles

Viitorul politicilor fiscale: un punct de interes pentru întreaga societate 

Federația Experților Contabili Europeni (FEE) a organizat în data de 29 aprilie 2015, Ziua Fiscalității, având ca temă centrală viitorul politicilor fiscale și ca subtemă rolul celor care întocmesc politicile fiscale, a administrațiilor și al contribuabililor. Reprezentantul CECCAR la FEE pe probleme de fiscalitate a fost prezent la Bruxelles pentru acest eveniment.

Startul Conferinței a fost dat de figuri-cheie din domeniul contabil și fiscal (președintele FEE, Directorul Centrului pentru politici fiscale și administrație al OECD, Comisarul adjunct pentru Subvenții de stat și competiție din cadrul Comisiei Europene) care au dat tonul discuțiilor ce au urmat.

Au urmat trei paneluri de dezbatere care s-au concentrat pe următoarele aspecte: impactul actualelor inițiative fiscale asupra practicii și modul în care acestea transformă mediul profesional actual; tensiunea dintre cooperare și concurență, dintre un sistem fiscal sustenabil și protecția sistemelor fiscale naționale; evoluțiile viitoare în domeniul fiscal la nivel european.

Federația Experților Contabili Europeni : Ședința Grupei de politică fiscală și a Grupei operative pentru TVA 

Grupa de politică fiscală și Grupa operativă pentru TVA din cadrul FEE s-au reunit în ședință de lucru în data de 30 aprilie a.c., la sediul Federației Experților Contabili Europeni de la Bruxelles. Prima parte a ședinței s-a axat pe aspecte interne, precum și pe prezentarea celor mai recente inițiative din domeniu (Ziua fiscalității, actualitatea la nivelul Comisiei Europene).

În cadrul ședinței, la care a luat parte și reprezentantul CECCAR pe probleme de fiscalitate, au fost discutate și documente de poziție ale FEE vizavi de proiectul Comisiei Europene privind Transparența și cel privind regimul TVA comunitar, dar și următoarele evenimente notabile din domeniu (următoarea masă rotundă pentru TVA, forumul TVA și Grupul experților pe TVA al Comisiei Europene).


Forumul Strategic al Profesiei Contabile 2015,

Atena – 23 aprilie 2015

În data de 23 aprilie a.c., institutul contabililor autorizați eleni (SOEL) a găzduit ediția 2015 a Forumului Profesiei Contabile (APSF), eveniment deja de tradiție și de marcă în calendarul internațional. În acest an, sesiunile Forumului s-au concentrat pe identificarea modalităților în care organismele profesionale pot cooperare pentru a-și asigura dezvoltarea și o mai mare relevanță pentru economiile lor naționale. La acest Forum a participat și reprezentantul profesiei contabile din România.

Sesiunile Forumului au urmărit mai multe paliere de dezbatere care au avut ca punct de plecare câte un discurs de inițiere din partea principalilor actori din profesia contabilă – Federația Experților Contabili Europeni, Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale, IFAC, Comisia Europeană.

Au fost abordate mai multe teme de mare interes pentru profesia contabilă: viitorul pe termen lung al organismelor profesionale contabile după reformele europene din domeniul auditului, certificarea calități și relațiile cu Consiliile pentru Supravegherea Publică – cum poate ajuta cooperarea internațională, redefinirea relevanței organismelor profesionale în raport cu administrațiile și alte părți interesate, strategia generală a organismelor profesionale și rolul acestora în educație, formare și pregătire profesională continuă.

A doua parte a Forumului a fost dedicată relației organismelor profesionale cu sectorul public, fiind prezentată publicului perspectiva Consiliilor de Supraveghere Publică, dar și modului în care organismele profesionale pot învăța, se pot inspira și pot face schimb de experiență pentru a face față provocărilor aduse de transformările din profesie. Forumul s-a încheiat concentrându-se pe identificarea, cu ajutorul celor prezenți, a sectoarelor specifice în care APSF își poate intensifica munca, a modului concret în care Forumul poate sprijini organismele profesionale pe termen scurt și lung.


Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB)

10-13 martie 2015

În perioada 10-13 martie a.c. membrii IPSASB, printre care și reprezentatul profesiei contabile din România, s-au reunit la Santiago (Chile) pentru a discuta cele mai recente proiecte ale Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate din Sectorul Public.

Agenda dezbaterilor a fost deschisă prin prezentarea acțiunilor întreprinse de Consiliu și a acțiunilor de comunicare cu membrii, a noutăților legate de Standardele Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public (EPSASs), precum și printr-o trecere în revistă a planului de lucru al IASB.

Pe parcursul celor patru zile de lucru, au fost supuse aprobării documente de consultări privind beneficiile sociale, raportarea performanței sociale, întreprinderile de stat și  au fost examinate secțiuni în lucru din diverse standarde (cum ar fi cele  referitoare la instrumentele financiare sau combinările de întreprinderi în sectorul public).

Alte aspecte de interes pentru profesia contabilă care s-au aflat pe agenda Ședinței IPSASB din Chile au fost: aprobarea Planului de lucru final al IPSASB pentru 2015-2016, restructurările în urma crizei datoriei de stat, schemele de tranzacționare a certificatelor verzi, ședința încheindu-se cu dezbateri pe marginea noului standard IFRS 15 elaborat de IASB.


Reuniunea Forumului PMM al Federației Experților Contabili Europeni,

18 februarie 2015

Federația Experților Contabili Europeni a organizat, în data de 18 februarie a.c. Reuniunea Forumului Practicilor Mici și Mijlocii cu tema „Viitorul PMM-urilor într-o societate globală”. La acest eveniment au participat, ca invitați speciali, și membri ai Comitetului PMM al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC). Reprezentatul CECCAR în Forumul PMM al FEE a fost prezent, de asemenea, la lucrările de la Bruxelles.

În prima parte a evenimentului, au fost expuse cele mai recente evoluții la nivel european care vizează optimizarea activității PMM-urilor, dar și măsurile care au fost întreprinse de către IFAC pentru a sprijini practicile mici și mijlocii și clienții acestora, IMM-urile, pe o piață globalizată (unul din aceste proiecte fiind chiar Studiul Global al IFAC pentru PMM-uri ale cărui rezultate au fost comunicate în cadrul uneia dintre sesiunile de prezentări).

Atât în cadrul panelurilor de dezbateri, cât și în sesiunile de networking, participanții au putut dezbate pe marginea modalităților prin care practicile se pot pregăti pentru viitor și își pot eficientiza serviciile: managementul strategic, reinventarea modelului de afacere, tehnologiile informaționale de ultimă generație (cloud computing, big data).

 


Colocviu excepțional al Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Paris: Contabilitate publică și privată, standarde internaționale, guvernare

17 decembrie 2014, Paris

Cu ocazia aniversării a 10 ani de la înființarea Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare ca for comun de reflexie și comunicare pentru profesioniștii din domeniul contabilității, gestiunii, auditului și finanțelor, Ministerul Economiei, Industriei și Cifrelor din Franța a găzduit, în data de 17 decembrie 2014, Colocviul excepțional al Academiei dedicat contabilității private și publice, precum și utilității sale pentru întreprinderi și sectorul public, pentru normalizarea contabilă în spațiul francofon și pe plan mondial.

În introducere, Președintele Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare a prezentat cele mai recente proiecte ale instituției care a reușit, prin membrii săi, să devină o „comunitate intelectuală și tehnică” a specialiștilor din domeniu. Subiectele abordate în cadrul colocviului au fost generale și de mare actualitate pentru profesia franceză și francofonă: planul general de conturi 2014 și noutăți din partea Autorității pentru Standarde Contabile, dificultăți și soluții pentru contabilitatea din sectorul public și privat, impactul normalizării și a guvernanței contabile internaționale asupra întreprinderilor.

 Numeroase personalități franceze și internaționale au dat curs invitației de a lua cuvântul la acest eveniment excepțional (printre care și recipientul Premiului Nobel pentru Economie în 2014), printre invitații internaționali aflându-se și Președintele filialei din România a Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare.


Federația Experților Contabili Europeni: Adunarea Membrilor

17 decembrie 2014, Bruxelles

În data de 17 decembrie 2014, Adunarea membrilor FEE s-a reunit la Bruxelles, în ședință statutară, pentru a decide asupra aspectelor legate de organizarea și structura Federației (situații financiare, noi candidaturi, ajustări ale Regulamentului FEE, desemnarea vice-președinților și a președintelui adjunct 2015/2016, strategie și buget). La Adunarea membrilor a participat și reprezentantul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Această ședință a fost precedată de o întâlnire cu echipa FEE și cu liderii din profesie, în cadrul căreia membrii au putut dialoga cu echipa FEE despre preocupările lor majore și stadiul politicilor internaţionale și europene. Cu această ocazie, s-a făcut schimb de informaţii cu privire la activitatea profesiei și a Federației la nivelul Uniunii Europene și pe plan mondial, s-a discutat, din punct de vedere strategic, împreună cu liderii din profesia contabilă europeană, despre viitorul organizaţiilor profesionale, dar și despre impactul noilor tendințe din reglementare asupra activităţii profesioniştilor contabili, a cabinetelor lor şi a organismelor profesionale.


Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Toronto

8-11 decembrie 2014

Prima zi a reuniunii Consiliului pentru IPSAS a fost dedicată raportării cu privire la activitățile de comunicare ale IPSASB, noutăților legate de EPSAS-uri, fiind prezentat și un rezumat cu privire la Planul de lucru al IASB. Membrii IPSASB, printre care și reprezentantul profesiei contabile din România, au discutat și aspecte legate de aprobarea și aplicarea pentru prima dată a standardelor internaționale pentru sectorul public.

Cele trei zile de lucru care au urmat au fost dedicate dezbaterilor de natură tehnică. Au fost revizuite proiecte ale diverselor Documente de consultare elaborate de IPSASB pe diverse aspecte (beneficii sociale, instrumentele financiare din sectorul public, raportarea cu privire la furnizarea serviciilor), au fost aprobate modificări aduse unor IPSAS-urilor și s-a aprobat forma finală a Strategiei și a Planului de lucru ale IPSASB.


Masa rotundă „Viitorul TVA-ului” și ședința Grupului de lucru Politici fiscale organizate de Federația Experților Contabili Europeni Bruxelles ­ 18 – 19 noiembrie 2014

Federația Experților Contabili Europeni a organizat în data de 18 noiembrie 2014 o masă rotundă prin care și-a propus să examineze oportunitatea unei noi abordări față de cooperarea dintre contribuabili și autoritățile fiscale, dar și să dezbată hotărârile luate la nivelul statelor membre în domeniul TVA-ul.

Structurată în jurul temei centrale „Viitorul TVA-ului” această reuniune de dezbateri a reprezentat o oportunitate unică pentru profesie de a discuta cu comunitatea de afaceri, mediul academic și responsabilii de politici fiscale de la nivel național și european noile inițiative din domeniul TVA-ului în Uniunea Europeană.

La masa rotundă au participat atât reprezentanții în Grupele de lucru ale FEE, printre care și reprezentantul CECCAR în Grupa de lucru Politici fiscale, reprezentanți ai Comisiei Europene, dar și reprezentanți ai autorităților fiscale naționale din diverse țări europene, precum și ai mediului de afaceri privat european aceștia din urmă susținând punctul de vedere al mediului de afaceri asupra recentelor inițiative fiscale din Uniunea Europeană.

Acest eveniment a fost urmat, în data de 19 noiembrie, de ședința Grupului de lucru FEE Politici fiscale și a Grupei operative pentru TVA la care CECCAR a fost prezent prin intermediul specialistului său pe probleme de fiscalitate.


Congresul Mondial al contabililor 2014 ­

10-13 noiembrie 2014, Roma

Congresul Mondial al Contabililor are loc o dată la patru ani, sub egida IFAC, și reprezintă cel mai prestigios eveniment de pe agenda mondială a profesiei contabile, reunind lideri ai profesiei, inclusiv profesioniști din firme publice de contabilitate, din mediul academic, întreprinderi internaționale și naționale, din institute profesionale, precum și mii de contabili, reglementatori, normalizatori de standarde și alte persoane interesate de dezvoltarea unei profesii contabile globale de înaltă calitate.

Și pentru că toate drumurile duc la Roma, în acest an, drumurile a peste 4000 de profesioniști din peste 130 de organizații și instituții din întreaga lume s-au intersectat, în perioada 10-13 noiembrie, în capitala italiană. Oportunitate unică pentru profesia contabilă de a folosi experiențele anterioare și de a elabora o nouă viziune pentru viitor, Congresul mondial 2014 a avut ca temă centrală „Viziunea pentru 2020: să învățăm din trecut pentru a construi viitorul”.

În calitate de membru al Federaţiei Contabililor Internaţionali, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România s-a implicat constant în acţiunile organizate la nivel internaţional în domeniul profesiei contabile. Astfel, o delegație a Corpului a fost prezentă la cele mai importante sesiuni al Congresului de la Roma, iar reprezentantul CECCAR în Comitetul pentru Practici Mici şi Mijlocii din cadrul IFAC a participat în calitate de vorbitor în cadrul uneia dintre sesiunile paralele cu tema „Provocări în implementarea noilor directive contabile europene din 2013”.

Programul tehnic al Congresului a fost unul ambițios prin amploare (trei sesiuni plenare și 30 de sesiuni paralele), dar și prin diversitatea temelor abordate (evoluția raportării financiare, standardele internaționale de educație, guvernarea corporativă, raportarea integrată, susținerea IMM-urilor, inovație în tehnologie sunt doar o parte din subiectele de dezbatere). Profitând de participarea atât de numeroasă a profesioniștilor și de vizibilitatea sporită oferită de un eveniment atât de important, mai multe organisme regionale și internaționale au organizat evenimente în preajma Congresului mondial. Astfel, în data de 9 noiembrie a avut loc Adunarea generală și ședința ordinară a Grupului Edinburgh; în data de 10 noiembrie CILEA a organizat la Roma ședința Consiliului și Adunarea generală, iar în data de 15 noiembrie a avut loc ședința Comitetului PMM al IFAC.


A 31-a Sesiune a Grupului de lucru interguvernamental al specialiștilor în Standarde Internaționale de Contabilitate și Raportare (ISAR) – Geneva, 15-17 octombrie 2014

Cea de-a 31-a sesiunea a ISAR a avut loc în perioada 15-17 octombrie 2014, la Geneva, și a avut ca principal subiect monitorizarea conformității și implementarea standardelor și codurilor internaționale de raportare corporativă. Ca și în alți ani, reprezentantul CECCAR a fost participat la evenimentele ISAR-UNCTAD de la Geneva.

Sesiunea ISAR a fost precedată, în data de 13 octombrie, de un atelier tehnic în cadrul căruia s-au discutat direcțiile viitoare ale modelului de raportare corporativă. În acest an, sesiunea de lucru ISAR a fost parte integrantă a Forumului Mondial de Investiții (WIF) al UNCTAD, care a fost organizat în perioada 14-16 octombrie la Palais des Nations. Acest Forum global a fost dedicat dialogului incluziv și formulării de politici privind necesitatea dezvoltării investițiilor, el reunind parteneri de investiții în vederea discutării provocărilor, oportunităților și soluțiilor politice în vederea îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 


Congresul Ordinului Experților Contabili din Franța

Lyon, 8-10 octombrie 2014

Sub deviza Lumea în schimbare: curaj, acțiune, reușită, Ordinul Experților Contabili din Franța a organizat, în perioada 8-10 octombrie 2014, la Lyon, al 69-lea Congres al profesiei din Cadrilater. Ca în fiecare an, Congresul profesiei contabile franceze a devenit, pentru 3 zile, un adevărat creuzet de idei și soluții concentrat în jurul celor trei poli de dezbatere: înțelegerea provocărilor schimbării, modalități de adaptare și beneficiile pentru cabinete.

Două sesiuni plenare, conferințe simultane pe teme de mare interes pentru cabinetele contabile, axate pe evoluție, adaptare, reinventare a profilului profesionistului contabil, marketing și practici manageriale, micro-conferințe pe teme conexe, ateliere și standuri ale partenerilor au oferit numeroșilor participanți instrumentele necesare și savoir-faire-ul pentru a face față unei profesii în metamorfoză, pentru a integra evoluțiile mediului înconjurător, pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor clienților, pentru a fi face față provocărilor viitoare.

La acest eveniment de mare anvergură, profesia contabilă din România a fost reprezentată la cel mai înalt nivel.


Consiliul și Adunarea generală a Federației Internaționale a Experților Contabili Francofoni

7 octombrie 2014, Lyon

În data de 7 octombrie 2014, a avut loc ședința Consiliului FIDEF – Federația Internațională ce reunește organismele profesionale contabile din țările francofone – ședință la care a fost prezent și reprezentantul CECCAR în Consiliu.

Pe ordinea de zi a Consiliului s-au aflat atât aspecte care țin de activitățile de cooperare cu organisme internaționale și regionale, precum și alte posibile acțiuni și proiecte de cooperare, stabilirea planului de acțiune și a calendarului evenimentelor până la următoarea ședință a Consiliului, dar și aspecte administrative cum ar fi: proiectul de buget, fixarea cotizațiilor, analiza candidaturilor la Consiliul de administrație sau organizarea următoarei Conferințe FIDEF.

În a doua parte a zilei, a avut loc Adunarea generală a membrilor FIDEF în cadrul căreia au fost prezentate și aprobate minuta adunării generale din octombrie 2013, situaţiile anuale 2013, raportul financiar al trezorierului şi al auditorului, precum și bugetul pe anul 2015 şi nivelul cotizaţiilor.

În cadrul Adunării s-a prezentat și discutat, de asemenea, proiectul «Pachetul micile întreprinderi» pentru profesia franceză, s-au purtat dezbateri pe marginea Codului etic IFAC, s-au prezentat Rapoartele de activitate ale membrilor. Cu această ocazie, a avut loc și preluarea mandatului de către noul Preşedinte al FIDEF, dl. Mamour FALL, Președinte al ordinului din Sénégal.


Ședința IASB și a Normalizatorilor mondiali

Londra, 29-30 septembrie 2014

În zilele de 29 și 30 septembrie 2014, a avut loc la Londra, ca în fiecare an, ședința de lucru comună a IASB cu Normalizatorii mondiali, la care CECCAR a fost prezent prin intermediul reprezentantului său specialist pe standarde de contabilitate. Reuniunea tehnică de lucru a fost prezidată de vice-președintele IASB care a și deschis lucrările conferinței.

Sesiunile de discuții din prima zi de lucru s-au concentrat pe discutarea cadrului general conceptual, a noutăților din domeniul implementării IFRS și a instruirii în domeniul standardelor internaționale de raportare financiară, grupurile de discuții reunindu-se apoi în sesiuni de comentarii și răspunsuri.

A doua zi a lucrărilor a fost structurată în sesiuni opționale de lucru pe diverse teme de actualitate: dificultăți în adoptarea și traducerea IFRS, analize post-implementare a IFRS 3, educație și instruire în domeniul IFRS. Conferința a fost încheiată printr-o sesiune comună și interactivă în cadrul căreia s-a prezentat programul comun de lucru al IASB și al IFASS.


Conferinţa SOEL „Rolul viitor al auditului: un audit mai aprofundat într-o lume mai complexă”

În data de 19 septembrie 2014, Institutul Contabililor Publici Autorizați din Grecia (SOEL) a organizat Conferinţa internațională cu tema „Rolul viitor al auditului: un audit mai aprofundat într-o lume mai complexă”.

Pe lângă membrii Institutului profesional contabil, au fost prezenți la eveniment oficiali din guvernul elen şi reprezentaţi ai FEE şi ai IFAC, care au susținut discursurile-cheie despre viitorul auditului și cele mai recente tendințe din domeniu. La această Conferință profesională, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a fost reprezentat de președintele său onorific.


Ziua de studiu organizată de Institutul Revizorilor din Belgia

19 septembrie 2014, Bruxelles

Institutul Revizorilor din Belgia a organizat în data de 19 septembrie a.c., la Bruxelles, o zi de studiu dedicată auditului independent al bugetelor de stat. Pe parcursul acestui eveniment, au fost invitaţi să ia cuvântul reprezentaţi belgieni, olandezi şi francezi din sectorul public şi din instituţii de control public, precum şi evaluatori de întreprinderi belgieni.

La această zi de studiu, reprezentantul profesiei contabile din România în IPSASB a fost invitat pentru a prezenta cele mai recente progrese în domeniul standardelor internaţionale de contabilitate pentru sectorul public şi pentru a împărtăşi din experienţa sa profesională în România.


Adunarea membrilor Federației Experților Contabili Europeni

17 septembrie 2014

În data de 17 septembrie a.c., Federația Experților Contabili Europeni a fost gazda ședinței Adunării membrilor, la sediul său din Bruxelles, reuniune la care CECCAR a fost reprezentat la cel mai înalt nivel. Prima parte a zilei a fost dedicată raportărilor din partea membrilor și a Board-ului, noutăților legate de prioritățile strategice ale FEE, precum și dezbaterilor strategice pe tema sectorului public.

În a doua parte a întâlnirii, au avut loc informări cu privire la relaţia profesiei contabile cu autorităţile europene – EBA, EIOPA şi, în special, cu ESMA. Agenda de lucru s-a încheiat cu abordarea aspectelor de guvernare internă, și anume: desemnarea preşedintelui adjunct al FEE pentru mandatul 2015-2016, bugetul FEE și reanalizarea cotizaţiilor membrilor corespondenţi, desemnarea vice-președinților FEE precum și noi candidaturi în grupele de lucru ale FEE.


Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public,

ședința ordinară din 15-18 septembrie 2014

În perioada 15-18 septembrie, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public s-a reunit în ședință ordinară, la sediul Comisiei Europene din Bruxelles, ședință care a fost deschisă cu rezumatul planului de acțiune al IPSASB, raportul asupra activităților de la ultima ședință până în prezent, precum și noutățile legate de guvernare.

În zilele care au urmat, pe ordinea de zi a ședinței IPSASB s-a aflat aprobarea ultimelor capitole din Cadrul general conceptual, s-au discutat și comentat răspunsurile primite la Proiectele de expunere ale IPSASB, ultima zi fiind dedicată revizuirii secțiunilor supune aprobării (beneficiile sociale, instrumentele financiare în sectorul public, cadrul conceptual final).

La această ședință a luat parte și reprezentantul profesiei contabile din România în IPSASB.


Adunarea generală a membrilor asociației Academia de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare, filiala din România,

5 septembrie 2014 

În data de 5 septembrie 2014, a avut loc la București, Adunarea generală a membrilor asociației Academia de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare, filiala din România. Obiectivul cu care a fost înființată această structură profesională a fost crearea și menținerea unui spaţiu de reflexie şi cercetare, de schimb de idei și informații, care să reunească specialişti din toate domeniile având ca scop final federalizarea profesiei în jurul intereselor comune.

La Adunarea generală din 5 septembrie au participat membri aderenți ai asociației, precum și membrii Consiliului Director.

Pe ordinea de zi a Adunării generale s-au aflat următoarele măsuri necesare pentru buna organizare și funcționare a asociației, și anume: înnoirea mandatului membrilor Consiliului Director pe următorii 3 ani, alegerea Preşedintelui Consiliului Director, stabilirea Planului de acţiune pe următorul mandat al Consiliului Director 2014-2017, precum și identificarea unor potențiale surse de finanţare ale activităţilor filialei din România.


Reuniunea Forumului PMM al Federaţiei Experţilor Contabili Europeni

26 iunie 2014, Bruxelles

Forumul PMM al Federaţiei Experţilor Contabili Europeni s-a reunit în şedinţă de lucru în data de 26 iunie a.c., la birourile FEE din Bruxelles.

Agenda şedinţei a abordat subiecte foarte actuale pentru profesia contabilă şi pentru PMM-uri, printre care amintim: interacţiunea online şi reţelele de socializare, inovaţii pentru profesionişti (proiecte şi aplicaţii informatice), rolul ambasadorilor şi al militanţilor. S-au discutat, de asemenea, proiectele şi iniţiativele FEE, tendinţele la nivel european, precum şi priorităţile şi potenţialele proiecte viitoare ale grupului de lucru.

La această şedinţă, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a fost prezent prin intermediul reprezentantului său în Forumul PMM.


Şedinţa Consiliului IPSAS al IFAC,

24-27 iunie 2014, Toronto – Canada

În perioada 24-27 iunie a.c., a avut loc, la Toronto, şedinţa Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) al IFAC, reprezentantul CECCAR în IPSASB fiind prezent la şedinţă.

Pe parcursul celor patru zile de lucru, membrii Consiliului au discutat pe marginea unor aspecte de guvernare (minute şi decizii, raportări şi comunicări, plan de acţiune) şi au supus analizei şi revizuirii documente care se află în lucru: Cadrul conceptual, proiecte de expunere şi documente de consultări, precum şi adoptarea pentru prima dată a IPSAS-urilor.


Şedința Grupei de lucru Bănci a FEE,

16 iunie 2014 – Bruxelles 

Grupa de lucru Bănci a FEE s-a reunit în data de 16 iunie a.c., la sediul Federaţiei din Bruxelles, pentru o şedinţă de lucru ordinară la care a participat şi reprezentantul CECCAR în grupa de lucru.

Pe ordinea de zi a acestei şedinţe s-au aprobat documente interne şi calendarul de lucru pe anul 2014 şi s-au discutat mai multe documente şi proiecte în care este implicată Grupa de lucru Bănci, printre care: proiectul de expunere al IASB pe tema Contabilizării în vederea unei gestionări dinamice a riscului; Documentul consultativ al Comitetului Basel privind auditul extern al băncilor; Modificarea Directivei 2007/36/EC referitoare la încurajarea angajamentului pe termen lung al acţionarilor şi a Directivei 2013/34/EU privind anumite elemente din declaraţia de guvernare corporativă.


Conferinţa Anuală de Contabilitate a profesiei contabile din Israel

Eilat, 8-12 iunie 2014 

În perioada 8-12 iunie 2014, Institutul Profesioniştilor Contabili din Israel a organizat Conferinţa sa anuală, eveniment ce reprezintă un reper pentru profesia contabilă din Israel, atât pe plan profesional cât şi personal. Onorând invitaţia de a lua parte la acest eveniment de tradiţie, CECCAR a fost reprezentat la Conferinţa ICPAI la cel mai înalt nivel.

Conferinţa din acest an s-a desfăşurat la Eilat, şi a fost marcată de prezenţa dlui Fayezul Choudhury, director executiv al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) care a vorbit celor prezenţi despre provocările cu care se confruntă, în prezent profesia contabilă, în condiţiile unei presiuni din ce în ce mai mari a cadrelor de reglementare.

Pe parcursul celor aproape 5 zile de lucrări, au luat cuvântul reprezentanţi ai structurilor de guvernare ale Institutului Contabililor din Israel, reprezentanţi ai organelor de reglementare şi ai autorităţilor fiscale, cadre universitare. Printre temele abordate amintim: Fiscalitatea – politici şi legislaţia viitoare; Strategie, management şi politică în entităţile de stat; Lupta contra spălării de bani – lege, soluţii sau simplă demagogie?


Prima ședință a Grupului de politică fiscală și a Grupului operativ privind TVA-ul ale FEE,

3 iunie 2014 – Bruxelles 

În data de 3 iunie 2014, a avut loc la birourile FEE din Bruxelles, prima şedinţă comună a Grupului de politică fiscală și a Grupului operativ privind TVA-ul, structuri operative nou-înfiinţate la nivelul Federaţiei Experţilor Contabili Europeni (FEE).

Pe ordinea de zi a reuniunii de lucru s-au aflat dezbateri pe tema misiunii şi obiectivelor FEE, în general, precum şi scopul Grupului de politică fiscală şi a grupei operative privind TVA-ul, în special, trasându-se liniile directoare ale politicii fiscale a FEE şi a programului ce vizează taxa adăugată.

Şedinţa, la care a luat parte din reprezentantul CECCAR pe probleme de fiscalitate, s-a încheiat cu o sesiune de identificare a priorităţilor şi de stabilire a măsurilor de viitor.


Forumul regional al Organizaţiilor profesionale contabile şi Conferinţa ministerială

2-3 iunie 2014, Viena 

În data de 2 iunie a.c., Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) din cadrul Băncii Mondiale a organizat la Viena, în parteneriat cu Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) a doua ediţie a Forumului Regional al  Organizaţiilor profesionale contabile. Forumul, care a reunit organisme profesionale contabile din peste 20 de state partenere ale CFRR din Europa Centrală, de Sud şi Sud-est, s-a desfăşurat sub tema “Dincolo de contabilitatea tradiţională” şi a avut ca obiectiv promovarea unor instrumente esenţiale pentru Practicile Mici şi Mijlocii în creşterea calităţii serviciilor, dar şi dezbaterea mijloacelor prin care organismele profesionale contabile pot aduce un plus de valoare pentru PMM-uri.

Pe 3 iunie, CFRR a fost gazda celei de-a 5-a Conferinţe ministeriale pentru raportare financiară corporativă în Europa şi Asia Centrală. La această conferinţă, au participat peste 250 de delegaţi de la cel mai înalt nivel, printre care şi reprezentanţii CECCAR, inclusiv miniştri ai finanţelor, reglementatori, lideri din domeniul afacerilor, profesionişti şi reprezentanţi ai mediului academic din Europa şi Asia Centrală, precum şi specialişti din instituţii-cheie europene.

În acest an, tema centrală a Conferinţei a fost susţinerea unor cadre generale de raportare pentru IMM-uri, pentru a creşte oportunităţile acestora de accesare a finanţării, dezvoltarea afacerilor, susţinerea locurilor de muncă şi a prosperităţii.


Simpozionul Contabilitatea si managementul sectorului public

22-24 mai 2014, Zlatibor 

În perioada 22-24 mai 2014, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor din Serbia a organizat la Zlatibor cel de-al 45-lea Simpozion anual internaţional pe tema „Contabilitatea si managementul sectorului public”. Lucrările simpozionului s-au axat pe trei teme centrale: raportarea financiară ca bază a calităţii şi organizării sistemului financiar, aportul financiar şi contabil la îmbunătăţirea competitivităţii, instituţiile financiare şi pieţele financiare – gestionare şi dificultăţi în dezvoltarea lor.

La acest eveniment tradiţional al profesiei din Serbia, CECCAR a fost reprezentat, ca şi în alţi ani, de structurile de conducere ale Filialei Timiş.


Forumul strategic al Profesiei Contabile

7-8 mai 2014, Varșovia, Polonia

ICAEW a organizat în perioada 7-8 mai 2014 la Varșovia, în parteneriat cu Camera Națională a Auditorilor din Polonia (KIBR) și Asociația Contabililor din Polonia (SKWP), ediția 2014 a Forumului Strategic al Profesiei Contabile, eveniment la care reprezentantul CECCAR în cadrul Comitetului PMM IFAC a participat în calitate de vorbitor.

Principalele teme ale ediției din acest an au vizat modul în care organismele profesionale contabile trebuie să se adapteze unui mediu în continuă schimbare pentru a rămâne relevante, nevoile comunității de afaceri și ale economiei naționale în ansamblu, noile forme de cooperare internațională, colaborarea dintre profesie, autoritățile de supraveghere și părțile interesate în vederea susținerii economiilor naționale și implementarea noilor reglementări ale UE.


Forumul anual al OECD

5-6 mai 2014, Paris, Franța 

În perioada 5-6 mai 2014 a avut loc la Paris Forumul anual al OECD, cu tema „Economii reziliente pentru societăți incluzive”, eveniment la care CECCAR a fost reprezentat la cel mai înalt nivel.

Ediția din acest an a Forumului a fost organizată în jurul a trei subiecte principale – creșterea inclusivă, locuri de muncă de calitate și încredere, analizând astfel natura multilaterală a rezilienței și modul în care pot fi tratate provocările economice, sociale și de mediu.

Discuțiile au subliniat preocupări legate de creșterea inegalităților și distribuția din ce în ce mai inechitabilă a poverilor și recompenselor în cadrul societăților, precum și de capacitatea guvernelor și a instituțiilor  de a găsi soluții echitabile pe termen lung.

În acest context, principalul mesaj al forumului a fost necesitatea consolidării rezilienței economiilor, societăților și instituțiilor pentru în vederea realizării unei creșteri sustenabile, echilibrate și incluzive.


Adunarea Membrilor FEE

30 aprilie 2014, Bruxelles, Belgia

În data de 30 aprilie 2014 a avut loc la Bruxelles Adunarea Membrilor FEE, eveniment în cadrul căruia CECCAR a participat prin intermediul reprezentantului său autorizat.

Principalele subiecte de discuție au fost rapoartele membrilor, cu accent special pe transpunerea la nivel național a Directivei Contabilitate și activitățile de reformă a auditului, proiectele de pe agenda Consiliului FEE și prioritățile strategice ale FEE în ceea ce privește politica de audit, raportarea corporativă, contabilitatea din sectorul public și politica fiscală.

De asemenea, în cadrul evenimentului a fost organizată o dezbatere privind viitorul auditului și certificării, având ca obiectiv analizarea viitoarelor măsuri și poziții potențiale ale FEE în contextul modificărilor de la nivel european din domeniul auditului.


Adunarea Generala si Lectura anuala a ECGI

29 aprilie 2014, Bruxelles, Belgia

ECGI a organizat la Bruxelles în data de 29 aprilie 2014 Adunarea Generală a membrilor și Lectura anuală, evenimente la care conducerea CECCAR a luat parte.

Discuțiile din cadrul Adunării Generale au vizat în principal aspecte de ordin administrativ legate de organizarea activității Institutului, în timp ce Lectura anuală l-a avut ca invitat pe dl. Profesor Ernst-Ludwig von Thadden, Rector și Profesor de Economie și Finanțe la Universitatea din Mannheim, care a discutat despre „Cât de bună este o guvernare corporativă slabă”.

În cadrul acestui eveniment, dl. von Thadden a vorbit audienței despre dimensiunile care trebuie avute în vedere pentru evaluarea calității și impactului guvernării corporative și despre modul în care recunoașterea acestora și a complexității guvernări corporative poate îmbunătăți înțelegerea empirică și evaluarea politică a bunei guvernări corporative.

Discursul dlui. von Thadden a fost urmat de o discuție de tip panel moderată de Directorul Executiv al ECGI, dl. Profesor Marco Becht.


Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”

4 aprilie 2014, Chișinău, Republica Moldova 

În data de 4 aprilie 2014 a avut loc la Chișinău Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”, eveniment la care CECCAR a fost reprezentat la cel mai înalt nivel.

Conferința a fost organizată cu ocazia sărbătorii profesionale Ziua Contabilului în Republica Moldova de către Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP RM), în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și ACCA.

Conferința a avut ca scop identificarea şi propunerea unor soluţii viabile pentru consolidarea și fortificarea cooperării dintre mediul universitar și organismele profesionale, în vederea dezvoltării durabile a profesiei contabile, relevanței și calității cadrului normativ contabil și fiscal, precum și discutarea experiențelor, dificultăților și soluțiilor privind aplicarea IFRS, tranziția la noile standarde naționale de contabilitate.

Lucrările au fost împărțite în patru secțiuni, respectiv: cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale – fundamentul promovării profesiei contabile; aplicarea IFRS: experienţe, dificultăţi şi soluţii; tranziţia la noile SNC: implicaţii, controverse, soluţii, comentarii; și dezvoltări şi aprofundări privind auditul în Republica Moldova.


Ședința Comitetului pentru Practici Mici și Mijlocii (PMM) al IFAC,

13-14 martie 2014, New York, SUA

Reprezentantul CECCAR din cadrul Comitetului pentru Practici Mici și Mijlocii a participat în perioada 13-14 martie 2014 la prima ședință acestui comitet din 2014, organizată de Federația Internațională a Contabililor la New York.

Principalele subiecte de discuție au vizat strategia și planul de activitate al comitetului pentru 2014, lansarea noii rețele de informare de pe site-ul IFAC și elaborarea unor posibile articole dedicate PMM-urilor care să fie incluse în această rețea, contribuțiile Comitetului PMM în activitatea altor structuri ale IFAC (în special IAASB și IESBA) și stadiul proiectelor actuale axate pe elaborarea de îndrumări de implementare, asistență de afaceri și politică publică și reglementări.


Ședința Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) al IFAC,

11-14 martie 2014, Toronto, Canada

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) a organizat la Toronto, în perioada 11-14 martie 2014, ședința IPSASB, la care CECCAR a participat prin intermediul reprezentantului său în acest consiliu.

Prima zi a ședinței a fost dedicată, în cea mai mare parte, aspectelor legate de guvernare și de strategia și planul de activitate actuale ale IPSASB, precum și progreselor înregistrate în cadrul proiectelor curente ale IPSASB și evoluțiilor altor probleme de interes major, cum ar fi EPSAS-urile.

Pe parcursul următoarelor două zile, discuțiile au fost centrate în special pe cadrul general conceptual și pe finalizarea acestui proiect deosebit de important, în timp ce ultima zi a dezbaterilor a fost destinată proiectelor IPSASB referitoare la entitățile economice de stat, instrumentele financiare din sectorul public și beneficiile sociale.


Adunarea generală a Membrilor Federaţiei Experţilor Contabili Europeni

18 decembrie 2013, Bruxelles 

În data de 18 decembrie a.c., Adunarea generală a Membrilor Federaţiei Experţilor Contabili Europeni (FEE) s-a reunit în şedinţă ordinară la sediul Federaţiei din Bruxelles, la această şedinţă CECCAR participând prin intermediul reprezentantului său autorizat, Directorul General al Corpului.

În deschiderea şedinţei, participanţii au avut ocazia de a discuta cu echipa FEE şi să aibă un schimb de informaţii despre schimbările strategice la nivelul Uniunii şi la nivel mondial. De asemenea, cei prezenţi au putut urmări o prezentare a dlui Fabian Zuleeg, Director executive al Centrului European pentru Politici, cu tema Viitorul economic şi politic al Uniunii Europene.

Pe lângă problemele curente supuse dezbaterilor în cadrul şedinţei (aspecte legate de guvernare, analiza candidaturilor, aprobarea situaţiilor financiare, desemnarea vicepreşedinţilor FEE şi aprobarea noului buget pe 2014), cu această ocazie a avut loc şi o dezbatere a membrilor prezenţi pe tema viitorului organismelor profesionale, din punctul de vedere al tinerilor profesionişti şi membrilor stagiari.


Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Franţa

12 decembrie 2013 – Paris

Academia de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Franţa a organizat la Paris, în data de 12 decembrie 2013, Seminarul excepţional anual al Membrilor de onoare, eveniment ce a fost deschis de Preşedintele Ordinului Experţilor Contabili din Franţa, dl. Joseph Zorgnotti, şi la care profesia contabilă din România a fost reprezentată de vicepreşedintele Filialei din România a Academiei, dl. Ştefan Bunea.

Academia l-a avut ca invitat de onoare şi pe Preşedintele Curţii de conturi, dl. Didier Migault, căruia i s-au alăturat în cadrul dezbaterilor cadre de conducere ale unor mari grupuri sau companii din mediul de afaceri francez.

În acest an, Seminarul excepţional al Membrilor de onoare a reprezentat şi o avanpremieră a celei de-a 10-a aniversări a instituţiei profesionale, ce se pregăteşte pentru anul 2014, ocazionând astfel intervenţia dlui William Nahum care a prezentat realizările Academiei în 2013 (caiete de lucru, dezbateri, conferinţe), precum şi cele ce se prefigurează pentru anul viitor.


Ședința Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) al IFAC

2-5 decembrie 2013 – Ottawa, Canada 

În perioada 2-5 decembrie 2013, IPSASB s-a reunit la Ottawa, Canada în şedinţă ordinară. Prima zi a fost dedicată, în cea mai mare parte, aspectelor de guvernare, raportărilor, comunicărilor şi actualizărilor documentelor interne, dar şi aprobării unor proiecte de expunere cum ar fi cele referitoare la Informaţiile privind performanţa serviciilor, Instrumentele financiare în sectorul public şi Întreprinderile comerciale de stat.

În următoarele ce au urmat, a fost analizat şi dezbătut Cadrul general conceptual din mai multe perspective: raportul coordonatorului, componente şi recunoaştere, calendarul de lucru, proiectele în curs. Au fost discutate, de asemenea, capitolele referitoare la Evaluare, Recunoaştere şi Alinierea statisticilor financiare de stat (GFS-urile). 

CECCAR a fost reprezentat la această şedinţă de membrul său în Consiliul IPSAS.


Seminarul Comunicarea expert contabil – antreprenor. Inteligenţa emoţională

28 noiembrie 2013, Bucureşti

Clubul Tinerilor Experţi Contabili din România (CTER) a organizat în data de 28 noiembrie a.c., evenimentul cu tema Comunicarea expert contabil – antreprenor. Inteligenţa emoţională la care au participat numeroşi tineri profesionişti, membri ai Clubului.

Obiectivul seminarului interactiv a fost să pună la dispoziţia tinerilor profesionişti încă un instrument esenţial pentru o gestionare eficientă a unui business: un ghid de comunicare între profesionistul contabil şi antreprenor.

Cei prezenţi au putut dialoga liber cu managerii de proiect ai Clubului şi cu invitaţii speciali (tineri profesionişti cu experienţă, specialişti în management, contabilitate şi fiscalitate) despre modul în care comunicăm în relațiile profesionale, despre redarea corectă a mesajului profesional într-un mod inteligibil și accesibil, performanța prin construirea și dezvoltarea spiritului de echipă, conștientizarea emoțiilor şi a efectelor acestora asupra comportamentului, precum şi ascultarea activă și gestionarea disensiunilor.


Ședința subgrupului aferent Forumului TVA UE

20 noiembrie 2013, Bruxelles, Belgia

În data de 20 noiembrie 2013, CECCAR a participat la cea de-a treia ședință a subgrupului pentru tranzacții intra-comunitare din cadrul Forumului TVA UE.

Ședința a avut ca scop finalizarea raportului privind viitorul TVA și emiterea unor recomandări către Forumul TVA UE privind dovezile aprovizionărilor intracomunitare.


Ședința și adunarea generală a Grupului Edinburgh și ședința Consiliului IFAC

12-14 noiembrie 2013, Seul, Coreea de Sud

În perioada 12-14 noiembrie 2013 au avut loc la Seul, Coreea de Sud, ședința și adunarea generală a Grupului Edinburgh și ședința Consiliului IFAC, la care CECCAR a participat prin intermediul reprezentantului său.

Ședința și adunarea generală a Grupului Edinburgh au vizat atât aspecte administrative legate de activitatea acestui organism, cât și discuții legate de propunerea de revizuire a Constituției IFAC.

În cadrul Consiliului IFAC au fost prezentate rapoartele de activitate ale conducerii IFAC și ale consiliilor și comitetelor sale, inițiativele strategice și bugetul propus pentru 2014, noua rețea online de cunoștințe globale și rapoartele de activitate ale organismelor regionale recunoscute de IFAC, precum și propunerea privind revizuirea Constituției și a Statutului IFAC.

De asemenea, în a doua parte a zilei de 13 noiembrie 2013, a fost organizat seminarul anual al IFAC, cu tema „Consolidarea legăturilor din cadrul lanțului de distribuție a raportării financiare”, în cadrul căruia au fost discutate importanța unei infrastructuri de raportare puternice pentru  creșterea economică și pentru piețele de capital, factorii determinanți ai calității auditului și promovarea calității prin intermediul supravegherii și reglementărilor.


Seminarul comun organizat de ISAR-UNCTAD și Fundația IFRS și a 30-a sesiune ISAR-UNCTAD  

5-8 noiembrie 2013, Geneva, Elveția

CECCAR a participat la seminarul comun organizat de ISAR-UNCTAD și Fundația IFRS în data de 5 noiembrie 2013 și la cea de-a 30-a sesiune ISAR-UNCTAD organizată în perioada 6-8 noiembrie 2013, la Geneva, Elveția.

Seminarul comun s-a concentrat, în principal, pe noutățile de la nivel internațional din domeniul contabilității IMM-urilor și concluziile aferente implementării IFRS pentru IMM, precum și pe revizuirea IFRS pentru IMM și modificările propuse pentru acest standard.

Sesiunea aniversară a Grupului de lucru interguvernamental format din experți în standardele internaționale de contabilitate și raportare (ISAR) a avut ca teme de discuție contribuția contabilității și a raportării corporative la elaborarea unor politici robuste, rolul factorilor politici în implementarea standardelor și codurilor internaționale de raportare corporativă, progresul înregistrat în ultimii 30 de ani în promovarea unei raportări corporative fiabile și comparabile, tendințele de raportare financiară și nefinanciară, perspectivele în ceea ce privește stabilirea unui set unic de standarde de raportare corporativă de înaltă calitate, instrumentul de dezvoltare a contabilității (ADT) al ISAR-UNCTAD, bazele unei raportări corporative de înaltă calitate și bunele practici de raportare a sustenabilității.


Consiliul și conferința anuală a FCM

3-4 noiembrie 2013, Tirana, Albania

În perioada 3-4 noiembrie 2013, CECCAR a participat la ședința Consiliului FCM și la cea de-a XII-a Conferință anuală a FCM, organizate la Tirana de Federația Experților Contabili Mediteraneeni în parteneriat cu Institutul Auditorilor Autorizați din Albania(IEKA).

În cadrul ședinței Consiliului FCM au fost discutate noutățile referitoare la activitățile recente ale federației și ale grupelor sale de lucru, aspecte legate de gestionarea membrilor FCM, precum și următoarele evenimente, între care organizarea unei conferințe comune împreună cu Federația Europeană a Contabililor și Auditorilor de IMM-uri (EFAA).

Conferința anuală a FCM a avut tema „Profesia actuală de audit necesită o interacțiune și o combinare eficientă a standardelor profesionale, eticii, supravegherii publice și controlului calității” și s-a concentrat pe rolul actual al profesiei de audit și mecanismele adecvate de supraveghere publică și control al calității, care au rolul de a spori calitatea auditului și de a îmbunătăți raportarea financiară.

Între principalii vorbitori s-au numărat dl Samir Agoumi, președinte FCM, dl Andre Kilesse, președintele Federației Experților Contabili Europeni (FEE), dl. Arnold Schilder, președintele Consiliului pentru Standarde Internaționale de Audit și Certificare (IAASB) din cadrul Federației Internaționale de Contabilitate (IFAC) și dl. Henri Fortin, Președintele Centrului pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) din cadrul Bănci Mondiale, dar și reprezentantul CECCAR în cadrul Comitetului PMM IFAC, care a susținut o prezentare în sesiunea dedicată auditului IMM-urilor.


Consiliul Director și Seminarul internațional CILEA

25-26 octombrie 2013, Aveiro, Portugalia

În perioada 25-26 octombrie 2013, Comitetul pentru Integrare Latină Europa-America  (CILEA) a organizat la Aveiro ședința Consiliului Director şi cel de-al XXVIII-lea Seminar internaţional CILEA, la care CECCAR a participat calitate de vicepreședinte.

Ediția a XXVIII-a a Seminarului internațional CILEA a avut tema „Contabilitatea ca factor de informare pentru IMM-uri” și a fost structurată în patru sesiuni, respectiv „Importanța socială a contabilității”, „Formarea profesională ca factor al calității”, „Contabil versus întreprinderi” și „Creativitatea contabilă: argumente pro și contra”. 


Ședința Comitetului PMM IFAC

14-15 octombrie 2013, New York, SUA

Reprezentantul CECCAR în Comitetul pentru Practici Mici și Mijlocii (PMM) din cadrul Federației Internaționale a Contabililor (IFAC) a participat în perioada 14-15 octombrie 2013 la ședința Comitetului PMM de la New York.

Ședința s-a concentrat pe aspecte legate de planificarea activității comitetului în 2014, contribuția comitetului la activitățile desfășurate de consiliile normalizatoare de standarde relevante (IAASB și IESBA), proiectele de elaborare a unor noi îndrumări de implementare în practicile mici și mijlocii a standardelor internaționale emise sub egida IFAC și poziția comitetului în ceea ce privește sistemele de impozitare.


Ședința extraordinară a Adunării Generale ECGI

11 octombrie 2013, Bruxelles, Belgia 

Institutul European pentru Guvernarea Corporativă (ECGI) a organizat la Bruxelles, în data de 11 octombrie 2013, o ședință extraordinară a Adunării Generale, la care CECCAR a participat în calitate de membru ECGI.

Obiectivul acestei ședințe extraordinare a fost modificarea Actului Constitutiv al ECGI în vederea creării unei noi categorii de membri, ca bază pentru înființarea unui nou organism sub egida ECGI, Fundația Europeană pentru Cercetare în domeniul Guvernării Corporative.


Adunarea Membrilor FEE

9 octombrie 2013, Bruxelles, Belgia

În data de 9 octombrie 2013, CECCAR a participat la Adunarea Membrilor Federației Experților Contabili Europeni (FEE) de la Bruxelles.

Agenda şedinţei a inclus aspecte precum: guvernarea FEE, alegerile membrilor Board-ului FEE pentru mandatul 2014-2015, restructurarea grupelor de lucru ale FEE, noutățile în ceea ce privește elaborarea de politici și activitățile desfășurate de FEE.

De asemenea, în cadrul Adunării Membrilor au fost dezbătute aspecte legate de activitatea Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) al IFAC, precum și aspecte legate de activitățile FEE și strategia profesiei în domeniul politicii fiscale și în sectorul public.


Congresul OEC

2-4 octombrie 2013, Dijon, Franța 

Delegația CECCAR a participat în perioada 2 – 4 octombrie 2013 la Congresul Ordinului Experților Contabili din Franța, organizat la Dijon cu tema Competenţele în servicul performanţei.

Dezbaterile au fost structurate pe sesiuni plenare, care s-au concentrat pe evoluțiile recente ale învățământului superior din Franța și relația acestuia cu mediile profesionale, respectiv pe capitalizarea și transmiterea cunoștințelor, și douăsprezece ateliere paralele în cadrul cărora au fost dezbătute subiecte precum specializarea cabinetelor, noile piețe ale profesiei, remunerarea și organizarea activității în cadrul cabinetelor, consilierea clienților și atractivitatea profesiei.

De asemenea, în cadrul Congresului au avut loc o serie de micro-conferinţe organizate de firmele partenere, care și-au prezentat experiențele și cunoștințele acumulate în cadrul activităților pe care le desfășoară.


Ziua Fiscalității

2 octombrie 2013, Bruxelles, Belgia

Federația Experților Contabili Europeni (FEE) a organizat la Bruxelles, în data de 2 octombrie 2013, cea de-a treia ediție a evenimentului Ziua Fiscalității, un eveniment major care a reunit peste 150 de reprezentanți din mediul de afaceri, administrația fiscală, legislatori și factori decizionali din întreaga Europă. CECCAR a participat la acest eveniment prin intermediul reprezentantului său în grupa de lucru FEE Impozite.

Cu tema Către o impozitare responsabilă – rolul factorilor politici, administratorilor fiscali, consultanților fiscali și contribuabililor, ediția din acest an s-a desfășurat pe trei direcții – politică, practică și viziune pentru viitor – concretizate în trei sesiuni de discuție: Globalizare economică, legislație fiscală națională – o contradicție?, Cooperarea și conformitatea în contextul consolidării fiscale și Transformarea ideilor în acțiuni: pașii următori.


Consiliul și Adunarea Generală a FIDEF

1-2 octombrie 2013, Dijon, Franța

Federația Internațională a Experților Contabili Francofoni (FIDEF) a organizat la Dijon, în perioada 1-2 octombrie 2013, ședința Consiliului de Administrație al FIDEF și Adunarea Generală a FIDEF, la care CECCAR a participat prin intermediul reprezentantului său în cadrul Consiliului de Administrație.

Între subiectele discutate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație s-au numărat planul strategic propus pentru perioada 2014-2018, programarea activităților pentru 2014, procedura de desemnare a viitorului președinte și activitățile și evenimentele programate ale membrilor FIDEF.

Ordinea de zi a Adunării Generale a inclus discuții referitoare la situaţiile financiare anuale, raportul de activitate, bugetul propus pentru anul 2014 și proiectele desfășurate de FIDEF în ceea ce privește traducerea materialelor relevante în limba franceză, formarea profesională și cooperarea cu mediul universitar.

De asemenea, în data de 2 octombrie, a avut loc un atelier organizat în parteneriat cu Federația Internațională a Contabililor (IFAC) cu privire la dezvoltarea organismelor profesionale contabile, candidatura la IFAC și programul de conformitate al IFAC.


Conferința regională a Băncii Mondiale

1 octombrie 2013, Viena, Austria

În data de 1 octombrie 2013, CECCAR a participat la Conferința Raportarea financiară și auditul la răscruce – peisajul actual și noi orizonturi pentru Europa, organizată la Viena de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) din cadrul Băncii Mondiale.

Evenimentul a urmărit informarea participanților despre progresele recente ale raportării financiare și auditului, atât la nivel internațional, cât și la nivelul UE; prezentarea și lansarea unui nou program regional pentru Consolidarea Auditului și Raportării în Statele Parteneriatului Estic (STAREP); și prezentarea programelor reușite și a experiențelor în implementarea reformei raportării financiare și în crearea unor medii contabile și de audit aliniate la acquis-ul comunitar și normele internaționale.

Pe lângă aceste direcții principale, discutate în cadrul celor trei sesiuni plenare ale conferinței, au fost organizate și două sesiuni paralele, în cadrul cărora dezbaterile s-au concentrat pe reforma raportării financiare corporative în Europa centrală, de est și de sud-est, respectiv pe noutățile și direcțiile viitoare în ceea ce privește elaborarea IFRS-urilor.


Conferința internaţională pe tema educației în domeniul contabilității şi auditului

25-27 septembrie 2013, Chișinău

Academia de Studii Economice a Moldovei, în colaborare cu Centrul pentru Reforma în domeniul Raportării Financiare (CRRF) al Băncii Mondiale, a organizat în data de 26 septembrie 2013, la Chișinău, Conferința Internațională cu tema “Prin cooperare – spre dezvoltarea durabilă a profesiei în domeniul contabilității și auditului: aplicarea celor mai bune practici la nivel mondial în modernizarea cursurilor universitare prin intermediul cooperării și parteneriatului cu Uniunea Europeană”.

În contextul crizei mondiale financiare şi economice, această Conferinţă, susţinută de Banca Mondială prin programul său Sud-Sud, vine ca răspuns la necesitatea îmbunătățirii educației universitare în domeniul contabilității, auditului, folosind standardele internaționale de educație ca un punct de referință și evidențiind caracteristicile și avantajele cooperării între mediul academic din Republica Moldova și România ca un exemplu de model de cooperare și colaborare.

Printre obiectivele propuse ale Conferinţei am reţinut: diseminarea și schimbul de informații cu privire la implicațiile Standardelor Internaționale de Educație actualizate, elaborarea de strategii de îmbunătățire a raportării financiare în sectorul corporativ și al educației în domeniul contabilității și auditului, promovarea unei mai bune cunoaşteri a sistemelor de echivalare şi acreditare internațională.

CECCAR a fost reprezentat la această conferinţă de preşedintele ales pentru mandatul 2014-2016, doamna Domnica Băghină, care a susţinut o prezentare în cadrul sesiunii 2, Cum se poate îmbunătăți cooperarea între profesie, universități și reglementatori – avantaje și importanță.


Conferința anuală de audit a Camerei Auditorilor din Ungaria

19-20 septembrie 2013, Balaton

În perioada 19-20 septembrie 2013, Camera Auditorilor din Ungaria a fost gazda celei de-a 21-a Conferinţe Anuale de Audit care, în acest an, a avut tema Audit şi încredere.

Conferinţa a reunit mai multe secţiuni de dezbateri în paralel în cadrul cărora profesioniştii maghiari au discutat aspecte de importanţă pentru profesie, printre care: aspecte de actualitate în politicile fiscale, activitatea judiciară a auditorilor, auditul în administraţiile publice, reformele UE în domeniul auditului şi probleme logistice în programele de audit pentru IMM-uri.

CECCAR a fost prezent la aceste dezbateri prin reprezentanții săi din organele de conducere ale filialelor teritoriale Covasna și Harghita.


Ședința IPSASB

16-19 septembrie 2013, Toronto

În perioada 16-19 septembrie, Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) al IFAC s-a reunit la Toronto, Canada, unde membrii consiliului au avut ocazia să dezbată cele mai recente proiecte din sectorul public, să raporteze cu privire la activităţile întreprinse de IPSASB şi au trecut în revistă viitoarele măsuri care vor fi incluse în Planul de acţiune al IASB.

Principalele puncte de pe agenda celor patru zile au fost următoarele: raportul de activitate şi comunicări, noutăţile referitoare la standardele contabile europene pentru sectorul public, adoptarea pentru prima dată a IPSAS-urilor bazate pe angajamente, revizuirea standardelor IPSAS 6-8, dezbateri pe marginea Cadrului general conceptual pentru IPSAS-uri – proiecte de expunere, răspunsuri preliminare şi calendarul de lucru. S-au analizat, de asemenea, documente de expunere pe tema beneficiilor sociale şi a informaţiilor privind performanţa serviciului.

CECCAR a participat activ în cadrul acestei şedinţe prin intermediul reprezentantului său în IPSASB IFAC.


Şedinţa Consiliului Federaţiei Experţilor Contabili Mediteraneeni

16 septembrie 2013, Roma

16 septembrie 2013 a fost data la care Consiliul Federaţiei Experţilor Contabili Mediteraneeni s-a reunit, în şedinţă ordinară la Roma, Italia. Agenda şedinţei a cuprins, printre altele, următoarele puncte de dezbatere: aprobarea minutei şedinţei din 17 iunie 2013, raportul Grupelor de lucru ale FCM, discutarea noului model de organizare, precum şi aspecte legate de bugetul pe 2013-2015, conformitatea financiară şi juridică a Federaţiei.

CECCAR a fost reprezentat de către Directorul General, în calitatea sa de preşedinte adjunct al FCM.


Semnarea Acordului bilateral dintre CECCAR şi ODCEC San Marino

11 septembrie 2013, Bucureşti 

În data de 11 septembrie a.c., la sediul CECCAR din Bucureşti, a avut loc semnarea Acordului bilateral de cooperare dintre profesiile contabile din România şi San Marino.

Prin semnarea acestui acord, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Ordinul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Republica San Marino şi-au asumat angajamentul de a promova şi dezvolta profesia contabilă şi de audit din România, din republica San Marino şi de la nivel internaţional, să faciliteze schimbul de experienţă şi informaţie între cele două profesii, dar şi colaborarea directă a membrilor celor două organisme.

Nu în ultimul rând, prin acordurile bilaterale semnate, CECCAR susţine şi promovează schimburile profesionale transfrontaliere, transparenţa şi comunicarea între profesionişti şi îşi consolidează imaginea şi sprijinul în rapoartele cu instituţiile profesionale europene şi internaţionale.

 


Consiliul Director și Seminarul internațional CILEA

26-27 august 2013, Bogota, Columbia

În perioada 26-27 august 2013, Comitetul pentru Integrare Latină Europa-America  (CILEA) a organizat la Bogota ședința Consiliului Director şi cel de-al XXVII-lea Seminar internaţional CILEA.

În cadrul ședinței Consiliului Director au fost discutate proiectele internaționale ale organizației, între care studiul comparativ „Guvernarea întreprinderilor în țările latine”, elaborat sub egida CILEA prin contribuția semnificativă a CECCAR și a expertului său tehnic, dra. Mădălina Gîrbină.

Ediția a XXVII-a a Seminarului internațional CILEA a fost structurată în patru sesiuni, respectiv „Aplicarea IFRS-urilor de către IMM-urile din America Latină și Caraibe și implicațiile sale asupra dezvoltării economice”, „Aplicarea IFRS-urilor de către IMM-urile din Europa și implicațiile sale asupra dezvoltării economice”, „Transparenţa informaţiilor IMM-urilor prin intermediul IFRS-urilor” și „Separarea impozitelor în cadrul aplicării IFRS-urilor de către IMM-urile din America’’. La finalul seminarului au fost prezentate participanților cele două proiecte internaționale ale CILEA.

Reprezentantul CECCAR, dna. Mădălina Gîrbină, a susținut o prezentare în cadrul celei de-a treia sesiuni cu privire la „Aplicarea IFRS-urilor în România” și, de asemenea, a prezentat audienței studiul comparativ „Guvernarea întreprinderilor în țările latine”, la finalul evenimentului.


Ședința Forumului PMM FEE

26 iunie 2013, Bruxelles, Belgia 

FEE a organizat în data de 26 iunie la Bruxelles cea de-a doua ședință a Forumului PMM FEE, la care a participat și reprezentantul CECCAR în acest grup. Forumul PMM reprezintă grupul de lucru al FEE dedicat problemelor specifice PMM-urilor, a cărui activitate are ca scop diseminarea informațiilor și a celor mai bune practici și identificare provocărilor și a proiectelor din acest domeniu care ar putea fi abordate de FEE.

Dezbaterile din cadrul acestei ședințe s-au axat în principal pe rolurile celor două structuri ale Forumului, respectiv Grupul Operativ al Ambasadorilor PMM și Rețeaua Campionilor PMM, și pe proiectele acestora, însă au fost discutate și evoluțiile relevante înregistrate la nivelul FEE, UE și IFAC.


Ședința IPSASB

17-20 iunie 2013, Toronto, Canada

IFAC a organizat în perioada 17-20 iunie la Toronto ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB), la care CECCAR a participat prin intermediul reprezentantului său în IPSASB.

Subiectele de pe agenda ședinței au inclus proiectele IPSASB privind elaborarea unui cadru general conceptual, revizuirea IPSAS 6-8 și elaborarea unor îndrumări IPSAS și GFS, dar și discuții legate de entitățile economice de stat, raportarea sustenabilității pe termen lung a finanțelor publice, adoptarea pentru prima dată a IPSAS-urilor pe bază de angajamente și raportarea performanței unui serviciu.


Ședința Consiliului FCM

17 iunie 2013, Roma, Italia

În data de 17 iunie 2013 a avut loc la Roma ședința Consiliului FCM. Discuțiile din cadrul ședinței s-au axat pe activitățile curente ale FCM și strategia și planul de activitate al Federației pentru perioada 2013-2015, precum și pe organizarea unor conferințe și seminarii pentru cunoașterea și identificarea soluțiilor la problemele actuale ale profesiei din zona mediteraneană.


Ședința grupei de lucru FEE Dezvoltare Durabilă

13 iunie 2013, Bruxelles, Belgia

FEE a organizat în data de 13 iunie 2013 ședința grupei de lucru Dezvoltare Durabilă, la care a participat și reprezentantul CECCAR din această grupă.

Între subiectele discutate în cadrul acestei întâlniri s-au numărat cadrul general de raportare integrată al IIRC; îndrumările GRI privind raportarea sustenabilității; propunerea de directivă a CE pentru modificarea Directivelor 78/660/EEC și 83/349/EEC în ceea ce privește prezentarea informațiilor nefinanciare și referitoare la diversitate de către anumite companii și grupuri mari; și cele mai importante inițiative actuale și viitoare ale guvernelor din UE în ceea ce privește sustenabilitatea și responsabilitatea socială corporativă (CSR).


Întâlnirea Transfrontalieră

12-14 iunie 2013, Varșovia, Polonia

În perioada 12-14 iunie 2013 a avut loc la Varșovia cea de-a șaptea ediție a Întâlnirii Transfrontaliere, care a fost găzduită de Camera Națională a Auditorilor Statutari  (KIBR) din Polonia și a reunit specialiști din cadrul organismelor din regiune (CECCAR România, MKVK Ungaria, UFPAA Ucraina, ACAP Republica Moldova,  CAFR România și IPAR Rusia), precum și ai unor organisme cu renume internațional (IFAC și IBR-IRE Belgia).

Delegația CECCAR s-a implicat activ în lucrările întâlnirii prin intermediul unei prezentări susținute în cadrul sesiunii „Aspecte practice ale implementării ISA-urilor”, care a reprezentant una din cele trei teme principale ale evenimentului, alături de „Experienţe ale cooperării organismelor profesionale cu organismele de supraveghere şi evaluarea impactului supravegherii asupra calităţii raportării financiare” și „Poziţia şi rolul organismelor profesionale într-un mediu în schimbare”.

Întâlnirea Transfrontalieră este un eveniment inițiat în urmă cu șapte ani de CECCAR, devenit deja un reper pentru profesia contabilă din regiune și de la nivel internațional, având ca principale obiective promovarea relațiilor de cooperare între organismele din regiune, sprijinirea reciprocă în vederea consolidării și dezvoltării profesiei și identificarea și tratarea provocărilor cu care se confruntă profesioniștii contabili din regiune în acest moment.


Forumul PMM IFAC și ședința Comitetului PMM IFAC

5-7 iunie 2013, Kampala, Uganda

În data de 5 iunie 2013, a avut loc la Kampala, Uganda, cel de-al șaptelea Forum anual al IFAC pentru Practicile Mici și Mijlocii (PMM), la care au participat peste 175 de delegați din partea a 33 de organizații profesionale din 30 de țări, între care și reprezentantul CECCAR în Comitetul PMM al IFAC. Forumul a fost organizat de IFAC împreună cu Institutul Contabililor Publici Autorizați din Uganda (ICPAU) și cu Federația Pan Africană a Contabililor (PAFA), având ca parteneri ACCA (Marea Britanie), CECCAR (România), HKICPA (Hong Kong) și ICAEW (Marea Britanie).

Forumul PMM a reunit reprezentanți ai comunității organismelor de reglementare, ai organismelor profesionale contabile regionale și naționale și ai normalizatorilor de standarde, precum și lideri de opinie și experți din diferite domenii pentru a colabora pentru găsirea unor soluții la provocările și presiunile cu care se confruntă PMM-urile atât la nivel regional, cât și la nivel global. Evenimentul din acest an s-a concentrat pe tendințele care ar putea afecta creșterea întreprinderilor mici și modul în care PMM-urile își prestează serviciile.

Lucrările Forumului au fost urmate de ședința Comitetului PMM din 6-7 iunie, în cadrul căreia s-au discutat aspecte referitoare la planul strategic și de activitate al Comitetului PMM, contribuția la activitatea IESBA și IAASB, elaborarea de îndrumări de implementare, politica publică și reglementările și susținerea activității PMM-urilor.


Forumul anual OECD

28-29 mai 2013, Paris, Franța 

În perioada 28-29 mai 2013 a fost organizat la Paris Forumul OECD, eveniment la care CECCAR a fost reprezentat la cel mai înalt nivel. Forumul OECD este un eveniment cu tradiție, desfășurat anual în luna mai, care reunește lideri din toate sectoarele societății civile pentru a dezbate cele mai importante provocări economice și sociale din mediul actual.

Având ca fundament rezultatele Forumului din 2012 și fiind marcat de intrarea în cel de-a șaselea an de criză economică, financiară și socială, Forumul OECD 2013 a fost organizat pe trei teme majore – promovarea unei creșteri inclusive și tratarea inegalităților, recâștigarea încrederii (atât în sectorul public, cât și în cel privat și atât la nivel politic, cât și economic) și promovarea dezvoltării durabile.

Consacrat ca un eveniment internațional major, Forumul din acest an a reunit șefi de stat și de guvern, laureați ai premiilor Nobel, liderii celor mai importante companii și organizații internaționale, precum și reprezentanți de seamă din mediul academic și mass media.


Consiliul de Administrație FIDEF

23-24 mai 2013, Rabat, Maroc

În data de 23 mai 2013 a avut loc la Rabat ședința Consiliului de Administrație al FIDEF, organizată de Federația Internațională a Experților Contabili Francofoni în colaborare cu Ordinul Experților Contabili din Maroc. CECCAR a participat la şedinţă prin intermediul reprezentantului său în Consiliul de Administrație al FIDEF.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al FIDEF au fost discutate aspecte legate de stadiul activităților în curs (cum ar fi proiectele de traducere și formare), site-ul și buletinul de știri al FIDEF, planul strategic al FIDEF pentru perioada 2014-2018, relația cu alte organizații internaționale, precum și aspecte legate de organizarea și tematica următoarei conferințe FIDEF.


Atelierul „Gestiunea sectorului public și IPSAS-urile”

16-17 mai 2013, Salerno, Italia

CECCAR a participat, prin intermediul reprezentantului său în Consiliul IPSASB IFAC, la atelierul „Gestiunea sectorului public și IPSAS-urile” organizat de Grupul European pentru Administrație Publică (EGPA) și Universitatea din Salerno în perioada 16-17 mai 2013.

Atelierul a reunit atât membri ai IPSASB, între care și președintele IPSASB, dl Andreas Bergmann, cât și reprezentanți din mediul academic, sectorul public, firmele de contabilitate și audit și din alte organizații internaționale, cum ar fi EFRAG.

Între temele discutate s-au numărat Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS), reforma contabilității publice din Italia, experiențele înregistrate de diferite țări în implementarea IPSAS-urilor, armonizarea contabilității din sectorul public și trecerea la contabilitatea de angajamente.

Reprezentantul CECCAR în IPSASB a susținut o prezentare în cadrul acestui atelier cu tema „Implementarea IPSAS-urilor în România, între voința internă și cerințele externe”, în cadrul sesiunii privind experiențele din diferite țări în ceea ce privește implementarea IPSAS-urilor.


Forumul Strategic al Profesiei Contabile, ICAEW-ICPAB

16-17 aprilie 2013, Sofia, Bulgaria

În perioada 16-17 aprilie 2013 a avut loc la Sofia, Bulgaria Forumul Strategic al Profesiei Contabile, organizat de Institutul Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW) în colaborare cu Institutul Contabililor Publici Autorizaţi din Bulgaria (ICPAB) eveniment la care CECCAR şi-a adus contribuţia activă în cadrul lucrărilor.

Prima zi a evenimentului a tratat teme precum: guvernanţa eficientă şi modelele de finanţare durabile, planificarea strategică şi implicarea membrilor, profilul de piaţă, noile servicii, nevoile de educaţie şi recrutare ale profesiei dar şi interacţiunea cu autorităţile de supraveghere, organismele de reglementare şi cu părţile interesate.

În cea de-a doua zi a Forumului s-au alăturat discuţiilor şi reprezentanţi ai Băncii Mondiale, Comisiei Europene sau ai organismelor de reglementare bulgare pentru dezbateri legate de viziunea organismelor de reglementare şi a Băncii Mondiale despre viitorul rol şi relevanţa organismelor profesionale, cele mai eficiente metode de atingere a obiectivelor comune precum şi despre viitoarele reforme din domeniul auditului şi contabilităţii.

Ediţia 2013 a Forumului Strategic al Profesiei Contabile a reprezentat continuarea discuţiilor din cadrul Mesei Rotunde organizată de Corpul Experţilor Contabilor şi Contabililor Autorizaţi din România împreună cu ICAEW în luna ianuarie 2012 pe tema „Rolul şi structura organismelor profesionale: provocări curente şi viitoare”.


Adunarea membrilor, FEE

26-27 martie 2013, Dublin, Irlanda 

Adunarea membrilor Federaţiei experţilor contabili europeni (FEE) organizată de FEE a avut loc la Dublin, Irlanda, în perioada 26-27 martie 2013, unde CECCAR a fost reprezentat la nivel înalt.

Agenda evenimentului a cuprins dezbateri pe următoarele teme: revizuirea strategică FEE, strategia FEE privind raportarea corporativă, guvernarea oficială a Adunării membrilor, politica de audit şi strategia FEE, rolul şi selecţia auditorului, auditul şi viitorul certificării, contabilitate şi raportare etc.

Adunarea membrilor a adus în prim plan şi noutăţi despre dezvoltarea politicii şi activităţii FEE printr-o serie de aspecte informative şi despre componenţa consiliului FEE dar şi un raport intermediar privind aplicaţiile pentru calitatea de membru şi discuţii despre calitatea de membru corespondent.

Evenimentul a reunit personalităţi de seamă din domeniu precum: Patrick Houlihan, preşedintele irlandez  al Consiliului grupei de lucru legislație corporativă, Myles Thompson, vicepreşedintele şi preşedintele grupei de lucru FEE Audit sau Martyn Jones, preşedinte adjunct ICAEW. Mesajele cheie şi încheierea întâlnirii au fost transmise de André Kilesse, preşedintele FEE. 


Şedinţa IPSASB, IFAC

11-14 martie 2013, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

Şedinţa Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) a avut loc în perioada 11-14 martie 2013 la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, eveniment la care CECCAR a participat prin reprezentantul său.

Şedinţa a avut următoarele teme de dezbatere: plan de lucru şi strategii IPSASB pentru 2013-2014, prezentarea şi analiza prefeţei cadrului general conceptual, raportarea dezvoltării durabile pe termen lung a finanţelor publice, procesele de combinare din sectorul public sau revizuirea IPSAS – urilor (IPSAS 6-8).

Acest eveniment a constituit o oportunitate de seamă pentru analizarea şi discutarea următoarelor aspecte precum: întreprinderile de stat, situaţiile financiare precum şi criteriile de elaborare a normelor.

În cadrul acestei Şedinţe a Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) s-au analizat şi îmbunătăţirile aduse Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) dar şi standardele care au fost revizuite şi modificate.


Şedinţa pentru lansarea forumului PMM, FEE

20 februarie 2013, Bruxelles, Belgia

Şedinţa de debut a Forumului Practicilor Mici şi Mijlocii organizată de Federaţia Experţilor Contabili  Europeni (FEE) a avut loc pe 20 februarie 2013, unde CECCAR a participat prin reprezentantul său, Florin Toma.

Cu ocazia acestui eveniment au fost dezbătute teme precum: operaţiuni şi strategie globală FEE, Grupul Operativ al Ambasadorilor şi Reţeaua Campionilor PMM, cele mai bune metode de promovare a PMM-urilor precum şi deservirea nevoilor specifice acestora.

Acest eveniment a subliniat importanţa strategică a Practicilor Mici şi Mijlocii pentru FEE, prin eforturile de promovare a agendei PMM şi de susţinere a procesului de inovare, în vederea servirii acestei componente cheie. Prin crearea acestei noi structuri s-a subliniat diferenţa critică faţă de rolul asumat şi valoarea oferită de FEE organismelor sale membre şi practicienilor PMM respectivi din domeniu.  


Şedinţa Comitetului PMM, IFAC

18-19 februarie 2013, New York, SUA 

CECCAR a fost reprezentat la Şedinţa Comitetului Practicilor Mici şi Mijlocii în perioada 16-19 februarie 2012, organizată de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) la New York, SUA.

Acest eveniment a subliniat importanţa dezvoltării şi implicării Practicilor Mici şi Mijlocii în dialogurile normative şi în politica publică globală, a recomandărilor şi instrumentelor de lucru din cadrul acestora, dar şi a nevoilor PMM, prin conturarea valorii şi rolului acestora.

Şedinţa Comitetului pentru Practici Mici şi Mijlocii a constituit un mijloc de dezbatere la nivel global a oportunităţilor şi provocărilor cu care se confruntă PMM-urile dar şi clienţii acestora. 


Şedinţa Grupei de lucru Impozite directe şi indirecte, FEE

13-14 februarie 2013, Bruxelles, Belgia 

CECCAR a participat prin reprezentantul său la Şedinţa Grupului de Lucru Impozite directe şi indirecte, organizată de Federaţia Experţilor Contabili Europeni (FEE) la Bruxelles, Belgia, în perioada 13-14 februarie 2013.

Agenda evenimentului a cuprins dezbateri pe următoarele teme: priorităţile strategice pentru 2013-2014, fraudă şi evaziune fiscală, taxele de mediu, TVA-ul din sectorul public, propuneri referitoare la impozitele pe tranzacţiile financiare, impozitele transfrontaliere, precum şi stabilirea preţurilor de transfer etc.

Această şedinţă a Grupei de lucru Impozite directe şi indirecte a constituit un mijloc de dezbatere la nivel global a subiectelor de interes major din domeniul fiscalităţii, precum şi o oportunitate de analizare şi reflectare asupra propunerilor şi recomandărilor din partea Comisiei Europene. 


 Conferinţa „Noile frontiere ale întreprinderii”, Academia de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare

12 februarie 2013, Paris, Franţa

Conferinţa „Noile frontiere ale întreprinderii” a Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare a avut loc în data de 12 februarie 2013 la Paris, Franţa, eveniment la care CECCAR a participat prin reprezentantul său.

Acest eveniment a avut ca temă „Noile frontiere ale întreprinderii”, constituind oportunitatea potrivită pentru un schimb de opinii despre situaţia întreprinderilor şi pentru mărturii din partea marilor societăţi.

Conferinţa a fost prezentată de William Nahum şi moderată de Pascale Besses-Boumard, redactor şef al revistei „La Tribune”. Printre reprezentanţii de seamă din domeniu s-au numărat: Jack Boileau, revenit din misiunea din Silicon Valley, Philippe Le Gorgeu, Henry Peyret, analist şi Jean François Phelizon, director general Saint Gobain.


Conferinţa anuală CNCC

6-7 decembrie 2012, Montpellier, Franţa

Cea de-a 25-a Conferinţă Anuală a Auditorilor din Franţa a avut loc în perioada 6-7 decembrie 2012 la Montpellier, Franţa, eveniment la care CECCAR a fost reprezentat la nivel înalt.

Cu ocazia acestui eveniment au fost dezbătute teme precum: rolul actuarilor în serviciul misiunilor de audit, sistemul de informare şi intervenţie al inginerilor de reţele, evoluţia misiunii auditorilor în IMM-uri: de la simplificare la prospectivă, s-au analizat aspectele juridice, normative şi contabile şi s-a discutat despre aşteptările societăţii franceze şi ale colectivităţilor teritoriale referitoare la transparenţa financiară.

Printre personalităţile de seamă prezente la această conferinţă s-au numărat: dnul. Claude Cazes, Preşedintele CNCC, Christine Thin, Preşedinte H3C, Etienne Bernard, Preşedintele Comisiei IMM a MEDEF sau Agnes Bricard, Preşedinte CSOEC.

Acest eveniment a subliniat dedicarea Companiei Naţionale a Auditorilor din Franţa pentru construirea şi dezvoltarea unui model original, adaptat, performant, independent şi descentralizat de auditul legal al conturilor.


Şedinţa IPSASB, IFAC

3-6 decembrie 2012, New York, SUA

CECCAR a participat prin reprezentantul său la Şedinţa Consiliului pentru Standarde Internaţionale pentru Sectorul Public (IPSASB) organizată de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) la New York, SUA în perioada 3-6 decembrie 2012.

Agenda evenimentului a cuprins dezbateri pe următoarele teme: raportarea despre dezvoltarea durabilă pe termen lung a finanţelor publice, raportarea integrată, cadrul general conceptual, supraveghere şi guvernare, activităţi reprezentative, raportarea performanţei serviciilor, programul de lucru pentru 2013-2014 sau adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale pentru Sectorul Public bazate pe angajamente.

Această şedinţă a Federaţiei Internaţionale a Contabililor a constituit un mijloc de dezbatere la nivel global a oportunităţilor şi provocărilor curente din domeniul raportării, standardelor internaţionale şi al finanţelor publice.


Consiliul şi Conferinţa anuală FCM 

2-3 decembrie 2012, Nicosia, Cipru

Consiliul şi cea de-a 11-a Conferinţă naţională a Federaţiei Contabililor Mediteraneeni (FCM) au avut loc în perioada 2-3 decembrie 2012 la Nicosia, Cipru, eveniment la care CECCAR a fost reprezentat la nivel înalt.

Conferinţa anuală FCM a avut ca temă „Importanţa reglementării la nivel regional”, ocazie cu care s-a dezbătut pe marginea procesului de gestionare a riscurilor regionale şi globale, acesta stând la baza crizei financiare curente precum şi regionalismul normativ atât de evident în iniţiativele din întreaga lume.

De asemenea, profitând de coincidenţa cu Preşedinţia cipriotă a UE, conferinţa FCM a dorit să stimuleze dezbaterile despre măsura în care mecanismele de guvernare complexe şi sofisticate ale Uniunii Europene pot ajuta statele vecine la dobândirea convergenţei regionale şi la facilitarea integrării şi dezvoltării pieţei.

În agenda evenimentului s-au numărat subiecte precum: reglementare, convergenţă şi profesia contabilă, impactul crizei financiare asupra rolului şi responsabilităţilor auditorului sau raportarea financiară integrată.


Întâlnirea ordinară a Consiliului Federaţiei Internaţionale, IFAC

14-15 noiembrie 2012, Cape Town, Africa de Sud

CECCAR va participa prin reprezentantul său la Întâlnirea ordinară a Consiliului Federaţiei Internaţionale a Contabililor organizată de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) la Cape Town, Africa de Sud în perioada 14-15 noiembrie 2012.

Agenda evenimentului cuprinde dezbateri pe următoarele teme: implementare şi plan strategic, politică publică şi reglementare, promovarea calităţii, guvernare şi operaţiuni, planul operaţional propus pentru 2013 precum şi planificarea strategică propusă pentru 2013-2016.

Întâlnirea ordinară a Consiliului Federaţiei Internaţionale a Contabililor va constitui un mijloc de dezbatere la nivel global a oportunităţilor şi provocărilor curente cu care se confruntă PMM-urile şi IMM-urile.


Şedinţa Consiliului FCM

7 noiembrie 2012, Roma, Italia

Întâlnirea Consiliului Federaţiei Contabililor Mediteraneeni (FCM) a avut loc în data de 7 noiembrie 2012 la Roma, Italia, eveniment la care CECCAR a fost reprezentat la nivel înalt.

Consiliul FCM a dezbătut aspecte importante pentru viitorul organizaţiei şi în speţă al profesioniştilor contabili mediteraneeni.

Printre temele abordate în cadrul evenimentului se numără: importanţa contabilităţii, obţinerea de finanţare pentru FCM, accesul la finanţare şi informaţie financiară, educaţie şi dezvoltare profesională continuă, raportare fiscală, certificarea calităţii şi a supravegherii precum şi guvernarea PAO şi îndrumări pentru guvernare. 


A 29-a sesiune ISAR-UNCTAD şi Forumul de Educaţie Contabilă, ISAR-UNCTAD

31 octombrie – 1 noiembrie 2012, Geneva, Elveţia

CECCAR a fost reprezentat de conducerea executivă la cea de-a 29-a sesiune ISAR-UNCTAD şi la Forumul de Educaţie Contabilă care au avut loc între 31 octombrie – 1 noiembrie 2012 la Geneva, Elveţia.

Acest eveniment a constituit o ocazie deosebită pentru dezbaterea următoarelor teme fundamentale: dezvoltările recente ale aspectelor instituţionale şi reglementarea pentru raportarea corporativă de calitate ridicată, sisteme de reglementare şi angajamente instituţionale corecte pentru implementarea consecventă a standardelor şi codurilor globale, noutăţi din domeniul raportării sustenabile, sau bunele practici în prezentarea de informaţii privind guvernarea corporativă.

În cadrul acestei sesiuni a fost posibilă reunirea personalităţilor marcante din cadrul organizaţiilor importante de la nivel internaţional: IFAC, IOSCO, DIAE, Fundaţia IFRS, RNIRA etc. 


Congresul Naţional, CNDCEC

25-27 octombrie 2012, Bari, Italia

În perioada 25-27 octombrie 2012, CECCAR a fost reprezentat de conducere la al treilea Congres Naţional al Institutului Auditorilor şi Experţilor Contabili (CNDCEC), la Bari, Italia.

Tema acestui eveniment a fost următoarea: „Cum ne pregătim pentru mâine: creştere, dezvoltare, Europa.

Agenda evenimentelor a cuprins dezbateri pe următoarele teme: trecerea de la concurenţa de piaţă la reglementarea profesională, liberalizarea – valoare fundamentală, lupta împotriva evaziunii fiscale, competenţa financiară şi profesională, etică şi afaceri – un mariaj de convenienţă, raportarea socială şi de mediu dar şi respectarea legislaţiei UE de către regulamentul de stat, regulamentul companiilor şi de către sistemele conexe.

Acest Congres a reunit personalităţi marcante din domeniu dar şi din viaţa politică cum ar fi: Preşedintele Biroului Local din Bari, Preşedintele CNDCEC sau reprezentanţi ai autorităţilor publice. 


Cea de-a 13-a Conferinţă anuală şi aniversarea a 20 de ani KIBR

24-26 octombrie 2012, Jachranka şi Varşovia, Polonia

În perioada 24-26 octombrie 2012 Camera Naţională a Auditorilor Statutari din Polonia (KIBR) a organizat cea de-a 13-a Conferinţă anuală şi a aniversat 20 de ani de existenţă, la Jachranka, unde CECCAR a fost reprezentat de Preşedintele Interimar.

Cea de-a 13-a Conferinţă anuală a avut ca temă: „Statutul şi perspectivele auditului”, acoperind cele mai importante aspecte ale profesiei de audit.

Printre temele principale abordate în cadrul acestei Conferinţe se numără: aspectele normative ale supravegherii publice şi de audit din perspectivă internaţională, evoluţia şi obiectivul auditului, metodologia auditului, aspectele etice ale activităţilor firmelor de audit sau direcţia de dezvoltare a auditului.


Şedinţa Comitetului pentru Practici Mici şi Mijlocii, IFAC

22-23 octombrie 2012, New York, SUA

CECCAR a participat prin reprezentantul său la Şedinţa Comitetului PMM organizată de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) la New York, SUA, în perioada 22-23 octombrie.

Printre subiectele de bază din agenda evenimentului se numără: planul de lucru pentru 2013-2016, dezbateri despre IFRS pentru IMM-uri, politică publică şi reglementare, actualizarea cadrului general al auditului de calitate, gestionarea practicilor, planul de lucru IESBA, susţinerea IMM-urilor şi legăturile cu celelalte comitete IFAC.

Şedinţa Comitetului pentru Practici Mici şi Mijlocii a constituit un mijloc de dezbatere la nivel global a oportunităţilor şi provocărilor cu care se confruntă PMM-urile dar şi clienţii acestora.


Consiliul de Administraţie FIDEF şi Congresul OEC

3-5 octombrie 2012, Paris, Franţa

Şedinţa Consiliului de Administraţie al Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF) şi Congresul OEC au avut loc în perioada 3-5 octombrie 2012, evenimente la care CECCAR a fost reprezentat la nivel înalt.

Consiliul de Administraţie şi Adunarea Generală au hotărât cu această ocazie acordarea post mortum, celui care a fost Preşedintele CECCAR, Prof.Univ.Dr Marin Toma, statutul de administrator de onoare al FIDEF pentru aportul gigantic şi activitatea intensă pe care domnia sa le-a avut şi depus pentru o Românie şi o lume multiculturală dar şi în vederea îndeplinirii obiectivelor FIDEF.

În semn de mare respect, stimă şi prietenie de care domnia sa se bucura în cadrul FIDEF, cu ocazia şedinţei Adunării Generale s-a păstrat un moment de reculegere de către participanţi.

Consiliul şi Adunarea Generală FIDEF au dezbătut aspecte importante pentru viitorul organizaţiei şi în speţă al profesioniştilor contabili francofoni şi relaţia organizaţiei cu alte organisme profesionale precum IFAC, OIF, IASB.

Cu această ocazie a fost predat mandatul de Preşedintele în exerciţiu, dl Michel De Wolf, Belgia succesorului său, dl Siaka Traore, Burkina Faso şi au fost reînnoite mandatele a jumătate din membrii Consiliului de Administraţie, context în care CECCAR a obţinut un nou mandat pentru perioada 2012 – 2016.

Congresul Ordinului Experţilor Contabili din Franţa, care reuneşte anual un număr impresionant de participanţi ce anul acesta s-a ridicat la 6000,  a inclus dezbateri pe următoarele teme: integrarea profesioniştilor din cadrul întreprinderilor în institute şi ordine, prezentarea proiectului de conturi, cotizaţiile pentru 2012, activităţi ale reprezentanţilor FIDEF în diverse organizaţii, sau stadiul de evoluţie al diverselor proiecte FIDEF.

Printre subiectele analizate în cadrul evenimentului se numără: gestionarea şi performanţele practicilor mici şi mijlocii, mişcarea inovatoare pentru dezvoltarea misiunii de expert contabil spre asigurare, expertul – contabil antreprenor, asociaţia experţilor contabili fără frontiere, practici inovatoare sau marketing-ul practicilor mici şi mijlocii.


A 29-a sesiune ISAR-UNCTAD şi Forumul de Educaţie Contabilă, ISAR-UNCTAD

31 octombrie – 1 noiembrie 2012, Geneva, Elveţia

CECCAR a fost reprezentat de conducerea executivă la cea de-a 29-a sesiune ISAR-UNCTAD şi la Forumul de Educaţie Contabilă care au avut loc între 31 octombrie – 1 noiembrie 2012 la Geneva, Elveţia.

Acest eveniment a constituit o ocazie deosebită pentru dezbaterea următoarelor teme fundamentale: dezvoltările recente ale aspectelor instituţionale şi reglementarea pentru raportarea corporativă de calitate ridicată, sisteme de reglementare şi angajamente instituţionale corecte pentru implementarea consecventă a standardelor şi codurilor globale, noutăţi din domeniul raportării sustenabile, sau bunele practici în prezentarea de informaţii privind guvernarea corporativă.

În cadrul acestei sesiuni a fost posibilă reunirea personalităţilor marcante din cadrul organizaţiilor importante de la nivel internaţional: IFAC, IOSCO, DIAE, Fundaţia IFRS, RNIRA etc. 


Congresul Naţional, CNDCEC

25-27 octombrie 2012, Bari, Italia

În perioada 25-27 octombrie 2012, CECCAR a fost reprezentat de conducere la al treilea Congres Naţional al Institutului Auditorilor şi Experţilor Contabili (CNDCEC), la Bari, Italia.

Tema acestui eveniment a fost următoarea: „Cum ne pregătim pentru mâine: creştere, dezvoltare, Europa.

Agenda evenimentelor a cuprins dezbateri pe următoarele teme: trecerea de la concurenţa de piaţă la reglementarea profesională, liberalizarea – valoare fundamentală, lupta împotriva evaziunii fiscale, competenţa financiară şi profesională, etică şi afaceri – un mariaj de convenienţă, raportarea socială şi de mediu dar şi respectarea legislaţiei UE de către regulamentul de stat, regulamentul companiilor şi de către sistemele conexe.

Acest Congres a reunit personalităţi marcante din domeniu dar şi din viaţa politică cum ar fi: Preşedintele Biroului Local din Bari, Preşedintele CNDCEC sau reprezentanţi ai autorităţilor publice. 


Cea de-a 13-a Conferinţă anuală şi aniversarea a 20 de ani KIBR

24-26 octombrie 2012, Jachranka şi Varşovia, Polonia

În perioada 24-26 octombrie 2012 Camera Naţională a Auditorilor Statutari din Polonia (KIBR) a organizat cea de-a 13-a Conferinţă anuală şi a aniversat 20 de ani de existenţă, la Jachranka, unde CECCAR a fost reprezentat de Preşedintele Interimar.

Cea de-a 13-a Conferinţă anuală a avut ca temă: „Statutul şi perspectivele auditului”, acoperind cele mai importante aspecte ale profesiei de audit.

Printre temele principale abordate în cadrul acestei Conferinţe se numără: aspectele normative ale supravegherii publice şi de audit din perspectivă internaţională, evoluţia şi obiectivul auditului, metodologia auditului, aspectele etice ale activităţilor firmelor de audit sau direcţia de dezvoltare a auditului.


Şedinţa Comitetului pentru Practici Mici şi Mijlocii, IFAC

22-23 octombrie 2012, New York, SUA

CECCAR a participat prin reprezentantul său la Şedinţa Comitetului PMM organizată de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) la New York, SUA, în perioada 22-23 octombrie.

Printre subiectele de bază din agenda evenimentului se numără: planul de lucru pentru 2013-2016, dezbateri despre IFRS pentru IMM-uri, politică publică şi reglementare, actualizarea cadrului general al auditului de calitate, gestionarea practicilor, planul de lucru IESBA, susţinerea IMM-urilor şi legăturile cu celelalte comitete IFAC.

Şedinţa Comitetului pentru Practici Mici şi Mijlocii a constituit un mijloc de dezbatere la nivel global a oportunităţilor şi provocărilor cu care se confruntă PMM-urile dar şi clienţii acestora. 


Consiliul de Administraţie FIDEF şi Congresul OEC

3-5 octombrie 2012, Paris, Franţa

Şedinţa Consiliului de Administraţie al Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF) şi Congresul OEC au avut loc în perioada 3-5 octombrie 2012, evenimente la care CECCAR a fost reprezentat la nivel înalt.

Consiliul de Administraţie şi Adunarea Generală au hotărât cu această ocazie acordarea post mortum, celui care a fost Preşedintele CECCAR, Prof.Univ.Dr Marin Toma, statutul de administrator de onoare al FIDEF pentru aportul gigantic şi activitatea intensă pe care domnia sa le-a avut şi depus pentru o Românie şi o lume multiculturală dar şi în vederea îndeplinirii obiectivelor FIDEF.

În semn de mare respect, stimă şi prietenie de care domnia sa se bucura în cadrul FIDEF, cu ocazia şedinţei Adunării Generale s-a păstrat un moment de reculegere de către participanţi.

Consiliul şi Adunarea Generală FIDEF au dezbătut aspecte importante pentru viitorul organizaţiei şi în speţă al profesioniştilor contabili francofoni şi relaţia organizaţiei cu alte organisme profesionale precum IFAC, OIF, IASB.

Cu această ocazie a fost predat mandatul de Preşedintele în exerciţiu, dl Michel De Wolf, Belgia succesorului său, dl Siaka Traore, Burkina Faso şi au fost reînnoite mandatele a jumătate din membrii Consiliului de Administraţie, context în care CECCAR a obţinut un nou mandat pentru perioada 2012 – 2016.

Congresul Ordinului Experţilor Contabili din Franţa, care reuneşte anual un număr impresionant de participanţi ce anul acesta s-a ridicat la 6000,  a inclus dezbateri pe următoarele teme: integrarea profesioniştilor din cadrul întreprinderilor în institute şi ordine, prezentarea proiectului de conturi, cotizaţiile pentru 2012, activităţi ale reprezentanţilor FIDEF în diverse organizaţii, sau stadiul de evoluţie al diverselor proiecte FIDEF.

Printre subiectele analizate în cadrul evenimentului se numără: gestionarea şi performanţele practicilor mici şi mijlocii, mişcarea inovatoare pentru dezvoltarea misiunii de expert contabil spre asigurare, expertul – contabil antreprenor, asociaţia experţilor contabili fără frontiere, practici inovatoare sau marketing-ul practicilor mici şi mijlocii.


Al 16-lea Congres Anual al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor din Republica Srpska 

27-29 septembrie, Banja Vrucica, Bosnia Herţegovina

În perioada 27-29 septembrie CECCAR a participat prin reprezentanţii săi la Congresul Anual al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor din Republica Srpska la Banja Vrucica, Bosnia Herţegovina.

Tema acestui eveniment a fost „Importanţa contabilităţii, a auditului şi finanţelor în procesul de depăşire a crizei economice”.

Subiectele de bază din agenda evenimentului au fost: locul şi rolul sistemelor de gestiune contabilă în luarea deciziilor economice, gestionarea finanţelor în condiţii de criză ale entităţilor economice, precum şi funcţiile auditului extern şi intern în detectarea fraudelor, a activităţilor ilicite şi a corupţiei la nivelul entităţilor economice.


Şedinţa IPSASB, IFAC 

17-20 septembrie 2012, Norwalk, SUA

În perioada 17-20 septembrie a avut loc Şedinţa IPSASB a Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) la Norwalk, SUA, în cadrul căreia CECCAR a participat prin reprezentantul său, membru în acest Comitet.

Printre temele abordate în cadrul Şedinţei se numără: raportarea dezvoltării durabile a finanţelor publice pe termen lung, evaluarea cadrului general conceptual precum şi analizarea şi dezbaterea situaţiilor financiare.

Acest eveniment a constituit o oportunitate deosebită pentru analizarea şi dezbaterea procesului de actualizare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS 6-8), a raportării despre sustenabilitatea pe termen lung şi pentru raportarea performanţei serviciilor.


Întâlnirea Transfrontalieră 2012, ACAP

20-23 iunie,  Chişinău, Republica Moldova                                            

Conducerea CECCAR a participat în perioada 20-23 iunie 2012 la cea de-a şasea ediţie a Întâlnirii Transfrontaliere, organizată de Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) la Chişinău, Republica Moldova, având ca temă: „Rolul şi responsabilităţile organismelor profesionale în reglementarea profesiei contabile”.

Obiectivul acestui eveniment internaţional l-a constituit îmbunătăţirea profesiei contabile şi determinarea importanţei rolului organismelor profesionale.

Temele de bază din agenda evenimentului au fost: noile exigenţe generate de criza financiară globală şi responsabilităţile organismelor profesionale în contextul naţional, regional şi european şi nu în ultimul rând, pe plan mondial.

În cadrul Întâlnirii Transfrontaliere au fost invitaţi guvernatori şi reprezentanţi ai organelor de reglementare şi ai administraţiei publice centrale şi locale: Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal, Banca Naţională a Moldovei, dar şi organizaţii de profil naţional şi internaţional şi reprezentanţi ai firmelor de audit şi consulting.


Şedinţa de Consiliu FEE,

20-21 iunie, Bruxelles, Belgia

În perioada 20-21 iunie a avut loc Şedinţa de Consiliu a Federaţiei Europene a Contabililor (FEE) la Bruxelles, Belgia, în cadrul căreia CECCAR a fost reprezentat.

Printre temele abordate în cadrul Şedinţei se numără: evoluţia guvernării FEE, directivele şi reglementările de audit propuse, raportarea financiară, ordinea de zi a Adunării Generale pentru 2012 dar şi bugetul şi situaţiile financiare.

Cu ocazia acestei Şedinţe s-au analizat principalele evenimente precum: „Unirea forţelor pentru o luptă mai eficientă împotriva spălării banilor”, (Masa Rotundă despre Lupta împotriva spălării banilor), dezbaterea despre Raportarea Integrată, găzduită de Parlamentul European pe 30 mai 2012 şi cea despre Raportare Financiară, intitulată „Informare mai eficientă în cadrul raportării financiare”, care va avea loc în septembrie 2012.


Conferinţa IAAER

19-21 iunie, Amsterdam, Olanda

CECCAR a participat în data de 19-21 iunie la Conferinţa organizată de IAAER în colaborare cu NBA Olanda şi Universitatea UV. la Amsterdam, Olanda.

Conferinţa a avut ca temă ’’Gestionarea schimbării: îmbunătăţirea raportării corporative şi a auditului pentru a se potrivi noilor cerinţe’’, şi a reunit comunităţi din domeniu contabil – academicieni, factori de decizie, politicieni, profesionişti şi instituţii – în vederea schimburilor de opinii, într-un mediu colectiv şi public.

Agenda evenimentului a cuprins dezbateri pe următoarele subiecte: estimările contabile şi gestionarea economiilor, predarea bazată pe cadrul general IFRS, dezvoltarea globală în educaţia contabilă, raportarea integrată şi calitatea auditului. 


Conferinţa Ministerială REPARIS şi Forumul PAO,

30 mai-2 iunie 2012, Viena, Austria

În perioada 30 mai – 2 iunie 2012, Banca Mondială şi IFAC au organizat Conferinţa Ministerială REPARIS şi Forumul PAO.

Tema Conferinţei a fost „Consolidarea competitivităţii şi a stabilităţii financiare în drumul către Europa: progresul la zi şi oportunităţi viitoare”..

Conferinţa Ministerială a inclus dezbateri despre: satisfacerea nevoilor Europei pentru reînnoirea competitivităţii, nevoia pentru un nou cadru de raportare financiară şi audit al UE, progres şi priorităţi în reforma raportării financiare..

Forumul Regional pentru Organizaţiile Profesionale Contabile (PAO) a avut ca temă centrală „Rolul profesiei contabile în susţinerea competitivităţii şi a stabilităţii financiare”, iar printre subiectele abordate s-au numărat: susţinerea dezvoltării şi implementări raportării financiare corporative, calitatea auditului şi calitatea situaţiilor financiare din ţările din Europa Centrală şi de Sud-est.


Conferinţa şi Consiliul de Administraţie FIDEF,

25-27 mai 2012, Bucureşti, România

În perioada 25-27 mai 2012, a avut loc Ediţia a 14-a a Conferinţei şi Consiliul Anual, organizat de Federaţia Internaţională a Contabililor Experţi Francofoni la Bucureşti, în parteneriat cu organismele membre locale, CECCAR şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), având ca temă „Cooperarea între mediul universitar şi organismele profesionale pentru consolidarea formării iniţiale şi continue în domeniile contabilităţii, auditului şi fiscalităţii”.

Agenda evenimentului a cuprins dezbateri pe următoarele teme: producerea de studii independente în mediul  profesional, cooperarea în procesul de reglementare, formarea iniţială şi continuă, colaborarea şi stabilirea unor noi modalităţi de cooperare, asumarea de noi proiecte.

Printre vorbitorii invitaţi s-au numărat reprezentanţi din cadrul FIDEF, IFAC, FEE, şi altor institute şi organisme internaţionale dar şi experţi în domeniu din mediul universitar român.


Forumul anual OECD,

22-23 mai 2012, Paris, Franţa

Conducerea executivă CECCAR a participat în perioada 22-23 mai 2012 la Forumul Anual organizat de Organizaţia pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică (OCED) la Paris, Franţa.

În cadrul acestui eveniment, părţile interesate cheie dezbat un nou tip de politică şi caută noi abordări pentru provocările sociale şi economice.

Forumul a fost centrat pe ideea de trecere de la indignare şi inegalitate la cea de includere şi integritate, căutând să vină cu soluţii solide în vederea concretizării acestui transfer.

 


Adunarea Generală şi Lectura anuală ECGI

27 aprilie 2012, Stockholm, Suedia

Conducerea executivă a CECCAR a participat în data de 27 aprilie 2012 la  Adunarea Generală anuală organizată de Institutul European pentru Guvernare Corporativă (ECGI), ce au avut loc la Stockholm, Suedia.

Criza financiară a provocat o abundenţă de prevederi politice referitoare la guvernare şi reglementare. Acestea au rolul de a întări controlul părţilor interesate şi organelor de reglementare asupra instituţiilor şi pieţelor financiare. Ambele seturi de politici sunt nu doar deficitare, ci chiar este posibil să fie în detrimentul problemelor pe care încearcă să le rezolve. Între timp, greşelile ce stau la baza sistemelor financiare rămân nerezolvate şi continuă să fie o potenţială sursă a unei noi crize, la fel cum erau şi în urmă cu trei ani.


Adunarea Generală şi Întâlnirea Consiliului, FCM

23 aprilie 2012, Roma, Italia

În data de 23 aprilie 2012, Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneenii (FCM) a organizat la Roma Adunarea Generală anuală şi întâlnirea Consiliului, eveniment la care CECCAR a fost reprezentat de Preşedintele său.

În cadrul întâlnirilor s-a discutat planul strategic şi de acţiune al FCM pentru următorii doi ani, raportul auditorului şi situaţia financiară pe anul 2011 precum şi proiectul de manual de guvernare al Federaţiei. 


Masa rotundă anti-spălarea banilor organizată de FEE,

Belgia, Bruxelles, 18 aprilie 2012

CECCAR a fost reprezentat la masa rotundă anti-spălarea banilor organizată de FEE la Bruxelles, Belgia, având ca titlu „Unirea forţelor pentru o luptă mai eficientă împotriva spălării banilor”.

Scopul acestui eveniment a fost acela de creare a unui dialog între profesiile supuse obligaţiilor de anti spălare a banilor, organismelor de aplicare a legilor, administraţiilor naţionale, organismelor de elaborare a standardelor şi ONG-urilor.

Printre subiectele principale de discuţie se află: cadrul general legislativ practicabil, soluţionarea problemelor orizontale şi a conflictelor de lege dar şi sporirea cooperării internaţionale.


Seminar ACAP RM, 4 aprilie 2012

Chişinău, Republica Moldova

În data de 5 aprilie 2012 a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Internaţională organizată de Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP RM), intitulată Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor, în cadrul căruia CECCAR a fost reprezentat prin Directorul său General Ec. Daniela Vulcan şi prin reprezentantul CECCAR în Comitetul IPSASB al IFAC, care a susţinut o prezentare pe tema interesului public.

Agenda evenimentului a cuprins dezbateri pe următoarele subiecte: experienţa şi problemele contabilităţii în Republica Moldova, înţelegerea IFRS, supravegherea calităţii serviciilor de audit.


  • În perioada 9-10 iunie 2011, reprezentanţii Corpului au participat la conferinţa de Audit UE 27, organizată la Budapesta, în Ungaria.
  • În perioada 8-10 iunie 2011, CECCAR a fost reprezentat la Conferinţa CIGAR cu tema „Conectarea sectorului public şi a contabilităţii din sectorul non-profit”, din Gent, Belgia

  • În perioada 1-2 iunie 2011, CECCAR a fost invitat să participe la reuniunea anuală a Grupului de la Visegrad, la Gdansk, Polonia

  • În perioada 24-25 mai 2011, reprezentanţii CECCAR au participat la Forumul anual OECD Forum, organizat la Paris.

  • În perioada 11-13 mai 2011, CECCAR a participat la Conferinţa aniversară a SCAAK (Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Autorizaţi din Kosovo), organizată la Pristina, Kosovo.

  • În data de 8 martie 2011, CECCAR a fost invitat la Forumul Accounting Education pe tema „Implementarea standardelor internaţionale de educaţie şi construirea capacităţii pentru raportarea corporativă de înaltă calitate” organizat de UNCTAD-IAESB la Geneva, Elveţia

  • În perioada 9-10 februarie 2011, CECCAR a fost reprezentat la Conferinţa organizată de Comisia Europeană pe tema „Raportarea financiară şi auditul”, la  Brussels