IFA – The International Fiscal Association

– Despre IFA

Federaţia Internaţională de Fiscalitate (IFA) este singura organizaţie internaţională non-guvernamentală şi non-sectorială care se preocupă de aspectele fiscale. Obiectivele sale sunt studiul şi promovarea legislaţiei internaţionale şi comparative în domeniul finanţelor publice, în special legislaţie fiscală internaţională comparativă şi aspectele economice ale fiscalităţii. IFA doreşte să atingă aceste obiective prin Congresele sale anuale şi prin publicaţiile ştiinţifice aferente acestora, precum şi prin cercetare ştiinţifică. Deşi activităţile IFA au, în esenţă, un caracter ştiinţific, temele selectate ţin cont de progresele fiscale curente şi de modificările legislaţiei locale.

IFA are aproape 12 000 de membri din 100 de ţări. În 62 de ţări membrii IFA au înfiinţat filiale. În ţările în care nu există încă filiale IFA este posibilă înscrierea directă ca membru.

– Activitatea CECCAR ca membru IFA

În cursul celui de-al 61-lea Congres IFA care a avut loc la Kyoto, Japonia, în perioada 30 septembrie-5 octombrie 2007, Consiliul General Council IFA a recunoscut înfiinţarea celei de-a 54-– Filială IFA: Filiala România. Această Filială a fost înfiinţată cu sprijinul permanent al CECCAR.

IFA – Filiala România doreşte să promoveze studiu în domeniul fiscalităţii pentru toate părţile interesate din România. IFA – Filiala România doreşte să devină mediul adecvat de reuniune pentru toţi cei interesaţi de aspectele fiscale din România. IFA – Filiala România are ca scop susţinerea schimbului de idei între reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi a celui de reglementare pentru a asigura o bună colaborare pentru toţi cei interesaţi de domeniul fiscalităţii în România.

– Evenimente şi noutăţi IFA

  • Dezbateri privind fiscalitatea – 24 martie 2011. Pe 24 martie 2011 IFA România a organizat o dezbatere pe tema “Inspecţia fiscală – aspecte practice”. Invitatul acestei dezbateri a fost Dna. Andreea Cojocaru – PricewaterhouseCoopers, D&B David şi Baias SCA, firma de avocatură care deserveşte PricewaterhouseCoopers. Dna. Andreea Cojocaru este membru al Baroului Bucureşti din anul 2006 şi practică avocatura D&B David şi Baias din anul 2009.