ECGI – European Corporate Governance Institute

– Despre ECGI  

ECGI este o asociaţie internaţională ştiinţifică non-profit. Ea reprezintă un forum pentru dezbateri şi dialog între academicieni, legiuitori şi practicieni, concentrându-se asupra aspectelor importante de guvernare corporativă şi promovând cele mai bune practici.
Principalul său rol este să întreprindă, să iniţieze şi să disemineze cercetări pe tema guvernării corporative. Pe baza unor cercetări imparţiale şi obiective şi a cunoştinţelor comune a membrilor, ECGI poate să îşi exprime opinia cu privire la formularea politicilor de guvernare corporativă şi asupra dezvoltării celor mai bune practici şi să întreprindă orice altă activitate care îmbunătăţeşte înţelegerea şi exercitarea guvernării corporative.

– Activitatea CECCAR ca membru ECGI

  • În data de On 8 aprilie 2011, conducerea executivă a CECCAR a participat la Adunarea generală anuală şi la seminarul organizat de ECGI, care au avut loc la Amsterdam, în Olanda

– Evenimente şi noutăţi ECGI