IASB – International Accounting Standards Board

– Despre IASB 

IASB este organismul independent de normalizare a standardelor din cadrul Fundaţiei IFRS. Membrii săi (în prezent sunt 15 membri deplini) sunt responsabili cu elaborarea şi publicarea IFRS-urilor, inclusiv a IFRS pentru IMM-uri şi pentru aprobarea Interpretărilor la IFRS-uri elaborate de către Comitetul pentru Interpretarea IFRS-urilor (denumit anterior IFRIC). Toate şedinţele IASB sunt publice şi transmise pe internet. Îndeplinindu-şi obligaţiile privind normalizarea standardelor, IASB urmează proceduri stabilite stricte, deschise şi transparente,  în acest sens  publicarea documentelor consultative, cum ar fi documentele de discuţie şi proiectele de expunere spre comentarii publice reprezentând o componentă importantă. IASB colaborează strâns cu părţile interesate la nivel global, inclusiv cu investitorii, analiştii, regularizatorii, liderii de afaceri, normalizatorii de standarde contabile şi profesia contabilă. 

– Colaborarea CECCAR cu IASB

  • CECCAR a tradus ediţia pentru 2011 a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

– Evenimente şi ştiri IASB

  • Analiza efectelor pentru IFRS 10 Situaţii financiare consolidate, care include şi analiza efectelor pentru IFRS 12 Prezentarea de informaţii privind interesele în alte entităţi şi analiza efectelor pentru IFRS 11 Angajamente comune sunt în prezent disponibile pentru descărcare pe paginile rezervate proiectelor.