IFAC – International Federation of Accountants

– Despre IFAC

IFAC este organizaţia mondială a profesiei contabile. Colaborează cu cei 164 de membri deplini şi membri asociaţi din 125 de ţări şi jurisdicţii pentru a proteja interesul public, încurajând contabilii la nivel global să aplice practici de înaltă calitate. Organismele membre şi asociate ale IFAC, care în principal sunt organisme profesionale contabile, reprezintă 2,5 milioane de contabili angajaţi în practica public, industrie şi comerţ. Guvernare şi din mediul academic.

Prin intermediul consiliilor sale independente de normalizare a standardelor, IFAC elaborează standard internaţionale de etică, audit şi certificare, educaţie, precum şi standarde pentru contabilitatea în sectorul public. De asemenea, emite îndrumări pentru a susţine profesioniştii contabili din afaceri, practicile mici şi mijlocii şi naţiunile în curs de dezvoltare. În plus, IFAC emite poziţii de politică  pe teme de interes public şi scrisori de comentarii pe aspecte importante pentru profesie.

Despre activitatea CECCAR ca membru IFAC

  • În data de 21 martie 2011, CECCAR a participat la Forumul PMM cu tema „Parteneriat cu PMM – urile: crearea şi promovarea valorii”
  • În perioada 22-23 martie 2011 CECCAR a participat la lucrările Comitetului PMM al IFAC care a avut loc în Istanbul
  • În perioada 6-8 iulie 2011, CECCAR a fost invitat la Masa Rotundă organizată de IFAC în colaborare cu FEE  pe tema Reglementării IMM-urilor şi de asemenea la şedinţa Comitetului PMM care a avut loc în Bruxelles.

Evenimente şi ştiri IFAC 

  • Comitetul pentru Practicile Mici şi Mijlocii (Comitetul PMM) al IFAC a publicat versiunea actualizată a Ghidului pentru controlul calităţii în practicile mici şi mijlocii (Ghidul pentru Controlul calităţii). Urmărind să ajute PMM – urile în a implementa Standardul Internaţional pentru Controlul Calităţii (ISQC) 1, a treia ediţie a ghidului cuprinde îmbunătăţiri la cele două ediţii anterioare ale manualului, precum şi îmbunătăţiri aduse clarităţii şi consecvenţei cu ISQC 1.
  • Comitetul Profesioniştilor Contabili Angajaţi (PAIB) din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) a publicat documentul Competent şi versatil: modalitatea prin care profesioniştii contabili angajaţi înregistrează un succes sustenabil în cadrul organizaţiei, prin care se susţine profesia contabilă globală în a face faţă aşteptărilor în curs de schimbare ale societăţii, pieţelor financiare şi organizaţiilor şi promovează valoarea profesioniştilor contabili angajaţi în cadrul organizaţiilor lor.