Noutăți legislative – 2018

În consultare publică
În situaţia în care doriţi să faceţi propuneri şi/sau comentarii cu privire la proiectele aflate în dezbatere publică, vă rugăm să le trimiteţi pe adresa de mail legislaţie@ceccaro.ro cu cel mult 2 zile înainte de expirarea termenului de consultare.
Guvernul RomânieiProiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Guvernul RomânieiProiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative – publicat în data de 29.09.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de ordin pentru completarea unor reglementări contabile – publicat în data de 27.08.2018

Agenția Națională de Administrare FiscalăProiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea termenului de emitere și transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 și 2017 – publicat în data de 27.08.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de ordonanță privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice – publicat în data de 23.08.2018

Agenţia Naţională de Administrare FiscalăProiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare – modificat – publicat în data de 23.08.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de ordonanță pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare – publicat în data de 14.08.2018

Agenţia Naţională de Administrare FiscalăProiect de ordin al preşedintelui ANAF privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA – publicat în data de 7.08.2018

Agenţia Naţională de Administrare FiscalăProiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate – publicat în data de 7.08.2018

Agenţia Naţională de Administrare FiscalăProiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare – publicat în data de 7.08.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de lege pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – publicat în data de 6.08.2018

Agenţia Naţională de Administrare FiscalăProiect de ordin al preşedintelui ANAF privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decat cel legal datorat – publicat în data de 26.07.2018

Agenţia Naţională de Administrare FiscalăProiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale – publicat în data de 3.07.2018

Agenţia Naţională de Administrare FiscalăProiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului / burselor private – publicat în data de 28.06.2018

Agenţia Naţională de Administrare FiscalăProiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice – publicat în data de 28.06.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile – publicat în data de 20.06.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 – publicat în data de 14.06.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 – publicat în data de 04.06.2018

Guvernul RomânieiProiect de hotărâre privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului – publicat în data de 25.05.2018

Guvernul RomânieiProiect de ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii și prelungirea unui termen prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică – publicat în data de 18.05.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice – publicat în data de 16.05.2018

Guvernul RomânieiProiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului multilateral al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte, semnat la București la 19 decembrie 2017 – publicat în data de 16.05.2018

Agenția Națională de Administrare FiscalăProiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de stabilire şi de regularizare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum şi a formularului “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale” – publicat în data de 14.05.2018

Agenția Națională de Administrare FiscalăProiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de stabilire şi de regularizare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum şi a formularului “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale” – publicat în data de 14.05.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei privind recunoașterea competențelor profesionale dobândite de auditorii interni din sectorul public și pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice – publicat în data de 11.05.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice) – publicat în data de 07.05.2018

Publicate
Ordinul nr. 2.346/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI – Monitorul Oficial nr. 875 din 17 octombrie 2018


Ordinul nr. 2.323/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea termenului de emitere şi transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 și 2017 – Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018


Guvernul României – Ordonanța de urgență nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativeMonitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018


Ordinul nr. 2.343/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și proceduraleMonitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018


Senatul României – Hotărârea nr. 123/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcţionarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerţului dintre statele membre – COM (2018) 329 finalMonitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018


Ordinul nr. 2.093/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulareMonitorul Oficial nr. 745 din 29 august 2018


Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate – Monitorul Oficial nr. 721 din 21 august 2018


Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.855/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice – Monitorul Oficial nr. 701 din 10 august 2018


Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.825/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private” – Monitorul Oficial nr. 646 din 25 iulie 2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile – Monitorul Oficial nr. 623 din 18.07.2018


Parlamentul României Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației – Monitorul Oficial nr. 595 din 12.07.2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.458/2018 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug – Monitorul Oficial nr. 565 din 5.07.2018


Guvernul României – Hotărârea nr. 468/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice – Monitorul Oficial nr. 561 din 4.07.2018


Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.494/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 553 din 3.07.2018


Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.494/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 553 din 3.07.2018


Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic – Monitorul Oficial nr. 544 din 29.06.2018


Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.613/2018 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale – Monitorul Oficial nr. 545 din 29.06.2018


Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.316/2018 din 13 iunie 2018 privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză și al comisionului de gestiune în cadrul programului „Prima casă” – Monitorul Oficial nr. 527 din 27.06.2018


Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.319/2018 din 13 iunie 2018 privind stabilirea indemnizatiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) si (4^1), precum si ale art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului – Monitorul Oficial nr. 526 din 26.06.2018


Parlamentul României – Legea nr. 150/2018 din 22 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – Monitorul Oficial nr. 523 din 26.06.2018


Parlamentul României – Legea nr. 126/2018 din 11 iunie 2018 privind piețele de instrumente financiare – Monitorul Oficial nr. 521 din 26.06.2018


Autoritatea de Supraveghere Financiară – Normă nr. 8/2018 din 5 iunie 2018 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private – Monitorul Oficial nr. 513 din 21.06.2018


Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Ordinul nr. 1.450/2018 din 7 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare – Monitorul Oficial nr. 507 din 20.06.2018


Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.062/2018 din 16 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi – Monitorul Oficial nr. 445 din 29.05.2018


Parlamentul României – Legea nr. 111/2018 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2018


Parlamentul României – Legea nr. 110/2018 din 16 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene – Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.951/2018 din 27 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale – Monitorul Oficial nr. 414 din 15.05.2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.952/2018 din 27 aprilie 2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice – Monitorul Oficial nr. 414 din 15.05.2018


Ordinul BNR Nr. 3/2018 din 30 aprilie 2018 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 – Monitorul Oficial nr. 406 din 11.05.2018


Ordin nr. 1.155/2018 din 27 aprilie 2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” – Monitorul Oficial nr. 405 din 11.05.2018


Legea nr. 104/2018 din 8 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 402 din 10.05.2018


Ordinul MFP-MDRAP nr. 1.938/4.735/2018 din 26 aprilie 2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice – Monitorul Oficial nr. 399 din 9.05.2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.476/2018 din 16 februarie 2018 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare – Monitorul Oficial nr. 182 din 27.02.2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.453/2018 din 13 februarie 2018 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual – Monitorul Oficial nr. 182 din 27.02.2018

ARHIVĂ – NOUTĂȚI LEGISLATIVE (2011-2017)