Model de prospect simplificat pentru IMM-uri

În mai 2016, Accountancy Europe a publicat un document denumit Prospect simplificat pentru IMM-uri, elaborat în colaborare cu două grupuri de firme de contabilitate: Grupul European de Contact (ECG) și Grupul European al Rețelelor și Asociațiilor Internaționale de Contabilitate (EGIAN). Documentul prezenta principii și orientări pentru un regim proporţional al prospectelor pentru IMM-uri, acestea devenind mai scurte, mai simple și mai puțin costisitoare.

Actualul model de prospect este rezultatul aplicării propunerilor din documentul publicat în mai 2016 asupra prospectului inițial al unei companii suedeze, Gränges. Conform Accountancy Europe: „Rezultatul reprezintă mai puțin de 30% din volumul prospectului inițial, este mai punctual și răspunde exigențelor investitorilor și ale întreprinderilor. Acest lucru demonstrează că recomandările noastre îi pot ajuta pe cei responsabili de politici să simplifice prospectele pentru întreprinderile mici și mijlocii.”

Prospectul-model este structurat în opt capitole și anume:

  • Compania și modelul ei de afaceri
  • O privire asupra principalelor caracteristici-cheie ale pieței
  • Explicație a strategiei de afaceri
  • Identificarea principalilor factori de risc specifici companiei
  • Structura de guvernanță și de acționariat
  • Prezentare generală a performanței
  • Opinia conducerii asupra tendințelor de pe piață și prognozele companiei
  • Justificarea ofertei și utilizarea beneficiilor obținute.

Publicația completă este disponibilă pe website-ul Accountancy Europe.

Written by