A fost stabilită Procedura de eliberare a unor adeverințe de către organul fiscal central, în cazul persoanelor fizice

Prin OPANAF nr. 1.048/2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iunie 2024, a fost stabilită Procedura de eliberare a unor adeverințe de către organul fiscal central, în cazul persoanelor fizice, precum și modelul și conținutul unor formulare. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit dispozițiilor art.1 din OG nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, aprobată cu modificări prin Legea nr.223/2002, autoritățile publice centrale și locale eliberează certificate și adeverințe, pe baza documentelor deținute de acestea. Persoanele fizice solicită, în general, organelor fiscale fie adeverințe care să ateste veniturile realizate, fie adeverințe care să ateste că nu realizează venituri.

În prezent, la solicitarea persoanelor fizice, organul fiscal eliberează adeverința de venit. Până la momentul intrării în vigoare a OPANAF nr. 1048/2024, modelul și conținutul formularelor “Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit” și  „Adeverință de venit” au fost aprobate prin OPANAF nr.3396/2016. Cererea conține informații referitoare la datele de identificare ale contribuabilului, perioada fiscală, precum și motivul pentru care se solicită eliberarea adeverinței și se poate depune la registratura organului fiscal, prin poștă sau electronic, prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV), disponibil pe site-ul ANAF.

Written by