ANAF: Formularul F3000 se depune până la 15 mai

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) reamintește că, potrivit prevederilor art. 62 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, în scopul realizării schimbului automat de informații în temeiul instrumentelor juridice de drept internațional la care România este parte, instituțiile financiare raportoare au obligația să raporteze anual ANAF informații referitoare la conturile financiare. În acest sens, prin OPANAF nr. 1.711/2022 a fost aprobat modelul și conținutul formularelor utilizate de instituțiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) și art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

Declararea informațiilor referitoare la conturile financiare ale contribuabililor nerezidenți se realizează prin transmiterea către ANAF a formularului F3000 prin mijloace de transmitere la distanță, până la data de 15 mai inclusiv a anului calendaristic curent pentru informațiile aferente anului calendaristic precedent, conform prevederilor art. 62, alin. (7) din Codul de procedură fiscală.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by