Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 29 noiembrie 2023

ONU va lucra la o convenție cadru pentru cooperarea internațională în domeniul fiscal

Miercuri, 22 noiembrie, Comitetul economic și financiar al Adunării Generale a Națiunilor Unite (ONU) a adoptat o rezoluție care stabilește baza pentru o convenție cadru cu forță juridică a ONU privind cooperarea internațională în domeniul fiscal. OCDE a coordonat discuții internaționale în domeniul fiscal timp de decenii, dar s-a confruntat tot mai mult cu critici din partea țărilor în curs de dezvoltare, care argumentează că nu este suficient de incluzivă și că favorizează economiile mai bogate din rândul membrilor săi. În total, 125 de țări, inclusiv Brazilia, Rusia, India, China și Grupul Africa – care au redactat rezoluția – au votat în favoarea rezoluției, 48 de țări au votat împotrivă și 9 țări s-au abținut. Aceasta face apel la înființarea unui grup consultativ interguvernamental ad-hoc deschis, condus de statele membre, cu scopul de a elabora termeni de referință pentru o convenție cadru a Națiunilor Unite privind cooperarea internațională în domeniul fiscal, până în august 2024. Rezoluția solicită, de asemenea, comitetului să pregătească un raport de progres pe care Adunarea Generală a ONU îl va analiza la cea de-a 79-a sesiune din septembrie 2024. Contrar unei versiuni precedente a rezoluției, textul final nu conține nicio dată-țintă pentru finalizarea convenției în sine. Toate statele membre UE, precum și SUA și Marea Britanie, au votat împotriva rezoluției. În urma votului, secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a emis o declarație în care a declarat că OCDE își păstrează angajamentul față de finalizarea activității sale în baza Pilonului II și față de asigurarea implementării ample și eficiente a acestui acord.

Eurodeputații cer UE să-și sporească normele AML în urma investigației confidențiale din Cipru

În urma investigației „Cyprus Confidential” a Consorțiului internațional pentru jurnalism de investigație (ICIJ), eurodeputații au dezbătut miercuri, 22 noiembrie, în sesiune plenară, cu Comisia Europeană și Consiliul UE, necesitatea de a spori normele UE de combatere a spălării banilor (AML). Mai exact, mulți deputați europeni au solicitat Președinției spaniole a Consiliului UE să prioritizeze finalizarea pachetului AML, făcând apel la un nivel înalt de ambiție. Mai mult, numeroși eurodeputați au solicitat, de asemenea, o mai bună armonizare a sancțiunilor la nivel european atunci când s-a discutat despre cei care au încălcat normele AML și pentru ca schemele de pașapoarte de aur să fie interzise în întreaga Europă. În timpul dezbaterii, Dubravka Šuica, vicepreședintele Comisiei Europene pentru Democrație și Demografie, a explicat că o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ciprului în luna iulie a anului trecut a fost deschisă de Comisia Europeană, care a considerat că a 5-a Directivă AML nu a fost implementată complet, cu o referire specifică la registrul beneficiarilor reali. Un astfel de registru ar putea ajuta la identificarea adevăraților proprietari ai structurilor corporative complexe și, prin urmare, este esențial, a declarat aceasta. Secretarul de stat spaniol pentru afaceri externe și globale, Ángeles Moreno Bau, și-a exprimat speranța că o înțelegere a pachetului legislativ referitoare la reglementarea pentru combaterea spălării banilor (AML) ar putea fi găsită înainte de sfârșitul acestui mandat parlamentar, ceea ce ar consolida semnificativ normele UE privind combaterea spălării banilor.

Parlamentul European a adoptat opinia cu privire la pachetul Vida

Miercuri, 22 noiembrie, Parlamentul European a adoptat în sesiune plenară opiniile cu privire la pachetul „TVA în era digitală” (ViDA). Cel mai important act legislativ actualizează regimul TVA al UE (Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată), adaptându-l la realitățile erei digitale actuale. Deși susțin în linii mari propunerea Comisiei, eurodeputații au propus o amânare cu un an pentru majoritatea elementelor prezentate de Comisie, pentru a permite întreprinderilor să aibă timp să se pregătească în întregime pentru normele pe care vor trebui să le respecte. Eurodeputații au introdus, de asemenea, unele modificări la propunerile Comisiei privind obligațiile platformelor online, în special cele active în domeniul cazării pe termen scurt. Eurodeputații au adoptat un al doilea raport, care aprobă pe deplin propunerea Comisiei, care aduce modificări Directivei 2006/112/CE privind normele în materie de TVA pentru persoanele impozabile care facilitează vânzările la distanță de bunuri importate. Într-un alt act legislativ care actualizează Regulamentul privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul TVA, deputații au solicitat o cooperare îmbunătățită între toți actorii implicați în lupta împotriva fraudei în domeniul TVA, în special EPPO, EUROFISC, EUROPOL și EUROJUST. De asemenea, aceștia afirmă că ar trebui îmbunătățită performanța sistemului de schimb de informații în materie de TVA (VIES).

Proiectul de opinie al Parlamentului European privind HOT, publicat

Parlamentul European a început să lucreze la propunerea pentru o directivă care stabilește Sistemul Fiscal bazat pe Sediul Social pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii (HOT). Scopul propunerii HOT este de a reduce sarcina administrativă legată de impozitare cu care se confruntă IMM-urile atunci când își deschid sedii permanente în alte state membre. Raportorul acestui dosar, europarlamentarul Lídia Pereira (EPP, Portugalia), a publicat recent proiectul său de raport, în care își propune să sporească ambiția propunerii „protejând în același timp fezabilitatea acestui nou sistem”. Ea propune, în special, amânarea cu un an (până în 2025, în loc de 2026) a termenului-limită pentru transpunerea directivei, argumentând că întreprinderile europene au nevoie de un semnal puternic de sprijin din partea UE în contextul complex și volatil de astăzi. Ea sugerează, de asemenea, limitarea cerințelor de eligibilitate în vederea extinderii accesului la sistem, menținând în același timp domeniul de aplicare și garantând o durată nedeterminată pentru aplicarea normelor (în locul unei limitări de 5 ani fiscali). În final, Lidia Pereira propune, de asemenea, scurtarea termenelor-limită pentru aplicațiile din partea IMM-urilor și ca autoritățile naționale să facă schimb de informații. Textul trebuie aprobat în Comisia ECON.

Statisticile OCDE privind impozitul pe profit arată că întreprinderile multinaționale continuă să raporteze profituri slab impozitate

Companiile multinaționale continuă să raporteze profituri slab impozitate, chiar și în jurisdicții cu rate ridicate ale impozitului pe profit, potrivit celui mai recent raport al OCDE privind  statisticile de impozitare a întreprinderilor, raport publicat marți, 21 noiembrie. Raportul arată o aliniere incorectă continuă a profiturilor MNE și a activității economice reale pe piețele din întreaga lume. Valoarea medie a veniturilor MNE per angajat în centrele de investiții este de 1 710 000 USD, comparativ cu 290 000 USD pentru toate celelalte jurisdicții. În timp ce aceste efecte ar putea reflecta unele considerente comerciale, ele indică probabil și existența practicilor de eroziune a bazei și de transfer al profitului (BEPS), evidențiind în continuare importanța implementării acordului fiscal global, a transmis OCDE. În aceeași zi, OCDE a publicat, de asemenea, un nou document de lucru însoțitor, intitulat „ratele efective de impozitare ale MNE-urilor: Noi dovezi cu privire la profitul global slab impozitat. Documentul de lucru arată că aproximativ 37,1% (2 411 miliarde USD) din profiturile nete globale (care totalizează 6 503 miliarde USD) sunt impozitate la rate efective de impozitare sub 15%. Chiar și în jurisdicțiile cu impozite mari se realizează mai mult de 20% din profiturile foarte slab impozitate – adică cele supuse unei rate efective de impozitare sub 5%. Conform OCDE, acest lucru este probabil rezultatul acordării de stimulente fiscale și alte concesii vizate.

Un nou raport OCDE/GAFI privind utilizarea abuzivă a cetățeniei și a rezidenței de către programele de finanțare

Grupul de Acțiune Financiară (GAFI) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare economică (OCDE) au publicat în comun, miercuri, 22 noiembrie, un raport care analizează riscurile de spălare a banilor și de infracțiune financiară, asociate cu cetățenia și rezidența prin programe de finanțare (CBI/RBI), inclusiv riscurile legate de luarea de mită din străinătate, de fraudă, de corupție, și impactul acestora asupra integrității publice, impozitelor și migrației. Raportul subliniază modul în care programele CBI pot permite infractorilor o mai mare mobilitate globală și îi pot ajuta să-și ascundă identitatea și activitățile ilegale în spatele companiilor fictive din alte jurisdicții. Acesta subliniază vulnerabilitățile acestor programe complexe și internaționale de migrație a investițiilor, inclusiv utilizarea frecventă a intermediarilor, implicarea mai multor agenții guvernamentale, abuzul din partea facilitatorilor profesioniști și lipsa unei guvernanțe adecvate a programelor CBI/RBI.  Raportul propune măsuri și citează exemple de bună practică, ce îi pot ajuta pe decidenții politici și pe cei responsabili de gestionarea programelor de migrație a investițiilor să trateze aceste riscuri. De asemenea, subliniază modul în care guvernele pot include măsuri de atenuare a riscurilor, cum ar fi verificarea prealabilă pe mai multe niveluri în proiectarea programelor lor de migrație a investițiilor.

Azerbaidjan semnează Convenția BEPS

Luni, 20 noiembrie 2023, Azerbaidjan a semnat convenția multilaterală privind implementarea măsurilor din tratatul fiscal pentru prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor (Convenția BEPS), a anunțat OCDE. Măsurile incluse în Convenția BEPS se referă la abuzurile privind tratatele, la strategiile de evitare a creării unui „sediu permanent” și angajamentele privind tratamentul neuniform al elementelor hibride. Convenția BEPS îmbunătățește, de asemenea, mecanismul de soluționare a litigiilor, în special prin adăugarea unei prevederi opționale privind arbitrajul obligatoriu. Până în prezent, peste 1 200 de tratate încheiate între cele 85 de jurisdicții care au ratificat, acceptat sau aprobat Convenția BEPS au fost deja modificate prin Convenția BEPS. Alte 700 de tratate vor fi modificate după ratificarea Convenției BEPS de către toți semnatarii, potrivit OCDE.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Written by