IFAC susține interesul ISSB față de implementarea IFRS S1 și S2 și identifică oportunitatea ca IASB și ISSB să dezvolte bune practici globale pentru o soluție care să conecteze informațiile financiare cu cele legate de sustenabilitate

Ca voce globală a profesiei contabile, IFAC a susținut mult timp înființarea Consiliului pentru Standarde Internaționale de Sustenabilitate (ISSB) pentru a dezvolta o bază globală cuprinzătoare de prezentări de informații – care sunt acum promovate de IOSCO și sunt pregătite pentru adoptarea și implementarea la nivel global. Implementarea la standarde înalte a IFRS S1 și IFRS S2 este esențială pentru misiunea ISSB.

IFAC felicită ISSB pentru tratarea cu prioritate a aspectelor climatice cu IFRS S2 și furnizarea, totodată, a dispozițiilor IFRS S1 pentru prezentarea extinsă a informațiilor concentrate pe investitori referitoare la riscurile și oportunitățile legate de sustenabilitate. Mai departe, companiile au nevoie de o bază globală pentru o analiză holistică narativă referitoare la modul în care entitățile raportoare creează, mențin sau erodează valoarea în timp, inclusiv modul în care prezentările de informații în materie de sustenabilitate sunt conectate cu poziția și performanța financiară.

Kevin Dancey, CEO-ul IFAC, a declarat: „Cercetările noastre relevă clar că întreprinderile se îndepărtează de rapoartele legate de sustenabilitate de sine stătătoare – cel puțin în termeni de plasare în timp și localizare similară. Investitorii au nevoie de o perspectivă consecventă și cuprinzătoare, iar companiile au nevoie de a soluție pragmatică rapidă la chestiunea de raportare conexă. Cadrul general <IR> care este utilizat în mod obișnuit pentru a furniza informații narative directe împreună cu activitatea anterioară a IASB privind comentariul conducerii oferă o foaie de parcurs constructivă pentru ca cele două consilii să acționeze rapid, așa cum au procedat cu S1 și S2, pentru a elabora un nou tipar de explicare a modului în care o companie creează valoare sustenabilă.”

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by