MF propune modificări la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de HG publicat în transparență decizională, modificarea și completarea Titlului VIII “Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016. Potrivit inițiatorilor, demersul are la bază necesitatea corelării cu prevederile din Codul fiscal ca urmare a adoptării OG nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a OG nr. 6/2019 privind instituirea unor măsuri fiscale, precum și pentru prorogarea unui termen, prin care au fost transpuse prevederile Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare).

MF menționează, în Nota de fundamentare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OG nr. 4/2022 au fost introduse noi categorii de operatori economici – destinatari și expeditori certificați – care desfășoară activități cu produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate în scopuri comerciale, impunându-se, astfel, modificarea și completarea Normelor metodologice care nu cuprind prevederi privind regimul aplicabil acestor operatori.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by