ANAF va completa Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat

Este vorba despre introducerea unei noi obligații, Contribuție de solidaritate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să aducă o serie de modificări și completări la Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat, ca urmare a unor prevederi legislative recent adoptate.

În acest scop, a fost elaborat și publicat în transparență decizională un proiect de ordin privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by