Sustenabilitatea și profesia contabilă pregătită pentru viitor au fost principalele teme de pe agenda celui de-al 14-lea Congres mondial al IAAER și a ședinței IPAE

În perioada 1-2 decembrie 2022, la Paris, a avut loc al 14-lea Congres mondial al Educatorilor și Cercetătorilor în Contabilitate, eveniment organizat de IAAER la fiecare patru ani. Evenimentul a reprezentat o oportunitate interesantă și extrem de relevantă de maximizare a contribuției cadrelor universitare si a cercetătorilor în contabilitate la dezvoltarea și menținerea unor standarde de practică contabilă de înaltă calitate, recunoscute la nivel global.

În cadrul sesiunilor plenare și a celor de prezentare a lucrărilor de cercetare s-au discutat teme de actualitate și despre viitor, precum atractivitatea profesiei contabile, factorii ESG si rolul contabililor în raportarea informațiilor în materie de sustenabilitate, adaptarea standardelor de audit și asigurare într-un mediu corporativ și global care se transformă rapid, proiectul de inițiativă al IASB în ceea ce privește prezentarea de informații (IASB Disclosure Initiative project) sau importanța aplicării obligatorii de standarde bazate pe principii, precum standardele internaționale de raportare financiară (IFRS-urile). 

Carierele în contabilitate ale viitorului evoluează și sunt remodelate de factori precum tehnologia. Este nevoie de profesioniști contabili cu o experiență mai relevantă, cu abilități creative și care sunt buni strategi, în contextul în care se înregistrează un declin al numărului de studenți absolvenți de contabilitate. Discuțiile s-au îndreptat spre identificarea modalităților de atragere si reținere a talentelor în acest domeniu. În același timp, în cadrul profesiei contabile apar noi provocări și noi direcții de acțiune.

Aspectele legate de mediu, sociale și de guvernanță evoluează rapid și modelează reglementările în domeniu, conduita profesională și raportarea informațiilor de către afaceri, conducând la o cerere crescută de profesioniști contabili cu abilități și experiență relevante.

Apariția și utilizarea noilor tehnologii și creșterea cererii de asigurare cu privire la raportarea informațiilor în materie de sustenabilitate impun ca standardele să evolueze pentru a răspunde așteptărilor tot mai mari ale investitorilor și ale altor părți interesate. În același timp, standardele de audit și asigurare de înaltă calitate ar trebui să contribuie la funcționarea pieței și la creșterea economică.

Atractivitatea profesiei contabile a făcut și obiectul discuțiilor întâlnirii Panelului Internațional de Educație Contabilă (IPAE) al IFAC. Panelul oferă consiliere strategică, facilitează accesul la expertiză și resurse și pledează pentru o educație de calitate a profesioniștilor contabili pregătiți pentru viitor. Cu această ocazie, s-au discutat rezultatele activităților încheiate si direcțiile strategice pentru următorii doi ani, respectiv:

  • Sustenabilitatea în sens mai larg și, în special, aspectele de mediu, sociale și guvernanță (ESG-urile), în condițiile în care Consiliul pentru Standarde Internaționale de Sustenabilitate (ISSB) a propus standarde ca punct central în cadrul educației contabile;
  • Revizuiri aduse standardelor de educație, în contextul unei noi tendințe macro – sustenabilitatea. Este momentul ca profesia contabilă să-și asume un rol de lider în raportarea informațiilor în materie de sustenabilitate.
  • Consiliere permanentă, acces la resurse și susținere pentru strategia IFAC;
  • Colaborare sporită cu organismele normalizatoare de standarde și cu alte părți interesate importante,
  • Creșterea gradului de conștientizare referitor la activitatea desfășurată de IPAE ca parte a strategiei generale de educație contabilă a IFAC prin comunicare externă.

În condițiile în care problemele de mediu, sociale și de guvernanță se schimbă rapid și modelează reglementările, conduita și raportarea din cadrul afacerilor, impunând competențe adaptate la noua realitate și chiar unele noi, panelul a explorat caracterul rezonabil al acestei cereri și modul în care aceasta este abordată. În cadrul discuțiilor, s-a propus o abordare incrementală, definită ca fiind procesul de identificare a competențelor fundamentale care sunt cel mai aliniate la raportarea ESG și a domeniilor de competență suplimentare (sau a rezultatelor învățării) care ar putea fi necesare. Cu alte cuvinte, aceasta vizează „ceea ce nu s-a schimbat” și „cea ce este nou”. Cei trei piloni ESG susținuți în cadrul discuțiilor au fost:

  • Perspicacitatea afacerilor
  • Competența comportamentală
  • Competența tehnică

Planul strategic al IFAC pentru 2023 evidențiază următoarele oportunități identificate în răspunsul la tendința orientării către sustenabilitate pentru profesioniștii contabili care lucrează în cadrul entităților raportoare: facilitarea procesului decizional, dezvoltarea strategiei și a modelului de afaceri, precum și evaluarea riscului/oportunității care ia în considerare atât factorii financiari, cât și pe cei legați de sustenabilitate. Aceștia pot juca un rol cheie în îmbunătățirea raportării corporative – prin încorporarea informațiilor privind sustenabilitatea – în beneficiul investitorilor și al tuturor părților interesate, fiind cel mai bine poziționați pentru a oferi o abordare interconectată a misiunilor de audit și a celor de asigurare și a informațiilor în materie de sustenabilitate, care oferă valoare entităților raportoare și părților interesate.

Atât în cadrul Congresului mondial IAAER, cât și la ședința Panelului Internațional de Educație Contabilă (IPAE) al IFAC, Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați a fost reprezentat de dna conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, membră a panelului de educație.

(Copyright foto: ieseg.fr)

Written by