Drepturi suplimentare pentru salariați ca urmare a unor noi modificări aduse Codului muncii

Printre altele, angajatul va avea dreptul la un concediu în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane cu care locuiește în aceeași gospodărie

Președintele Klaus Iohannis a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Actul normativ transpune în legislația națională o serie de reglementări europene privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în UE, precum și echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor. Astfel, s-a urmărit consolidarea cadrului legal privitor la drepturile salariaților și la îmbunătățirea condițiilor de muncă reglementate prin Codul muncii, precum și în cadrul raporturilor de serviciu, așa cum sunt statuate de prevederile Codului administrativ, din perspectiva necesității de aliniere a legislației naționale de profil la normele și exigențele europene.

Noul act normativ prevede o serie de drepturi suplimentare pentru angajați. Astfel, orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept.

De asemenea, angajatul are dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă și-a încheiat perioada de probă și are o vechime de cel puțin șase luni la același angajator; angajatorul trebuie să-i răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by