ANAF va opera modificări la formularele de înregistrare fiscală a contribuabililor și la tipurile de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru modificarea OPANAF nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OUG nr. 119/2022 au fost aduse modificări și completări OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.

Astfel, potrivit art. 15 alin. (1) din OUG nr. 27/2022, începând cu 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispozițiilor ordonanței de urgență, producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro plătesc o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică.

De asemenea, potrivit art. IV alin. (1) din OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022, persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piață de energie din România sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția de solidaritate direct sau să desemneze un reprezentant pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin potrivit acestui act normativ.

În acest context, prin noul proiect de ordin se propune modificarea OPANAF nr. 1.699/2021, astfel:

 completarea formularului 015 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România”, la capitolul „VI. Alte date despre contribuabil”, prin introducerea rubricii „contribuția la Fondul de Tranziție Energetică”, care se bifează de către contribuabilii care au obligația de a plăti această contribuție potrivit art. 15 alin. (1) din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare;

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by