ANAF: Proiectul procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ, în consultare publică

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OG nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, au fost aduse completări art.92 „Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați” din Codul de procedură fiscală. Astfel – precizează ANAF – conform alin. (91) al art. 92, nou introdus, în cazul suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, dispusă de instanțele de judecată în baza prevederilor Legii nr.554/2004, toate efectele deciziei de inactivare sunt suspendate până la încetarea acesteia și contribuabilul/plătitorul se reactivează pe perioada suspendării. „Având în vedere prevederile legale menționate, se impune elaborarea unei proceduri pentru punerea în aplicare a sentințelor judecătorești prin care s-a dispus de către instanțele de judecată suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare”, precizează ANAF.

În acest scop este necesară stabilirea fluxului procedural pentru reactivarea contribuabilului/plătitorului pe perioada suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, a modalității de suspendare a efectelor produse de declararea stării de inactivitate fiscală, a modalității de aplicare a sentințelor judecătorești la data încetării de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate și a efectelor care se produc, precum și a modalității de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive și a efectelor care se produc.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by