Sprijin financiar pentru IMM-uri, în vederea îmbunătățirii competențelor angajaților. Principalele prevederi ale schemei de ajutor de minimis pentru perfecționarea angajaților în tehnologiile emergente

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 20.953/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 770 din 2 august 2022.

Principalele prevederi

1. Procedura prevăzută de actul normativ instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, care se adresează întreprinderilor care doresc să își îmbunătățească competențele în rândul angajaților, intitulată „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, finanțată prin Planul național de redresare și reziliență (PNRR), indicativ I19.

2. Ajutoarele în cadrul schemei de ajutor de minimis se acordă în condițiile și criteriile prevăzute în schema de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.

3. Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by