Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100, a fost modificat în concordanță cu reglementările din Legea nr.157/2022

În Monitorul Oficial nr. 761 din 29 iulie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1.341/2022 pentru modificarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Actul normativ aduce amendamente la OPANAF nr. 587/2016 în concordanță cu Legea nr. 157/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.

Astfel, OPANAF nr. 1.341/2022, publicat astăzi în Monitorul Oficial,  are în vedere următoarele:  actualizarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” prin modificarea denumirii poziției 74 „Impozit asupra veniturilor suplimentare offshore” în „Impozit asupra veniturilor suplimentare datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore și onshore de adâncime”, precum și modificarea temeiului legal în baza căruia se declară poziția 75 „Compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință” și poziția 76 „Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere”; ▪ modificarea instrucțiunilor de completare a formularului, conform modificărilor legislative menționate.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by