Material educațional privind evaluarea la valoarea justă, elaborat de Fundația IFRS, disponibil gratuit în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România vine în sprijinul tuturor părților interesate și pune la dispoziție gratuit în limba română materiale educaționale elaborate de Fundația IFRS cu scopul de a ajuta la aplicarea standardelor IFRS.

În timpul elaborării IFRS 13 s-a adus la cunoștința Consiliului pentru Standarde Inter­naționale de Contabilitate (IASB) că entitățile din economiile emergente și în tranziție aveau preocupări legate de aplicarea principiilor de evaluare la valoarea justă în jurisdicțiile lor. Totuși, IASB a remarcat că problemele sesizate nu au fost specifice entităților din economiile emergente și în tranziție.

Lipsa datelor de pe piață sau a altor informații-cheie necesare pentru a efectua evaluări la valoarea justă reprezintă o constrângere globală, mai degrabă decât una regională. Acesta este motivul pentru care IASB a decis să elaboreze materiale educaționale privind evaluarea la valoarea justă pentru un public-țintă care include nu doar entitățile din economiile emergente și în tranziție, dar și entitățile din economiile dezvoltate.

În acest context a fost elaborat documentul Exemple ilustrative care să însoțească IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă. Instrumente de capitaluri proprii necotate care intră sub incidența IFRS 9 Instrumente financiare. Materialul educațional este structurat pentru a trata aplicarea principiilor din IFRS 13 cu privire la diferite subiecte în capitole individuale.

Documentul ilustrează, la un nivel înalt, aplicarea tehnicilor de evaluare în contex­tul raportării financiare și, mai exact, în contextul IFRS 13 și include exemple care caută doar să ilustreze într-o manieră simplificată tehnicile de evaluare descrise, dar care nu descriu toate procedurile și complexitățile pe care un exercițiu de evaluare le-ar putea presupune în practică.

Documentul în limba română poate fi consultat pe site-ul CECCAR, secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes.

Written by