Modificări la schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”

Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1057/2020, a suferit o serie de modificări odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr.586 din 16 iunie 2022 Ordinului nr. 880/2022 al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Conform amendamentelor incluse în noul act normativ, în cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim prevăzut în schemă, întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon. Reamintim că, potrivit Ordinului nr. 1057/2020, valoarea maximă a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare ce se intenționează a se acorda în conformitate cu prevederile prezentei scheme, este de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost).

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by