Publicația „Evaluarea sustenabilității în cadrul lanțurilor de aprovizionare”, disponibilă acum în limba română

CECCAR a publicat traducerea în limba română a documentului Evaluarea sustenabilității în cadrul lanțurilor de aprovizionare, elaborat de Accountancy Europe.

Prin această publicație, organizația care reprezintă profesia contabilă la nivel european își propune să explice conceptul de verificare prealabilă a lanțului de aprovizionare (SCDD) și modul de funcționare a asigurării aferente acestuia.

În acest scop s-au desfășurat o serie de interviuri cu reprezentanți ai entităților membre Accountancy Europe, în cadrul cărora aceștia au discutat despre modul în care își ajută întreprinderile să gestioneze lanțurile de aprovizionare.

Interviurile au relevat că firmele de contabilitate, inclusiv rețelele și asociațiile mici și mijlocii, își cresc capacitatea de a furniza asigurare privind lanțurile de aprovizionare, ceea ce evidențiază o tendință a pieței pentru profesioniștii contabili de a sprijini afacerile în ceea ce privește aplicarea verificării prealabile. De asemenea, în cadrul acestor interviuri a fost abordat și subiectul calităților și aptitudinilor care definesc profesioniștii contabili.

Potrivit lui Jens Poll, președintele Grupului European al Rețelelor Internaționale de Contabilitate (EGIAN),asigurarea SCDD fiabilă și solidă înseamnă furnizarea unei competențe vaste și diversificate și a unei experiențe practice”.

Publicația explică actualele condiții de pe piață și ajută cititorii să evalueze potențialele beneficii ale asigurării SCDD, luând în considerare noile norme ale UE privind obligația de verificare în materie de mediu și drepturile omului.

Documentul tradus în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR, secțiunea Publicații Organisme Internaționale – Alte documente de interes.

Written by