ANAF: Procedura privind recalcularea din oficiu, de către organul fiscal, a CASS, în consultare publică

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, în transparență decizională, un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu, de către organul fiscal, a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului „Referat privind recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate”. Inițiatorii proiectului menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.183 din Codul fiscal au fost completate cu dispoziții referitoare la încetarea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care au decedat în cursul anului fiscal.

Potrivit art. 183 alin.(2) și (3) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate și care au decedat în cursul anului fiscal, contribuția datorată este cea aferentă perioadei de până la luna decesului. Recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate se efectuează din oficiu.

Având în vedere aceste prevederi legale, ANAF precizează că este necesară elaborarea unei proceduri privind recalcularea din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate. Procedura se aprobă prin ordin al președintelui ANAF și se aplică începând cu 1 ianuarie 2021.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by