Principalele aspecte privind Formularul 112 și instrucțiunile de completare a acestuia

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

După cum a informat CECCAR Business Magazine, noul model al Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate și instrucțiunile de completare a acesteia au fost aprobate prin Ordinul nr. 152/153/375/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 17 februarie 2022.

Detaliem, în cele ce urmează, principalele prevederi ale actului normativ.

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice prevăzute la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) – (9), art. 147 alin. (1), (11), (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 169 alin. (1) și (11), art. 174 alin. (5) și (6), art. 220 alin. (1) și (2) și art. 2207 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii declarației 112 prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Termenul de depunere a declarației

– lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile/entitățile prevăzute la art. 101 alin. (1), art. 136 lit. d) -f) și art. 153 alin. (1) lit. f) -f3) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

– trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:

a) asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă;

– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, veniturile din pensii, pentru care impozitul se reține la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuți la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 101 alin. (1) și art. 125 alin. (8) – (9) din Codul fiscal.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by