ANAF va modifica formularele 100 și 710, precum și Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. În esență, prin proiect vor fi modificate și completate formularele 100  („Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”) și 710 („Declarație rectificativă”), precum și Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat.

Promovarea proiectului are loc în contextul în care Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a fost modificată și completată prin OG nr. 8/2021 cu următoarele prevederi care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022: ▪ modificarea art. 43 alin. (3), în sensul cuprinderii în sfera de reglementare a impozitului pe dividende a tuturor situațiilor de distribuire a acestora; ▪ completarea art. 45, cu o dispoziție tranzitorie privind efectuarea plății anticipate, pentru trimestrul I al fiecărui an fiscal/an fiscal modificat, la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată, de către contribuabilii care declară și plătesc impozitul pe profit anual, cu plăți anticipate, și care intră sub incidența prevederilor art. I din OUG nr. 153/2020, cu modificările ulterioare.

De asemenea, prin OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost modificat art. 132 alin. (2) din Codul fiscal și a fost instituită obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, pentru plătitorii de venituri din pensii.

Totodată, inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul că, potrivit OUG nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și contribuabilii plătitori de impozit specific unor activități beneficiază de reduceri ale impozitului.  De asemenea, pe perioada aplicării art.I din OUG nr. 153/2020, au fost prevăzute noi termene de declarare pentru trimestrul IV în cazul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și pentru semestrul II în cazul impozitului specific unor activități, respectiv până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by