Q&A privind planificarea auditului. Document-suport elaborat de IFAC și tradus de CECCAR în limba română

CECCAR a  tradus în limba română documentul Materiale-suport fără caracter obligatoriu legate de tehnologie: întrebări frecvente cu privire la planificarea auditului, elaborat de IFAC. Publicația evidențiază impactul tehnologiei atunci când se aplică anumite aspecte ale Standardelor Internaționale de Audit (ISA-uri) și se concentrează pe considerente specifice planificării unui audit în conformitate cu ISA 300, Planificarea unui audit al situațiilor financiare, care ar putea fi relevante atunci când auditorul utilizează funcțiile instrumentelor și tehnicilor automatizate (ATT).

Procedurile de audit pot fi efectuate utilizând un număr de instrumente și tehnici, care pot fi manuale sau automatizate (și care implică adesea o combinație a ambelor). Practicienii pot utiliza în practică termeni diferiți pentru a descrie instrumentele și tehnicile care sunt automatizate. De exemplu, aplicarea procedurilor analitice asupra datelor în timpul procedurilor de evaluare a riscurilor sau al procedurilor de audit subsecvente este uneori denumită analiza datelor. Deși termenul „analiza datelor” este folosit uneori pentru a face referire la astfel de instrumente și tehnologii, acesta nu are o definiție sau o descriere uniformă. Sensul acestui termen este prea restrâns, deoarece nu cuprinde toate tehnologiile emergente care sunt utilizate în prezent la proiectarea și efectuarea procedurilor de audit.

Materialul elaborat de IFAC oferă practicienilor, sub formă de întrebări și răspunsuri, o serie de clarificări legate de utilizarea tehnicilor automatizate în planificarea activităților de audit.

Documentul în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR, secțiunea Alte documente de interes.

Written by