Modelul și conținutul formularului 204 au fost actualizate

OPANAF nr. 90/2022 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale” a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 104 din 2 februarie 2022. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ că, prin OG nr.8/2021, a fost completat art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin introducerea unei noi categorii de venit din activități agricole pentru care venitul anual se determină pe bază de norme de venit, respectiv categoria „Plante furajere”.

Avându-se în vedere modificarea legislativă menționată, a fost necesară completarea tabelului „Produse vegetale” din „Anexa nr…. privind calcularea venitului net anual impozabil din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, la nivelul asocierii fără personalitate juridică” la formularul 204, cu noua categorie de venit.

Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by