Noi reglementări privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor

Ordinul nr. 85/2022 al ministrului Finanțelor privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 100 din 1 februarie 2022. Prevederile reglementate prin noul act normativ au în vedere, așa cum precizează Ministerul Finanțelor (MF) în Referatul de aprobare, următoarele:

Aspecte referitoare la întocmirea și depunerea raportărilor contabile

MF precizează că structurarea ordinului este similară Ordinului ministrului Finanțelor nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, aplicabil pentru raportările contabile de la 31 decembrie 2020.

Prin OMF nr. 85/2022 se aduc clarificări referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2021 și a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici pentru data de 31 decembrie 2021, precum și la depunerea lor la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Astfel, sunt prezentate categoriile de situații financiare anuale întocmite în funcție de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

La elaborarea actului normativ s-a avut în vedere tipul raportării contabile pe care trebuie să o întocmească operatorii economici, respectiv situații financiare anuale sau raportări contabile anuale.

Urmează să întocmească și să depună raportări contabile anuale:

  • persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii;
  • subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  • entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute de Legea contabilității;
  • entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Față de informațiile raportate la data de 31 decembrie 2020, OMF nr. 85/2022 prevede raportarea distinctă a cifrei de afaceri netă corespunzătoare principalei activități desfășurate de entități, precum și a cheltuielilor privind consumul de energie.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by