A fost actualizată Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult

În Monitorul Oficial nr. 96 din 31 ianuarie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 80/2022 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Reprezentanții ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OG nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, au fost aduse unele modificări și completări dispozițiilor prevăzute la art.1231 din Codul fiscal privind acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

Potrivit actului normativ menționat, contribuabilii pot opta pentru depunerea cererii privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat (formularul 230) la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiară a sumei. Entității nonprofit/unității de cult îi revine obligația transmiterii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent, a unui formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by