Cuantumul taxei administrative pentru accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor a fost stabilit la 60 lei/cerere

În Monitorul Oficial nr. 62 din 20 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 35/2022 privind aprobarea cuantumului taxei administrative prevăzute la art. 19 alin. (82) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Legea nr. 129/2019 a fost instituită obligația transmiterii către organul fiscal central de informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul real al fiduciilor și organizarea la nivel central a registrului fiduciilor.

Pe lângă obligația de a constitui și gestiona Registrul central al fiduciilor, ANAF are și obligația, potrivit prevederilor art. 19 alin. (81) din legea menționată, să asigure accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor. Conform dispozițiilor art. 19 alin. (82) din Legea nr. 129/2019, accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 19 alin. (81) lit. c) și d) din aceeași lege, este asigurat cu condiția plății unei taxe administrative.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by