ANAF va actualiza modelul și conținutul formularului 204

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să actualizeze modelul și conținutul formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”. În acest context a fost elaborat și publicat pentru consultare un proiect de ordin pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204.

În Referatul de aprobare a actului normativ, ANAF menționează că, prin OG nr. 8/2021, a fost completat art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin introducerea unei noi categorii de venit din activități agricole pentru care venitul anual se determină pe bază de norme de venit, respectiv categoria „Plante furajere”. Avându-se în vedere modificarea legislativă menționată, a fost necesară completarea cu noua categorie de venit a tabelului „Produse vegetale” din „Anexa nr…. privind calcularea venitului net anual impozabil din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, la nivelul asocierii fără personalitate juridică” la formularul 204. Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”.

Written by