Ghidurile privind implementarea pentru prima dată a ISQM 1 și ISQM 2, disponibile în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a publicat versiunea în limba română a Ghidurilor pentru implementarea pentru prima dată a ISQM 1șiISQM 2, elaborate de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB).

În decembrie 2020, IAASB a emis Standardul Internațional privind Managementul Calității 1 (ISQM 1), Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri sau revizuiri ale situațiilor financiare ori alte misiuni de asigurare sau servicii conexe și Standardul Internațional privind Managementul Calității 2 (ISQM 2), Revizuirea calității misiunilor,care consolidează și modernizează abordarea firmei de audit cu privire la managementul calității.Cele două noi standarde vor intra în vigoare la 15 decembrie 2022.

Prin aceste standarde, IAASB tratează un ecosistem de audit aflat în evoluție și din ce în ce mai complex, inclusiv așteptările tot mai mari ale părților interesate și necesitatea unor sisteme de management al calității care sunt proactive și adaptabile. Obiectivul Ghidurilor pentru implementarea pentru prima dată a ISQM 1 și ISQM 2 este de a ajuta la înțelegerea și aplicarea acestor standarde, așa cum se raportează acestea la revizuirea calității misiunilor.

IAASB este un consiliu normalizator independent la nivel global. Obiectivul IAASB este de a servi interesul public prin elaborarea de standarde de audit, asigurare și alte standarde conexe de înaltă calitate și prin facilitarea convergenței standardelor internaționale și naționale de audit și asigurare, crescând astfel calitatea și consecvența activității în întreaga lume și întărind încrederea publicului în profesia globală de audit și asigurare.

Documentele în limba română sunt disponibile pe site-ul Cod etic – Standarde Internaționale.

Written by