Reglementările privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 6/2022 al ministrului Finanțelor privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității. Potrivit actului normativ, situațiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2021 întocmite de instituțiile publice se transmit pe suport hârtie și în format electronic la Ministerul Finanțelor (MF) și la unitățile subordonate. Documentele se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de MF, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare. Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele se stabilesc de comun acord între MF sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice. Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.

Între altele, actul normativ stipuleză că situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2021 se întocmesc pentru ministerele/instituțiile existente înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și se semnează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor reorganizate.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by