ANAF a publicat Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din închirierea bunurilor

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat astăzi varianta actualizată a Ghidului fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală.

Ghidul elaborat de Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili redă definiția veniturilor din cedarea folosinței bunurilor și a celor din închirierea camerelor proprietate personală, regulile aplicabile pentru stabilirea acestor venituri, cine datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, detalii legate de completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212).

Potrivit documentului, contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult prin depunerea formularului 230 până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by