Proiectul de ordin privind taxa administrativă pentru accesul la registrul central al fiduciilor gestionat de ANAF, în consultare publică

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin ce vizează aprobarea cuantumului taxei administrative prevăzute la art. 19 alin. (82) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit referatului de aprobare ce însoțește proiectul normativ, prin Legea nr. 129/2019 a fost instituită obligația transmiterii către organul fiscal central de informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul real al fiduciilor și organizarea la nivel central a registrului fiduciilor. Pe lângă obligația de a constitui și gestiona Registrul central al fiduciilor, ANAF are și obligația, potrivit prevederilor art. 19 alin. (81) din legea menționată, să asigure accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor. Potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (82) din Legea nr. 129/2019, accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 19 alin. (81) lit. c) și d) din aceeași lege, este asigurat cu condiția plății unei taxe administrative. Taxa administrativă nu trebuie să depășească costurile administrative asociate punerii la dispoziție a informațiilor, inclusiv costurile de întreținere și dezvoltare a registrului.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by