Lege promulgată: Obligația depunerii anuale a declarației privind beneficiarul real, eliminată pentru anumite categorii de entități

Președintele Klaus Iohannis a semnat marți, 28 decembrie, decretul pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Actul normativ modifică, printre altele, aspecte referitoare la depunerea declarației privind beneficiarul real, în sensul că anumite entități raportoare nu vor mai fi obligate să depună anual această declarație. Astfel, potrivit formei transmise spre promulgare a actului normativ, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, și ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat. Anterior acestei modificări, Legea nr. 129/2019 prevedea că această declarație se depune și anual.

Obligația depunerii anuale a declarației privind beneficiarul real se menține însă pentru persoanele juridice ce au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului, care, conform noilor reglementări promulgate astăzi, „depun anual o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale”. Conform noilor reglementări, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) „asigură publicarea pe pagina sa de Internet a listelor actualizate ale jurisdicțiilor menționate mai sus, elaborate de organismele internaționale abilitate”.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by