MF propune o serie de măsuri fiscal-bugetare pentru îmbunătățirea gestionării finanțelor publice

Update: OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.202 din 18 decembrie 2021.

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în consultare publică un proiect de OUG  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea unor acte normativ. Proiectul reglementează continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, precum și modificări la o serie de acte normative care prevăd, printre altele, limitări de salarii și sporuri în sectorul bugetar. Inițiatorii proiectului precizează, în Nota de fundamentare, că „neadoptarea măsurilor de limitare a cheltuielilor bugetare ar genera un necesar de finanțare suplimentar de 95,1 miliarde lei, cu impact asupra deficitului bugetului general consolidat de  6,2% din produsul intern brut în anul 2022, afectând sustenabilitatea finanțelor publice. Neadoptarea măsurilor fiscale ar determina o reducere a veniturilor bugetare în anul 2022 de 6,0 miliarde lei, reprezentând 0,5 % din produsul intern brut în anul 2022”.

Proiectul normativ poate fi consultat pe site-ul Ministerului Finanțelor.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by