Procedura de depunere, manipulare și depozitare a bunurilor care constau în obiecte de metale prețioase și pietre prețioase, sechestrate și ridicate de organul de executare silită sau de executorul fiscal, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.186 din 15 decembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.458/2021 al ministrului Finanțelor pentru aprobarea Procedurii de depunere, manipulare și depozitare a bunurilor care constau în obiecte de metale prețioase și pietre prețioase, sechestrate și ridicate de organul de executare silită sau de executorul fiscal, după caz, în condițiile Codului de procedură fiscală, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului care au calitatea de depozitar al acestora.  Procedura vizează, în esență:

posibilitatea de depunere a obiectelor de metale prețioase și pietrele prețioase, sechestrate și ridicate de organele de executare silită sau de executorii fiscali, după caz, în condițiile art. 240 din Codul de procedură fiscală, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului prevăzute în Anexa nr. 1 „Lista unităților Trezoreriei Statului depozitare și județele arondate acestora” la Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare și depozitare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege, la unitățile Trezoreriei Statului aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 526/2004, cu modificările și completările ulterioare;

modalitatea de preluare în tezaurul fiecărei unități teritoriale a Trezoreriei Statului a gropurilor sigilate ce conțin obiecte de metale prețioase și pietre prețioase sechestrate;

modalitatea de restituire a gropurilor sigilate ce conțin obiecte de metale prețioase și pietre prețioase sechestrate din tezaurul fiecărei unități teritoriale a Trezoreriei Statului.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by