Instrucțiunile privind depunerea la autoritatea vamală a declarațiilor referitoare la numerarul însoțit sau neînsoțit, care intră sau iese din UE, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.176 din 13 decembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.958/2021 al ANAF pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea la autoritatea vamală a declarațiilor referitoare la numerarul însoțit sau neînsoțit, modelul și modul de emitere a deciziei autorității vamale prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005. Potrivit actului normativ, purtătorii care transportă numerar în valoare de 10.000 euro sau mai mult declară numerarul respectiv la biroul vamal prin care aceștia intră sau ies din UE, conform prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005.

Numerarul neînsoțit în valoare de 10.000 euro sau mai mult, care intră sau iese din Uniune, se declară la biroul vamal prin care acesta intră sau iese din Uniune, conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului.

Formularele de declarație se pun gratuit la dispoziția persoanelor, la cerere, de birourile vamale.

Actul normativ mai prevede, între altele, că decizia de reținere temporară a numerarului prevăzută la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului se emite de biroul vamal unde au fost constatate situațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din același regulament. Decizia respectivă se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează/se comunică persoanei de la care a fost reținut temporar numerarul însoțit, respectiv expeditorului/destinatarului numerarului neînsoțit sau reprezentantului acestora, iar un exemplar se păstrează de biroul vamal emitent, împreună cu copia documentelor de identitate ale purtătorului numerarului însoțit, a documentelor de transport sau a altor documente relevante care au stat la baza măsurii de reținere.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by