A fost modificată procedura de anulare a obligațiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 și a Legii nr. 225/2015

Prin Ordinul nr. 1.832/2021 al ANAF, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.096 din 17 noiembrie 2021, a fost modificată Anexa nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice” la OPANAF nr. 2.202/2015. Potrivit ANAF, demersul are la bază Sentința civilă nr. 205/2017, pronunțată de Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 147/33/2017, rămasă definitivă la 2 martie 2021 prin soluția nr. 1.227/2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Prin respectiva sentință a fost dispusă anularea pct. 2 din cap. II din Anexa 5 a OPANAF nr. 2.202/2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.

Inițiatorii menționează că, din analiza celor cuprinse în dispozitivul sentinței, a rezultat că „stabilirea datei de 24.07.2015 ca fiind data de intrare în vigoare a Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale este incorectă în contextul în care, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, termenul de 3 zile de intrare în vigoare a legii se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României (20.07.2015) și expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare (22.07.2015). Prin urmare, Legea nr. 209/2015 a fost în vigoare începând cu data de 23.07.2015. Pe de altă parte, dispozițiile pct. 2 al cap. II din Anexa 5 a OPANAF nr. 2.202/2015 nu îndeplinesc cea de-a treia condiție impusă de principiul ierarhiei actelor normative instituit de art. 77 și 78 din Legea nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare, conținând o soluție care contravine acestui principiu, respectiv art. 1 alin. (1) din Legea nr. 209/2015 prevede anularea obligațiilor fiscale neachitate până la data de 23.07.2015, în timp ce dispozițiile pct. 2 stabilesc refacerea evidenței fiscale în cazul stingerilor efectuate după data de 24.07.2015”.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by