A fost promulgată Legea prin care educația financiară și cea juridică sunt introduse în învățământul preuniversitar

Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Legea nr.273/2021). Prin noul act normativ, educația financiară și cea juridică sunt introduse, pe lângă educația antreprenorială, în învățământul preuniversitar, începând cu anul școlar viitor.

Astfel, potrivit noii Legi, a fost completat articolul 68 alineatul (1) din Legea educației naționale, care va avea următorul cuprins:

Curriculumul național pentru învățământul primar și gimnazial se axează pe 8 domenii de competențe-cheie care determină profilul de formare a elevului:a) competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităților naționale; b) competențe de comunicare în limbi străine; c) competențe de bază de matematică, științe și tehnologie;d) competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere; e) competențe sociale și civice; f) competențe antreprenoriale, financiare și juridice; g) competențe de sensibilizare și de expresie culturală; h) competența de a învăța să înveți.

De asemenea, ca urmare a completării articolului 344 alineatul (1) litera c) din Legea educației naționale, între atribuțiile centrelor comunitare de învățare permanentă la nivel local se numără oferirea de servicii educaționale pentru copii, tineri și adulți inclusiv prin programe de educație antreprenorială, financiară și juridică.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by