ANAF va opera modificări la procedura de anulare a obligațiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 și a Legii nr. 225/2015

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de ordin publicat pe site-ul instituției, modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice” la OPANAF nr. 2.202/2015. Inițiatorii precizează că demersul are la bază Sentința civilă nr. 205/2017, pronunțată de Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 147/33/2017, rămasă definitivă la 2 martie 2021 prin soluția nr. 1227/2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Prin respectiva sentință a fost dispusă anularea pct. 2 din cap. II din Anexa 5 a OPANAF nr. 2.202/2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.

În Referatul de aprobare a actului normativ se menționează că din analiza celor cuprinse în dispozitivul sentinței a rezultat că „stabilirea datei de 24.07.2015 ca fiind data de intrare în vigoare a Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale este incorectă în contextul în care, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, termenul de 3 zile de intrare în vigoare a legii se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României (20.07.2015) și expiră la ora 24.00 a celei de -a treia zi de la publicare (22.07.2015). Prin urmare, Legea nr. 209/2015 a fost în vigoare începând cu data de 23.07.2015.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by