Procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, publicată în Monitorul Oficial

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1040 din 1 noiembrie 2021 Ordinul nr. 1.713/2021 al ANAF pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”.

Potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, operatorii economici, respectiv orice entități care desfășoară activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alți operatori economici (relații B2B), pot opta, în condițiile prevăzute de acest act normativ, pentru transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, este obligat să se înregistreze în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura (Registrul RO e-Factura), potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (2) din acest act normativ. În vederea utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, atât emitentul facturii electronice, cât și destinatarul acesteia trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura. Registrul RO e-Factura este public și se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Potrivit art. 10 alin. (5) din această OUG, procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura se stabilește prin ordin al președintelui ANAF în termen de 15 zile de la data publicării ordonanței de urgență în Monitorul Oficial al României.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by