Termenul privind preluarea activității de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță emise de organul fiscal central a fost prorogat de la 1 octombrie 2021 la 31 martie 2022

În Monitorul Oficial nr. 935 din 30 septembrie 2021 a fost publicată OUG nr. 107/2021 pentru modificarea articolului unic din OUG nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Prin noul act normativ se prorogă termenul prevăzut la la art. II – Dispoziții tranzitorii, punctul 9 și la  art. III – Dispoziții finale, din Legea nr. 295/2020, cu privire la preluarea activității de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul fiscal central de la data de 1 octombrie 2021 la data de 31 martie 2022.

Ministerul Finanțelor precizează că actul normativ are în vedere „evitarea unor disfuncționalități în ceea ce privește activitatea de soluționare a contestațiilor, cu legătură directă cu aplicarea legislației fiscale în vederea acordării unui tratament echitabil contribuabililor, precum și faptul că până în prezent nu au fost aprobate actele normative de modificare a HG nr. 34/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și HG nr. 520/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la organizarea și funcționarea ANAF”.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by